آموزش صفر تاصد ساخت شمع

آموزش صفر تاصد ساخت شمع

آموزش صفر تاصد ساخت شمع

در این دوره آموزشی، شمع و انواع آن معرفی می شود. مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز برای راه اندازی این کسب و کار آورده شده است. در پلن مالی، سرمایه اولیه و درآمد حاصل از فروش شمع بیان می شود. بازار فروش و مصرف شمع را معرفی می کنیم. برای توسعه و موفقیت در این حرفه، مصاحبه با افراد موفق را آورده ایم.