تحقیق حسابداری

تحقیق حسابداری

تحقیق حسابداری

دانلود فایل حسابداری 15 صفحه با فرمت WORD مقدمه حسابداری حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد. حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات ، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه

تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري

تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري

تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري

تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ها 17 صفحه با فرمت اصول و رويه‌هاي تلفيق دربخش دولتي انگلستان (ديويد هيلد و جورج جورجيو) اهم نكات مقاله اصلاح حسابداري بخش دولتي در كشورهاي صنعتي به يكي از اجزاء قابل تشخيص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مديريت بخش عمومي تبديل شده است.جنبة‌ كليدي اين اصلاحات،تبديل مبناي حسابداري از مبناي سنتي نقدي به مبناي تعهدي مي‌باشد.مبناي تعهدي در حسابداري بخش خصوصي اين كشورها نيز بنا به مجوز اصول پذيرفته شدة‌ حسابداري ازگذشته تا بحال بكار گرفته شده است. WORD

تحقیق توزيع پوآسون و نرمال

تحقیق توزيع پوآسون و نرمال

تحقیق توزيع پوآسون و نرمال

دانلود فایل توزيع پوآسون و نرمال 39 صفحه با فرمت WORD توزيع پواسن متغيرهاي تصادفي دو جمله اي و فراهندسي ،‌موفقيت ها را در يك نمونه گيري تعيين مي كند. ممكن است در پديده هايي با روندي از موفقيت ها رو به رو شويم و آگاهي از تعداد موفقيت ها مورد نظر باشد. به مثالهاي زير توجه كنيد. در يك بازي بستكبال گلهايي را كه تيم مورد علاقه به ثمر مي رساند، روندي از موفقيت ها به دست مي دهد. تعداد دفعه هايي كه قلاب ماهيگيري مورد حمله هاي ماهيان قرار مي گيرد،‌روندي از موفقيت ها است. تعداد تصادف ها در جاده اي مورد نظر، روندي از موفقيتها است. ترسم خطوط اضافي در پارچه بوسيله يك ماشين پارچه

تحقیق تئـوري حسابـداري (1)

تحقیق تئـوري حسابـداري (1)

تحقیق تئـوري حسابـداري (1)

دانلود فایل تئـوري حسابـداري (1) در 28 صفحه با فرمت WORD صورت حساب گردش وجوه نقد گردش وجوه نقد را براي پذيرفته شدن تهيه نكنيد. سرمايه گذاران معمولاً به درآمد خالص شركت به منزله سلامت مالي و دورنماي آينده شركت نگاه مي اندازند نمودار زير درآمد يك شركت را در طي 7 سال مالي نشان مي دهد. شركت بخش سودآوري مناسب و حتي دوره هاي رشد درآمدي را نشان مي دهد. بين سالهاي اول و چهارم، درآمد خالص اين شركت رشد 32 درصدي از 31 ميليون دلار به 41 ميليون دلار داشته است. آيا اين شركت سرمايه پذير خوبي به نظر مي‌رسد؟ آيا انتظار مي رود كه سودآوري اين شركت ادامه پيدا كند؟ آيا اين شركت بهره و سود مناسبي تقسيم كرده است و

مقاله رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران

مقاله رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران

مقاله رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران

دانلود فایل رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79و1372 ) در182 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

دانلود فایل اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري 94 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

تحقیق دیدگاه هاي مختلف حسابداری

تحقیق دیدگاه هاي مختلف حسابداری

تحقیق دیدگاه هاي مختلف حسابداری

دانلود فایل دیدگاه هاي مختلف حسابداری 25 صفحه با فرمت WORD هیات اصول حسابداری در امریکا((APBحسابداری را به عنوان "فعالیت خدماتی" توصیف می کند که حسابداران آن را تشخیص داده و پذیرفته اند.کدام دیدگاه باید در فرآیند حسابداری مورد استفاده قرار گیرد؟ دراینجا تئوری های مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم که بعنوان پاسخ پیشنهاد شده اند. تئوری مالکیت: لیتل تون گفت :سرمایه ماهیت سیستم ثبت دو طرفه است .بدون آن دلیلی برای بدهکار بودن وستانکار بودن وجود ندارد ودفترداری ثبت دوطرفه صرفا مجموعه ای از قوانین می باشد .این دیدگاه از تاریخ قرن 18 شروع شد

تحقیق حسابداری از دیروز تا امروز

تحقیق حسابداری از دیروز تا امروز

تحقیق حسابداری از دیروز تا امروز

دانلود فایل حسابداری از دیروز تا امروز 22 صفحه با فرمت WORD شايد زمانی كه لوكاپاچولی درسال 1494 ميلادی پايه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می كرد حتی گمان نمی كرد كه روزی حسابداری تا اين حد پيشرفت كند. اگر بخواهيم حسابداری و تاريخچه آن را بررسی كنيم بايد به سالها پيش از لوكاپاچولی برگرديم. خوارزمی، دانشمند معروف ايرانی برای اولين بار درباره مفهوم صفر، شيوه نگارش نشانه ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله " جبر و مقابله " توضيحاتی را داد و جالب است كه بدانيد سيستم دهدهی كنونی در واقع ترجمه اين رساله است كه بوسيله لئونارد فيبوناچی در ايتاليا انجام گرفت و از آن طريق عالمگير شد. می توان گفت كه پيشرفت حسابداری در اواخر قرون وسطی مديون سوداگران است. زيرا به همين دليل

تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

دانلود فایل تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري 43 صفحه با فرمت WORD چكيده اين مقاله پيرامون چگونگي استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هايي را عنوان نموده است اينكه آيا اين متود بكارگرفته مي شود يا خير و به موضوع تغيير اجباري حسابداري نيز پرداخته است و تأثير آن را روي شيوه هاي اندازه گيري و تشخيص مورد بحث و بررسي قرار داده است موضوع ديگر ياد شده اين است كه آيا گزارش انگيزه ها و محدوديت ها توام با بزرگي ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي هستند كه به وسيلة شركت هاي كانادايي اجرا كنندة بخش 3062 روي سرقفلي خريداري شده گزارش شدند . نتايج مان نشان مي دهد شركت ها براي ضررهاي ناشي از كاهش سرقفلي انتقالي هم زيادتر

تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

دانلود فایل تاريخچه سيستمهاي حسابداري 26 صفحه با فرمت WORD مقدمه انسان از موقعيكه مفهوم مالكيت را فهميد، به طرق مختلف به ثبت حسابهاي اموال و دارائيهاي خود اقدام نمود. با پيدايش اعداد، اين امر تشديد گان واسطه مبادلات، موجب گسترش تجارت شد. بدين ترتيب مالكان، بيش از پيش نسبت به سيستمي كه بتواند رويدادها را ثبت

تحقیق مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي

تحقیق مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي

تحقیق مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي

دانلود فایل مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي 34 صفحه با فرمت WORD چكيده اين مقاله ، مقايسه اي از رويكردهاي مدل سازي تصميم را ارائه مي كند . تصميم مدل سازي شده ، موضوعي است كه حسابرسان در واحد مورد رسيدگي در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو مي شوند . به عنوان مثال ، مي توان از ارزيابي ريسك كنترل و ريسك ذاتي در خريدها ، حسابهاي پرداختي و چرخة موجودي ها نام برد . موضوع تصميم ، با استفاده از دو رويكرد متفاوت مدل سازي مي شود. اولاً مدل هاي پايگاه دانش ، ودوماً مدلي كه با استفاده از زبان برنامه ريزي شده با يك

تحقیق حسابداری بین الملل

تحقیق حسابداری بین الملل

تحقیق حسابداری بین الملل

دانلود فایل حسابداری بین الملل 30 صفه با فرمت WORD گزارش عملكرد مالي صورت سود و زيان در ادبيات حسابداري بين المللي، كشورهاي جهان از لحاظ حسابداري به دو هسته و يا طبقه اصلي تقسيم مي شوند : 1- كشورهاي آنگلوساكسون نظير آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا 2- كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان، بلژيك، ايتاليا (غيرا از انگلستان بقيه كشورهاي اروپايي) در كشورهاي آنگلوساكسون، اقتصاد آزاد، نيروي بازار (بازار سرمايه) عامل تعيين كننده در حسابداري است، در مقابل در كشورهاي اروپايي، فرآيندهاي قانوني بر حسابداري حاكم هستند. از آنجا كه كشورهايي كه عمدتاً هدايت هيأت استانداردهاي بين المللي حسابداري را به عهده دارند، چهار كشور آمريكا، انگلستان، كانادا و استراليا مي باشند مي

تحقیق اصول حسابداری در شرکت ها و ادارات مختلف

تحقیق اصول حسابداری در شرکت ها و ادارات مختلف

تحقیق اصول حسابداری در شرکت ها و ادارات مختلف

دانلود فایل اصول حسابداری در شرکت ها و ادارات مختلف 32 صفحه با فرمت WORD عملكرد هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي از سوي سازمان هاي فني حسابرسي پيشنهاد مي گردد كه موجبات يكنواختي و استاندارد شدن حسابها گردد. طبق اين دستورالعمل كه اجراي آن از سوي شركتها الزامي است هز ينه ها نيز جايگاهي خاص دارد. عملكرد مركز بنابراين قاعده به تفكيك سال با دو عنوان هزبنه هاي اداري و تشكيلاتي و هزينه هاي توليدي بشرح زير طبقه بندي گرديده است. اين هزينه ها وضعيت موجود را نشان مي دهد كه در مدل فعاليتي بطور كلي دگرگون گرديده است.

تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

دانلود فایل حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه 31 صفحه با فرمت WORD – لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار: امروزه انجام امور حسابداري بدون بهره گيري از امكانات رايانه اي با توجه به حجم عمليات و تنوع گزارشات مورد نياز تقريباً غير ممكن گرديده است در اين راستا نتايج حاصل از بررسيهاي فراوان و مرور راه حلهاي متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و يكسان جهت ثبت عمليات مالي مربوط به دسته اول (عمليات فني بيمه) را در كليه شركتهاي بيمه به اثبات رسانيده است. لذا كليه شركتهاي نمايندگي يك شركت بيمه جهت ثبت عمليات بيمه گري صرفاً مي بايست از يك نرم افزار استفاده نمايند.

تحقیق حسابرسي (Audit) در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن

تحقیق حسابرسي (Audit) در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن

تحقیق حسابرسي (Audit) در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن

دانلود فایل حسابرسي (Audit) در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن 12 صفحه با فرمت WORD مقدمه افزايش روزافزون انواع مختلف اشياء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست كه نظر متخصصين حسابداري، حسابرسي و بطور كلي متخصصين امور مالي را بخود جلب كرده است. مسئله رسيدگي انبوه اسناد حسابداري در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شركت ها و . . . ) مشكلي است كه از طرف محققين امور مالي (حسابدارها و حسابرس‌ها) بايد به عنوان مسئله مهم حل گردد.

تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي

تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي

تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي

دانلود فایل ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي 28 صفحه با فرمت WORD مقدمه در نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي و الگوهاي مرتبط به آنها در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي با توجه به تحولات اقتصاد جهاني سه مرحله مشخص زير را پشت سر گذاشته است: مرحله اول كه حدود 10 سال طول كشيد (دهه 1950 ميلادي) كليه نظامهاي حسابداري كلان به شكل حسابهاي ملي و بخشي در قالب نظام حسابداري جدول داده- ستانده و طيف وسيعي از الگوهاي مرتبط به آنها اساساً در خدمت ديدگاههائي بودند كه بعدها به ديدگاههاي رشد محور معروف شدند (بانوئي، 1381). يكي از نارساييهاي اساسي

تحقیق حسابداري براي سودهاي نهايي

تحقیق حسابداري براي سودهاي نهايي

تحقیق حسابداري براي سودهاي نهايي

دانلود فایل حسابداري براي سودهاي نهايي 44 صفحه با فرمت WORD مكاتبات به منظور ارائه كردن توضيحات نوشته (گزارش )‌ شده: شرايط، توضيحات گزارش شده . توضيحات بايد به سرپرست تحقيق و عملكردهاي فني – پروژه شماره 13-25 به آدرسي كه در زير آمده، نوشته شوند. همچنين توضيحات مي توانند از طريق پست الكترونيكي director @gasb.org ارائه شوند. گزارش دولتي: بورد، گزارش دولتي را در مورد موضوعاتي كه در اين ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندي (يا زمان بندي ) نكرده است. فايل هاي دولتي: توضيحات گزارش شده، قسمتي از فايل دولتي بورد خواهند شد و براي بازرسي در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. كپي از اين مطالب ممكن است در ازاي نرخ (هزينه ) مشخصي بدست بيايد.

تحقیق حسابداری مدیریت

تحقیق حسابداری مدیریت

تحقیق حسابداری مدیریت

دانلود فایل حسابداری مدیریت 187 صفحه با فرمت WORD عموماً اطلاعات مورد نياز هر يك از گروهاي فوق توسط بخشهايي از حسابداري تهيه و تنظيم مي‌شود مثلاً حسابداري مديريت وظيفه تعيين و تنظيم اطلاعات درون سازماني را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداري مديريت داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد: 1- گزارشهاي مربوط به حسابداري مديريت براي مقاصد خاص، تصميمات معين و يا وضعيتهاي ويژه بوده كه اين اطلاعات عمدتاً به صورت غيرروتين و ساخت ناپافته تنظيم مي‌گردد. 2- گزارشات حسابداري مديريتي، بست به سطحي از هرم مديريت يا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش مي‌شود، به صورت تفصيلي ارائه مي‌گردد. 3- تعداد و دوره تهيه گزارشات درون سازماني در يك دوره ممكن است زياد باشد.

تحقیق تئوری حسابداری (2)

تحقیق تئوری حسابداری (2)

تحقیق تئوری حسابداری (2)

دانلود فایل تئوری حسابداری (2) در 24 صفحه با فرمت WORD در سال 1987 هيات تدوين استانداردهاي مالي، تهيه گردش وجوه نقد را الزامي نمود. اين صورت مالي جايگزين صورت حساب تغيير در وضعيت مالي گرديد. صورت تغيير در وضعيت مالي بر اساس تغيير در داراييها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام تهيه مي‌شد.

پاورپوینت اصول حسابداری ۳

پاورپوینت اصول حسابداری ۳

پاورپوینت اصول حسابداری ۳

دانلود پاورپوینت اصول حسابداری ۳ در ۴۸۱ اسلاید فهرست : فصل اول حسابداری شعب فصل دوم حسابداری قيمت تمام شده و روشهای هزينه يابی سفارشات فصل سوم هزینه يابی مرحله ای فصل چهارم هزینه یابی استانداردها فصل پنجم ارتباط درآمد و قیمت تمام شده (سود) از نظر مدیریت فصل ششم صورت جریانهای نقدی فصل هفتم سرمايه گذاريها و صورتهای مالی تلفيقی فصل هشتم تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی

پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهودونامشهود

پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهودونامشهود

پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهودونامشهود

دانلود پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهودونامشهود ۹۲ اسلاید مقدمه هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌‌ثابت مشهود است تا‌ استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي بتوانند اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري واحد تجاري در اين داراييها و تغييرات آن را تشخيص دهند. دامنه کاربرد اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود بكار گرفته‌ شود ، به جز در موارد زیر: الف. به موجب استانداردي ديگر، نحوه حسابداري متفاوتي مجاز يا الزامي شده باشد ب. داراييهاي زيستي مرتبط با فعاليتهاي کشاورزي (استاندارد حسابداري شماره 26) ج . امتياز معادن، ذخاير مواد معدني مانند نفت و گاز طبيعي و منابع مشابهي که احيا‌ شونده نيست

پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 43 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب: فصل اول – كليات مقدمه 2 هدف و انگيزه انتخاب موضوع 2 فرضيه تحقيق 3 روش تحقيق 3 نمونه آماري 3 استفاده كنندگان از تحقيق

تئوری حسابداری

تئوری حسابداری

تئوری حسابداری

دانلود پایان نامه رساله رشته حسابداری با عنوان تئوری حسابداری در 85 صفحه با فرمت WORD مقدمه‌: تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق،

گزارش کارآموزی رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

گزارش کارآموزی رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

گزارش کارآموزی رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

گزارش کارآموزی رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11 در 96 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب: ۱-فصل اول ۱-۱مقدمه ۱ ۲-فصل دوم ۱-۲-تاریخچه شهرداری ۳ ۲-۲-تاریخچه منطقه ۱۱ ۵ ۳-۲-قواعد کلیه ۵ ۴-۲-وظایف شهرداری ۷ ۵-۲-نمودار سازمانی شهرداری ۱۳ ۶-۲-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار ۱۴ ۷-۲-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار

مقاله روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

مقاله روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

مقاله روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

مقاله روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی در 35 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی ۱ مقدمه: ۴ روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی ۵ انتخاب از بین بهایابی سفارش‌کار و مرحله‌ای ۷ چرا اطلاعات بهای تمام شده برای مدیریت فرآیندها از اهمیت برخودار است؟ ۸ هزینه‌یابی مرحله‌ای و جریان گردش محصول ۱۰ سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای ۱۰ گردش متوالی محصول: ۱۲ گردش موازی محصول: ۱۲ گردش انتخابی محصول: ۱۳ گزارش هزینه تولید ۱۳ جدول مقداری تولید ۱۴ حسابهای منظور شده به حساب دایره ۱۵ معادل آحاد تکمیل شده ۱۶ نحوه تخصیص هزینه‌ها ۱۶ محاسبه معادل آحاد تکمیل شده و بهای تمام شده هر واحد ۱۷ روش میانگین موزون ۱۸ روش اولین صادره از اولین وارده

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

دانلود پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در 154 ص فرمت WORD فهرست مطالب چكيده پيشگفتار فصل اول:‌كليات تحقيق 1ـ1ـ مقدمه………………………………… 1 2ـ1ـ موضوع تحقيق…………………………… 2 3ـ1ـ تشريح و بيان موضوع…………………….. 3 4ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق……………………… 4 5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع…………………. 5 6ـ1ـ فرضيه هاي تحقيق……………………….. 6 7ـ1ـ قلمرو تحقيق…………………………… 7 8ـ1ـ جامعه ي آماري…………………………. 7 9ـ1ـ خلاصه ي فصل……………………………. 8 10ـ1ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات………………. 8 فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق 1ـ2ـ گفتار اول: مفاهيم حسابداري و حسابداري سنتي 1ـ1ـ2ـ مقدمه………………………………. 10 2ـ1ـ2ـ تاريخچه ي حسابداري…………………… 11 3ـ1ـ2ـ

دانلود پروژه اسناد حسابداری

دانلود پروژه اسناد حسابداری

دانلود پروژه اسناد حسابداری

عنوان پروژه : پروژه اسناد حسابداری قالب بندی : Word, excel شرح مختصر : این پروژه در اکسل نوشته شده است و دارای تراز آزمایشی ،تراز معین بدهکاران ،تراز معین بستانکاران بوده که جهت درس شرکت های ۲ ارائه گردیده است. فهرست : تراز آزمایشی چهار ستونی تراز معین بدهکاران تراز معین بستانکاران اسناد حسابداری در فایل اکسل