کابل های قدرتمند

کابل های قدرتمند

کابل های قدرتمند

برق رساني به نقاط مختلف از سيمها و كابلها استفاده مي شود كه در ساختمان آنها فلزات هادي جهت حمل جريان برق به نقاط مورد نظر و عايقهاي مناسب به منظور جلوگيري از نشت جريان به نقاط ديگر به كار گرفته مي شود . يك هادي با روكش عايق ، سيم روكش دار يا سيم عايق دار ناميده

جزوه دستی تحلیل سازه ها

جزوه دستی تحلیل سازه ها

جزوه دستی تحلیل سازه ها

جزوه دستی تحلیل سازه ها با نگارش بسیار زیبا تعداد صفحات: 94 صفحه فرمت فایل: PDF شامل مباحث: – تعیین درجه نامعینی سازه ها – بررسی پایداری و ناپایداری سازه ها – تحلیل سازه های معین شامل تیر، قاب، خرپا – محاسبه تغییر شکل تیرها روش تیر مزدوج – محاسبه تغییر شکل سازه ها روش بار واحد – قضیه اثر متقابل (بتی ماکسول) – خط تاثیر سازه های معین و نامعین و کاربرد آن – تحلیل سازه های نامعین روش نیرو – تحلیل سازه های نامعین در اثر نشست تکیه گاهی و تنشهای حرارتی – تحلیل سازه های نامعین