استاندارد ASME B 16.5 مربوط به فلنج ها و اتصالات لوله ترجمه فارسی

استاندارد ASME B 16.5 مربوط به فلنج ها و اتصالات لوله ترجمه فارسی

استاندارد ASME B 16.5 مربوط به فلنج ها و اتصالات لوله ترجمه فارسی

این استاندارد به مباحث مربوط به فلنج ها و اتصالات لوله می پردازد و یکی از کامل ترین منابع در این زمینه می باشد. و شامل مباحث : درجه بندی های فشار – دما، مواد، ابعاد، تلانسها، نشانه گذاری، سنجش، و روشهای تعیین دهانه برای فلنجها و اتصالات را است. مزیت محصول: ترجمه فارسی

استاندارد طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله (TEMA) ورژن 2019

استاندارد طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله (TEMA) ورژن 2019

استاندارد طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله (TEMA) ورژن 2019

مبدل های حرارتی یکی از پرکاربردترین تجهیزات صنعتی است که در صنایع مختلف شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. استاندار TEMA یکی از پرکاربرد ترین و معروف ترین استانداردها برای طراحی مبدل های پوسته لوله است مزیت محصول : نسخه 2019 استاندارد قیمت (صرفا جهت اطلاع): $ 32