مقاله بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان

مقاله بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان

مقاله بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان

دانلود فایل بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي 226 صفحه با فرمت WORD فهرست موضوعات عنوان

تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

دانلود فایل بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 35 صفحه با فرمت WORD پيشگفتار در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن

تحقیق قاچاق جنسی زنان

تحقیق قاچاق جنسی زنان

تحقیق قاچاق جنسی زنان

دانلود فایل قاچاق جنسی زنان 21 صفحه با فرمت WORD چكيده از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

دانلود فایل اصول و اهداف عدالت ترميمي 22 صفحه با فرمت WORD «اصول عدالت ترميمي» مقايسه اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي با اصول و ارزشهاي نظام حقوقي مدني و كيفري اصول و ارزشهاي عدالت كيفري (سزا دهنده) اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي جرم به عنوان نقض قوانين دولتي تعريف مي شود و دولت بزه ديده رسمي جرم است. جرم از هم گسيختن يكپارچگي جامعه است و به عنوان صدمه اي تعريف مي شود كه به اشخاص و وابستگان آنها وارد مي شود. جرم به عنوان نقض قاعده حقوقي و فني محسوب مي‌شود بطوريكه مجرميت و برائت همواره دقيقاً از نظر حقوقي و فني منعكس كننده تقصير اخلاقي بزهكار نمي‌باشد.

تحقیق چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات

تحقیق چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات

تحقیق چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات

دانلود فایل چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات 56 صفحه با فرمت WORD فهرست چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران تعريف معاهده – توافق بين المللي معاهده بين المللي

تحقیق بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي

تحقیق بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي

تحقیق بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي

دانلود فایل بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي 24 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان

مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود فایل تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري 73 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت ……………………….. 4 1-1- تعريف مست و مستي……………………………………………………………. 5 1-2- صفات مستي……………………………………………………………………… 6 1-3- عوارض مستي………………………………………………………………………………………. 7

پایان نامه بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران

پایان نامه بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران

پایان نامه بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران

دانلود فایل بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران 242 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود فایل لوث در نظام حقوقی ایران 83 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب فصل اول :‌كليات…………………………………………………………… 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2 بخش اول : پيش درآمد……………………………………………………………………………….. 3 بخش دوم: واژه شناسي لوث…………………………………………………………………….. 27 الف – معناي لغوي لوث………………………………………………………………………… 27

تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

دانلود فایل مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني 133 صفحه با فرمت WORD فهرست ايراد و آثار آن بر دادرسي فصل اول – كليات…………………………………………………….. 4 بخش اول – مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 4 بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن………………………………………………………………………. 6 بند اول – ايراد چيست………………………………………………………………………………………….. 6 بند دوم – انواع ايراد……………………………………………………………………………………………… 8 بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي……………………………………………………………………. 11 بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات……………………………………………………………….. 12 بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد…………………………………………………….. 13 بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است……………………… 16

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

دانلود فایل فورس ماژور (قوه قاهره) 57 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب 1- پلان………………………………………………………………………………………………………. 2- تعريف فورس ماژور در حقوق طبيعي………………………………………………. 3- تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل………………………………………….. 4- قواي قاهره و آفات ناگهاني……………………………………………………………… 5- اثر دخالت قوه قاهره……………………………………………………………………….. 6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟………………………… 7- نظريه حوادث پيش‌بيني نشده ( شرط ضمني)…………………………………….. 8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن………………………………………. 9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت…………………………………………….. 10- رفتار حناف حسن نيا……………………………………………………………………. 11- دگرگوني طبيعت تعهد………………………………………………………………….. 12- نتيجه (جمع بين 2 مصلحت)………………………………………………………….. 13-

مقاله اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

مقاله اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

مقاله اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني

دانلود فایل اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني 261 صفحه با فرمت WORD الف) اهداي گامت و حقوق جزا مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا تلقيح مصنوعي را مي‌توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

دانلود فایل اصول و اهداف عدالت ترميمي 22 صفحه با فرمت WORD «اصول عدالت ترميمي» مقايسه اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي با اصول و ارزشهاي نظام حقوقي مدني و كيفري اصول و ارزشهاي عدالت كيفري (سزا دهنده) اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي جرم به عنوان نقض قوانين دولتي تعريف مي شود و دولت بزه ديده رسمي جرم است. جرم از هم گسيختن يكپارچگي جامعه است و به عنوان صدمه اي تعريف مي شود كه به اشخاص و وابستگان آنها وارد مي شود. جرم به عنوان نقض قاعده حقوقي و فني محسوب مي‌شود بطوريكه مجرميت و برائت همواره دقيقاً از نظر حقوقي و فني منعكس كننده تقصير اخلاقي بزهكار نمي‌باشد.

تحقیق حقوق جزاي اختصاصي (1)

تحقیق حقوق جزاي اختصاصي (1)

تحقیق حقوق جزاي اختصاصي (1)

دانلود فایل حقوق جزاي اختصاصي (1) در 13 صفحه با فرمت WORD ابراء : براي ءالذمه كردن و آن بدين گونه است كه طلبكار، حقي را كه بر گردن ديگري دارد ساقط كند ، و از آن به اختيار صرفنظر نمايد. بضاعت: نوعي معامله است و در آن عامل با پول و سرماية ملك كار مي كند و شرط به اين است كه همة سود از مالك باشد. آن كس كه با سرماية ملك كار كرده و از تمام سود را به مالك داده مستحق اجره المثل است. بيع معامله: داد و ستد، دادن هر يك از فروشندگان و خريداران مالي را به ديگري در برابر آنچه از ديگري مي گيرد بدون اجراي صيغ، تقاص: عين يا مثل مال خود را در نزد ديگري

مقاله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

مقاله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

مقاله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

دانلود فایل جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي 192 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

تحقیق تعدد جرم

تحقیق تعدد جرم

تحقیق تعدد جرم

دانلود فایل تعدد جرم 13 صفحه با فرمت WORD مقدمه با حمد و سپاس از خداوند متعالي كه توانايي فكر كردن و نوشتن را به ما عطا كرد و او كه رحمانيت و رحيميتش به وسعت كل شي بندگانش را احاطه كرده و توانايي انديشيدن و توفيق نگارش اين مجموعه را به ما عطا فرموده است. يكي از مفاهيمي كه در حقوق بسيار مهم است و شناخت آن باعث جلوگيري از جرايم بصورت ناخودآگاه مي شود حقوق كيفري در مفهوم دفاع مشروع است. و يكي از عوامل موجهه‌ي جرم است اين مبحث يكي از مباحث مهم در حقوق كيفري است و چون از فقه اسلامي اخذ شده،‌در اين تحقيق ما سعي كرده ايم تا يك مطالعه‌ي تطبيقي بر روي اين مبحث در فقه اماميه و فقه مذاهب

تحقیق دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

تحقیق دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

تحقیق دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

دانلود فایل دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي 37 صفحه با فرمت WORD مقدمه با حمد و سپاس از خداوند متعالي كه توانايي فكر كردن و نوشتن را به ما عطا كرد و او كه رحمانيت و رحيميتش به وسعت كل شي بندگانش را احاطه كرده و توانايي انديشيدن و توفيق نگارش اين مجموعه را به ما عطا فرموده است. يكي از مفاهيمي كه در حقوق بسيار مهم است و شناخت آن باعث جلوگيري از جرايم بصورت ناخودآگاه مي شود حقوق كيفري در مفهوم دفاع مشروع است. و يكي از عوامل موجهه‌ي جرم است اين مبحث يكي از مباحث مهم در حقوق كيفري است و چون از فقه اسلامي اخذ شده،‌در اين تحقيق ما سعي كرده ايم تا يك مطالعه‌ي تطبيقي بر روي اين مبحث

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

دانلود فایل عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده 29 صفحه با فرمت WORD مقدمه در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني

تحقیق جرم سیاسی

تحقیق جرم سیاسی

تحقیق جرم سیاسی

دانلود فایل جرم سیاسی 49 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه پيشگفتار مقدمه فصل اول :‌كليات ……………………………………………………………………………… 1 بخش اول : تعريف جرم شناسي …………………………………………………………………………………. 1 گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟……………………………………………… 2 بخش دوم : علت جرم ……………………………………………………………………………………………….. 3 خلاصه فصل اول :……………………………………………………………………………………………………… 4 فصل دوم : احكام و مسائل جرم سياسي …………………………………………………. 6 بخش نخست: پيشينه تاريخي جرم ………………………………………………………………………………. 6

تحقیق رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي

تحقیق رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي

تحقیق رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي

دانلود فایل رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي 47 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………… مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. سوال اصلي………………………………………………………………………………………………………………………….. سوال فرعي………………………………………………………………………………………………………………………….. فرضيات………………………………………………………………………………………………………………………………… روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… مفاهيم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………. علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………………………… چهارچوب تئوريك…………………………………………………………………………………………………………….. تعريف قوم و ملت………………………………………………………………………………………………………………. تفاوت ملت و قوم……………………………………………………………………………………………………………….. قومتها و دولتها……………………………………………………………………………………………………………………. شكافهاي اجتماعي و قوميت…………………………………………………………………………………………… عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي……………………………………………………………………………. نظريات مربوط به بسيج قوي………………………………………………………………………………………….. نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي……………………………………………………………. قومت ها در ايران………………………………………………………………………………………………………………. قوم ترك يا آذري………………………………………………………………………………………………………………. قوم كرد…………………………………………………………………………………………………………………………………

تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

دانلود فایل رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي 38 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

تحقیق اصل عدم مداخله: حقوق بشر

تحقیق اصل عدم مداخله: حقوق بشر

تحقیق اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دانلود فایل اصل عدم مداخله: حقوق بشر 52 صفحه با فرمت WORD مقدمه مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين «عدم مداخله» به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم

مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي  تعهد

دانلود فایل تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد 37 صفحه با فرمت WORD فهرست عناوين اصلي مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول: كليات…………………………………………………………………………………………… 5 فصل دوم: تاريخچه……………………………………………………………………………………….. 9 فصل سوم: مباني نظريه تغيير اوضاع و احوال…………………………………………………….. 12 مبحث اول: مفهوم حقوقينظريه تغيير اوضاع و احوال……………………………………………. 15 گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس………………………………………………………………… 15 مبحث دوم: نظريه اوضاع و احوال در حقوق ايران………………………………………………. 22 گفتار اول: نظريه تغيير اوضاع و احوال در قانون مدني ايران………………………………….. 23 نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………… 36

مقاله نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران

مقاله نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران

مقاله نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران

دانلود فایل نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران 61 صفحه با فرمت WORD فهرست مندرجات عنوان

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

دانلود فایل عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده 10 صفحه با فرمت WORD چكيده نقش بزه‌ديدگان در فرايند عدالت كيفري همواره طي تحولات صورت گرفته در نظام كيفري پررنگ‌تر گرديده است، به طوريكه رويكرد حقوق كيفري مجرم مدار به تدريج به سمت حقوق كيفري بزه ديده مدار متمايل گرديده است. اين امر شايد به دليل سهم انكارناپذير بزه‌ديده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بيشتر عدالت كيفري و همچنين ضرورت تلاش براي فراهم نمودن تشفي خاطر و ارضاي نيازهاي بزه ديده‌گان از جرم مي‌باشد.

مقاله بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران

مقاله بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران

مقاله بررسي اصل استقلال قضاوت  در جمهوري اسلامي ايران

دانلود فایل بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران 89 صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. بخش اول : كليات…………………………………………………………………………………………. فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام…………………………………… مبحث اول: اهميت قضا در اسلام…………………………………………………………………….. بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري……………………………………………….. بند دوم: اهميت قضاوت…………………………………………………………………………………. مبحث دوم: استقلال قضايي در اسلام……………………………………………………………….. بند اول: مفهوم استقلال قضايي………………………………………………………………………… بند دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي………………………………………………………….. فصل دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي……………………………………………………….. مبحث اول: تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضائيه……………………….. مبحث دوم: بررسي استقلال

مقاله تجارت الکترونیک و موانع قانونی اجرایی آن در ایران

مقاله تجارت الکترونیک و موانع قانونی اجرایی آن در ایران

مقاله تجارت الکترونیک و موانع قانونی اجرایی آن در ایران

دانلود فایل تجارت الکترونیک و موانع قانونی اجرایی آن در ایران 203 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

تحقیق قصاص و شرایط تحقق آن

تحقیق قصاص و شرایط تحقق آن

تحقیق قصاص و شرایط تحقق آن

دانلود فایل قصاص و شرایط تحقق آن 128 صفحه با فرمت WORD مقدمه در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط

تحقیق استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن

تحقیق استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن

تحقیق استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن

دانلود فایل استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن 73 صفحه با فرمت WORD مقدمه مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي‌نمود و معمولاً به

مقاله مفهوم دیه در اسلام

مقاله مفهوم دیه در اسلام

مقاله مفهوم دیه در اسلام

دانلود فایل مفهوم دیه در اسلام 143 صفحه با فرمت WORD مقدمه الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن ب) سوالات ج) فرضيات د) سابقة پژوهش ه) روش تحقيق و) محدوديت‌ها ز ) خلاصه و چكيده ح) عبارات اختصاري بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش) فصل اول: تعريف ديه مبحث اول: معناي لغوي ديه مبحث دوم: معناي اصطلاحي ديه گفتار اول: مفهوم فقهي ديه گفتار دوم: مفهوم حقوقي ديه گفتار سوم: مفهوم قانوني ديه

مقاله مفهوم دیه ( جبران خسارت )

مقاله مفهوم دیه ( جبران خسارت )

مقاله مفهوم دیه ( جبران خسارت )

دانلود فایل مفهوم دیه ( جبران خسارت ) 129 صفحه با فرمت WORD مقدمه الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن ب) سوالات ج) فرضيات د) سابقة پژوهش ه) روش تحقيق و) محدوديت‌ها ز ) خلاصه و چكيده ح) عبارات اختصاري بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش) فصل اول: تعريف ديه مبحث اول: معناي لغوي ديه مبحث دوم: معناي اصطلاحي ديه گفتار اول: مفهوم فقهي ديه گفتار دوم: مفهوم حقوقي ديه گفتار سوم: مفهوم قانوني ديه فصل دوم: سابقة

تحقیق دعاوی قولنامه ای

تحقیق دعاوی قولنامه ای

تحقیق دعاوی قولنامه ای

دانلود فایل دعاوی قولنامه ای 33 صفحه با فرمت WORD مقدمه حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است .

مقاله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مقاله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مقاله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

دانلود فایل جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد 97 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان

مقاله گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

مقاله گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

مقاله گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

دانلود فایل گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت 533 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان

سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی

سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی

سوال و جواب  جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی

سوال و جواب تشریحی تایپ شده جزای عمومی 1 پیام نور – تعداد سوالات هر آزمون 40 مورد و به صورت تستی می باشد. جواب ها کاملا تشریحی می باشد. 1 – نیمسال اول 94-93 2 – نیمسال دوم 94-93 3 – نیمسال اول 95-94 4 – نیمسال دوم 95-94 در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید با شماره زیر در ارتباط باشید : نگار زمانی – 09358978227 www.jozvedarsi-55.loxblog.com

مقاله نسل کشی چیست؟

مقاله نسل کشی چیست؟

مقاله نسل کشی چیست؟

دانلود فایل نسل کشی چیست؟ 31 صفحه با فرمت WORD مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 2 -سابقه و تعريف جنايت نسل كشي ………………………………………………………………………………………………………………… 4 3-شيوه هاي نسل كشي …………………………………………………………………………………………………………….. ……………. 5 1-3 -قتل اعضاي گروه………………………………………………………………………………………………………………………………5 2-3-ايرادصدمة شديد جسمي يا رواني به اعضاي گروه …………………………………………………………………………………………… 7 3-3- قرار دادن عمدي گروه در معرض شرايط زيستي نامناسب كه باعث نابودي جسمي كلي يا بخشي از گروه شود…………………. 7 4-3- تحميل اقدامهايي به منظور جلوگيري از توالد در گروه ………………………………………………………………………………………. 8 5-3-انتقال اجباري كودكان از گروهي به گروه ديگر……………………………………………………………………………………………… 8 4- عنصر رواني جنايت نسل كشي …………………………………………………………………………………………………………………. 9 1-4- قصد نابود

پکیج آمادکی آزمون قضاوت

پکیج آمادکی آزمون قضاوت

پکیج آمادکی آزمون قضاوت

تعداد 9 فایل با فرمت pdf شامل سوالات آزمون قضاوت سالهای 89 تا 97 + پاسخنامه

تحقیق قوه ‏قضائیه در قانون اساسی

تحقیق قوه ‏قضائیه در قانون اساسی

تحقیق قوه ‏قضائیه در قانون اساسی

دانلود فایل قوه ‏قضائیه در قانون اساسی 30 صفحه با فرمت WORD قوه‏ قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است : رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‏کند . احیای حقوق‏عامه و گسترش عدل وآزادی‏های مشروع . نظارت برحسن اجرای قوانین . کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .

تحقیق روش تحقیق در حقوق

تحقیق روش تحقیق در حقوق

تحقیق روش تحقیق در حقوق

دانلود فایل روش تحقیق ئر حقوق 25 صفحه با فرمت WORD مفهوم علم : اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم

تحقیق جرایم

تحقیق جرایم

تحقیق جرایم

دانلود فایل جرایم 37 صفحه با فرمت WORD شروع به جرم : ماده‌ي 41 : هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم ميشود. تبصره 1 :مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه هاي جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست. تبصره 2: كسي كه شروع به جرمي كرده است به ميل خود آنرا ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد. . .

تحقیق اعاده حیثیت

تحقیق اعاده حیثیت

تحقیق اعاده حیثیت

دانلود فایل اعاده حیثیت 31 صفحه با فرمت WORD چكيده اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري

تحقیق مجازات قتل عمدی در حقوق ایران

تحقیق مجازات قتل عمدی در حقوق ایران

تحقیق مجازات قتل عمدی در حقوق ایران

دانلود فایل مجازات قتل عمدی در حقوق ایران 15 صفحه با فرمت WORD مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

تحقیق نظام قضائی

تحقیق نظام قضائی

تحقیق نظام قضائی

دانلود فایل نظام قضائی 27 صفحه با فرمت WORD مسألة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، امريست حياتي، از اين رو ايجاد نظام قضائي برپاية عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد." وَ اِذا حكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدل " ((از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ))

دانلود حقوق مدنی (دوره 6 جلدی) سید حسن امامی

دانلود حقوق مدنی (دوره 6 جلدی) سید حسن امامی

دانلود حقوق مدنی (دوره 6 جلدی) سید حسن امامی

مجموعه شش جلدی حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی ، نام ایشان را در ذهن هر دانشجو و دانش آموخته حقوق در کشور ماندگار ساخته است، کمتر دانش آموخته حقوق است که مجموعه نفیس استاد را در کتابخانه اش جا نداده باشد. انشاء روان به همراه بهره گیری از مثالهای محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی نه تنها موجب جامعیت مفادی این مجموعه شده بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان نموده و به همین دلیل رجوع به آنرا به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق، پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران عمومیت بخشیده است. کتاب «حقوق مدنى» در شش مجلد تدوین شده و به بررسى قوانین و ا حکام فقهى

دانلود خلاصه و چکیده حقوق مدنی 1 تا 8 کاتوزیان

دانلود خلاصه و چکیده حقوق مدنی 1 تا 8 کاتوزیان

دانلود خلاصه و چکیده حقوق مدنی 1 تا 8 کاتوزیان

کتاب خلاصه و چکیده حقوق مدنی ۱ تا ۸ به قلم کاتوزیان به رشته‌ی تحریر درآمده است. همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانون‌گذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که به‌طور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه‌ آن‌ها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می‌گیرد تحت عنوان حقوق