درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این فایل اسلاید های رنگی درس علم مواد آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. فیلم های کلاس از طریق وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس می باشد. لینک ویدیو درس ( کلیک کنید ) در این اسلاید سرفصل های زیر ارائه شده است: METMAN – Introduction METMAN – Chapter 1 – Principals of Metallurgy METMAN – Chapter 2 – Solidification METMAN – Chapter 3 – Deformation in Metals METMAN – Chapter 4 – Softening and Hardening Mechanisms METMAN – Chapter 5 – Metallurgy of steel METMAN – Chapter 6 – NonFerrous Alloys METMAN – Chapter 7 – Special Metals تمام عواید حاصل از فروش این اسلایدها صرف تجهیز مرکز توسعه فناورهای پیشرفته آلیاژهای سبک

نمونه سوالات تشریحی درس علم مواد

نمونه سوالات تشریحی درس علم مواد

نمونه سوالات تشریحی درس علم مواد

سوالات طراحی شده علم مواد از تمامی بخش های مختلف این درس در قالب سوالاتی چهار جزئی طراحی شده است. از تمام دانشجویانی که این درس را گذرانده باشند انتظار می رود که بتوانند به تمامی این سوالات پاسخ تشریحی دهند. سوالات پیش رو در دوازده فصل مطابق فهرست زیر دسته بندی شده اند. برای هر فصل پنج سوال هر یک چهار قسمت (20 سوال) طراحی شده است. این مجموعه سوالات شامل 240 سوال تشریحی است. فصل اول – مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد فصل دوم ساختار های اتمی و پیوند های بین اتمی فصل سوم – ساختار جامدات بلوری فصل چهارم – نواقص بلوری فصل پنجم – نفوذ