نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

این مجموعه شامل: اصول (۲۲ عدد) فقه۶ (۲۵ عدد) فقه ۵(۲۳ عدد) آیین نگارش (۵ عدد) نهج البلاغه( ۵ عدد) آشنایی با فلسفه (۲۲ عدد) علوم قرآن(۱۷ عدد) حکومت(۱۶ عدد) تاریخ(۵ عدد) علوم حدیث(۱۸ عدد) همراه با پاسخنامه