خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی پزشکی گانونگ: تمام بخش ها

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی پزشکی گانونگ: تمام بخش ها

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی پزشکی گانونگ: تمام بخش ها

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری فیزیولوژی پزشکی گانونگ(به طور کامل) می باشد که شامل8 بخش و 40 فصل است. با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های دستنویس این عزیزان به زبان فارسی است. گاهی مطالعه مطالب مفصل سبب عدم تمرکز و ایجاد استرس می گردد به ویژه اگر تا زمان آزمون فاصله زمانی کمی باقی باشد. حتی در صورتی که قصد مطالعه متن اصلی کتاب را دارید (که این امر در دراز مدت توصیه می گردد) باز هم خلاصه

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد اول

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد اول

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد اول

در این فایل شامل خلاصه ای از مطالب و نکات مهم یعنی نکاتی که برای آزمونهای پایان ترم و آزمون های کنکور لازم است، آمده است. شامل تمام مباحث مطرح شده در کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ می باشد. شامل 17 فصل است. فهرست مطالب: در تصویر موجود است. اگر به مطاعه این فایل مبادرت نمایید، در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. قابل ذکر است که این مطالب با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی از دانشگاه های مادر، تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های دستنویس این عزیزان به زبان فارسی است. اگر زمان محدود

جزوه و نکات مهم آناتومی اسنل

جزوه و نکات مهم آناتومی اسنل

جزوه و نکات مهم آناتومی اسنل

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم آزمونی و کنکوری آناتومی اسنل- تنه و سرو گردن (قفسه سینه، شکم، لگن، پرینه، پشت و سروگردن) است. که شامل 11 فصل است. با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های این عزیزان به زبان فارسی است. گاهی مطالعه مطالب مفصل سبب عدم تمرکز و ایجاد استرس می گردد به ویژه اگر تا زمان آزمون فاصله زمانی کمی باقی باشد. حتی در صورتی که قصد مطالعه متن اصلی کتاب را دارید (که این امر در دراز مدت توصیه می گردد) باز هم خلاصه