مجموعه سوالات استخدامی بانکها

مجموعه سوالات استخدامی بانکها

مجموعه سوالات استخدامی بانکها

مجموعه سوالات استخدامی بانک ها 12 فایل شامل سوالات عمومی و اختصاصی: سوالات استخدامی بانک کشاورزی سالهای 87 و 88 (230 سوال) سوالات استخدامی بانک مهر ایران سال 87 (230 سوال) سوالات استخدامی بانک ملی سال 86 (105 سوال) سوالات استخدامی بانک ملت (105 سوال) سوالات استخدامی بانک صادرات 2 سال 87 (حسابداری، کامپیوتر، آمار، اقتصاد کار و