بسته صوتی آشنایی با بورس ایران

بسته صوتی آشنایی با بورس ایران

بسته صوتی آشنایی با بورس ایران

در این بسته صوتی فرد با مفاهیم مهم و حیاتی و البته بسیار کاربردی بازار بورس و فرابورس آشنا شده و توانایی لازم جهت ورود حرفه ای تر به بازار را کسب میکند