رساله توان بخشی نابینایان

رساله توان بخشی نابینایان

رساله توان بخشی نابینایان

تاريخچه تاسيس مركز توان بخشي نابينايان مرکز توان بخشی مکانی است برای تشخیص، تطبیق، بازسازی، تحرک و جهت یابی که افراد نابینا با مراجعه به آنها بر برخی از مسائل مربوط به نابینایی فائق آمده و افکار و عقایدشان را راجع به دنیای نابینایی بهتر نظم می دهند. بسط و توسعه مهارتهای ویژه، تقویت روحیه نابینایان و طرز برخورد با افراد از برنامه های مرکز توان بخشی است. کارگاه توان بخشی مکانی است که تسهیلات آموزشی در اختیار نابینایان گذاشته و با دادن آموزشهای مختلف آنها را جهت استخدام در بازار آزاد کار آماده می کند. بنابراین معلولین و نابینایان به کمک تدابیر و آموزش های توان بخشی نه تنها از برکت زندگی مفید بهره مند می شوند، بلکه می توانند افرادی مفید برای خود و جامعه باشند و به عنوان یک تولید کننده، نقش ایفا

رساله مرکز فرهنگي و آموزشی توانبخشی نابينايان و کم بينايان

رساله مرکز فرهنگي و آموزشی توانبخشی نابينايان و کم بينايان

رساله مرکز فرهنگي و آموزشی توانبخشی نابينايان و کم بينايان

رساله مرکز آموزشی نابینایان و کم بینایان 328 صفحه فهرست مطالب Contents تقديم به : 3 سپاسگزاري : 3 هيئت داوران 4 فهرست مطالب 5 چکيده 7 نابينا کيست و تاريخچه آموزش و پرورش نابينايان. 8 مقدمه 9 نابينا کيست و درجه بندي نابينايي

تئاتر شهر

تئاتر شهر

تئاتر شهر

فایل اتوکد :بوفه -سالن اصلی-سالن خورشید-سالن قشقایی-کارگاه نمایش-سالن سایه به همراه پاورپوینت