اصول و فنون مذاکرات تجاری

اصول و فنون مذاکرات تجاری

اصول و فنون مذاکرات تجاری

در طول روز درگیر مذاکرات مختلفی هستیم از مذاکره با مشتریان تا مدیریت مجموعه یا با کارمندان و پیمانکاران و… به افراد مختلف تصمیم به انتقال پیام و خواسته داریم. اهمیت مذاکرات تجاری در هر لحظه از ارتباطات ما مشهود است و ضرورت یادگیری اصول و فنون آن به شدت احساس میشود. اغراق نیست اگر مدعی شویم مجموعه کاملی از آموزش فنون لازم جهت مذاکرات تجاری را فراهم آورده ایم. قطعا استقبال از این اثر مشوق ما برای تهیه سایر آموزش های مدیریتی خواهد بود. ذکر نکات لازم ، مثال های کاربردی ،ذکر آداب مذاکرات ، ذکر دام های مذاکره ، فنون مذاکرات و… این اثر را شامل هرآنچه که مورد نیاز برای یادگیری فنون مذاکره هست میکند. منتظر نظرات شما خواهیم بود.