مجموعه نمونه سوالات پایه اول حوزه علمیه همراه پاسخنامه

مجموعه نمونه سوالات پایه اول حوزه علمیه همراه پاسخنامه

مجموعه نمونه سوالات پایه اول حوزه علمیه همراه پاسخنامه

این مجموعه شامل: قران ۱۶ عدد تاریخ ۱۵ عدد منطق ۳۱ عدد نحو و هدایه ۳۱ عدد احکام ۱۶ عدد صرف ۱۶ عدد همراه با پاسخنامه می باشد