نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

این مجموعه شامل: قرآن ۱۷ عدد تاریخ ۱۱ عدد منطق ۲( ۱۹ عدد) منطق۳ (۱۹ عدد) نحو۲ (۲۴ عدد) نحو ۳(۲۲ عدد) و عقاید و اخلاق هر کدام یک عدد می باشد کلیه سوالات همراه با پاسخ نامه می باشد