تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب

تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب

تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب

دانلود فایل واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب 42 صفحه با فرمت WORD اهداف يادگيري دانشجو بايد پس از مطالعه اين بخش بتواند: تسلسل واكنشهاي تطابقي و ناهنجار تطابقي پسيكوفيزيولوژيكال را توصيف كند. رفتارهاي همراه با واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال را شناسايي كند. فاكتورهاي مستعد كننده و استرسورهاي محرك وابسته به واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال را تجزيه كند. منابع و مكانيسم هاي Coping وابسته به واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال را توصيف كند. تشخيص هاي پرستاري براي بيماران وابسته به واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال را فرموله كند. ارتباط بين تشخيص هاي پرستاري و طبي وابسته به واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال را بررسي نمايد. نتايج مورد انتظار و اهداف كوتاه مدت پرستاري را براي

مقاله بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت

مقاله بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت

مقاله بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت

دانلود فایل بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت 164 صفحه با فرمت WORD مقدمه در اين فصل پيشينه پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش اول اين فصل به مطالعه مفهوم استرس، تعريف و مدل هاي استرس، عوامل استرس زاي بالقوه، در بخش دوم به موضوع كنارآيي، عوامل موثر بر استرس و كنارآيي، دربخش سوم به موضوع سبك اسناد، سبك اسناد خوش بين/ بدبين و در بخش چهارم به مفهوم سلامت روان پرداخته مي شود در نهايت در بخش پنجم مروري بر پژوهشهاي انجام شده در خارج و ايران در رابطه با موضوع پژوهش خواهيم داشت.

مقاله اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار

مقاله اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار

مقاله اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار

دانلود فایل اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار 71 صفحه با فرمت WORD ­فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح تحقيق مقدمه ……………………………………………………………………………………. 4 بيان مسأله ……………………………………………………………………………….. 5 اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………….. 6 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………. 7 – هدف كلي ……………………………………………………………………………. 7 – اهداف جزئي ………………………………………………………………………… 7 سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………….. 7 فرضيه هاي پژوهش …………………………………………………………………… 8

مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي

مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي

مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي

دانلود فایل بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي 114 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

دانلود فایل بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن 15 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

مقاله تست ناميدن اسامي و افعال

مقاله تست ناميدن اسامي و افعال

مقاله تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود فایل تست ناميدن اسامي و افعال 86 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول (معيار سازي تست ناميدن اسامي و افعال)…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

مقاله بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

مقاله بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

مقاله بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

دانلود فایل بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان 122 صفحه با فرمت WORD فهرست عناوين عنوان

تحقیق زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان

تحقیق زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان

تحقیق زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان

دانلود فایل زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان 18 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب

تحقیق آثار مهر و محبت به ديگران

تحقیق آثار مهر و محبت به ديگران

تحقیق آثار مهر و محبت به ديگران

دانلود فایل آثار مهر و محبت به ديگران 27 صفحه با فرمت WORD از امام باقر (عليه السلام) از پدرانش، از علي (عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: همنشيني با بدان موجب سوء ظن به نيكان مي شود و همنشيني با خوبان بدان را به خوبان مي پيوندد و همنشيني فجار با نيكوكاران فجار را به نيكان ملحق مي كند پس كسي كه وضع او بر شما مشتبه باشد و دين و روش او را نشناسيد به معاشرين او نگاه كنيد. پس اگر معاشرين او اهل دين خدا بودند او نيز بر دين خدا است و اگر بر دين خدا نبودند پس هيچ بهره در دين خدا براي هيچيك از آنان نيست همانا رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي فرمود: كسي كه ايمان به خدا و روز

تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی

دانلود فایل تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی 51 صفحه با فرمت WORD چکیده هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند. نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ A بالاتر از میانگین

تحقیق انگیزش در کلاس

تحقیق انگیزش در کلاس

تحقیق انگیزش در کلاس

دانلود فایل انگیزش در کلاس 38 صفحه با فرمت WORD دانش‌ آموزان داراي انگيزش معلمان به طور معمول دانش آموزاني را كه سخت كوش، ساعي و علاقه‌مند به دروس باشند، در زمره دانش ‌آموزان خوب قرار مي‌دهند و يا به طور خلاصه مي‌گويند: دانش آموزان خوب، آنهايي هستند كه در دروس خود انگيزه دارند. احياناً منظور ايشان دانش آموزاني است كه در فعاليتهاي آموزشي خود موفق هستند. به طور كلي همه انسانها به جز بيماران روحي – رواني براي برخي كارها انگيزه دارند و براي برخي ديگر هيچ انگيزه‌اي ندارند. همواره ديده‌ايم كه بعضي از جوانان به طور مثال براي بازي فوتبال انگيزه دارند، برخي ديگر فرضا براي خريد موتور سيكلت و برخي هم براي اينكه ديگران ناراحتي‌هاي مختلف را به وجود آورند،

تحقیق تاثير شرايط مختلف بر يادگيري

تحقیق تاثير شرايط مختلف بر يادگيري

تحقیق تاثير شرايط مختلف بر يادگيري

دانلود فایل تاثير شرايط مختلف بر يادگيري 38 صفحه با فرمت WORD مقدمه انسان هايي كه ما مي شناسيم و با آنها در ارتباطيم، بر اثر يادگيري به آنچه كه هستند رسيده اند. آنان عادت هاي زندگيشان را آموخته اند، و اين عادت ها و همين طور خزانه معلومات، مهارت ها و شايستگي هاي انسانيشان كه آنان را افراد متمايزي مي سازد، مي‌توانند با يادگيري تغيير يابند. بزرگسالان افرادي بسيار قابل انطباق هستند و به شايستگي عمل مي كنند. اينكه چگونه توانسته اند از نقطه شروع كودكي فوق العاده متكي به ديگران و نسبتاً بي كفايت بوده اند تا به اين نقطه پيش بروند، پرسشي حائز اهميت و قابل تعمق است. به طور حتم، بخشي از پاسخ به اين پرسش در ساختار وراثتي و درك فرايند تحول

تحقیق اختلالات وابسته به مواد

تحقیق اختلالات وابسته به مواد

تحقیق اختلالات وابسته به مواد

دانلود فایل اختلالات وابسته به مواد 35 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب صفحه اختلالات وابسته به الكل………………………………………………………………………………………… وابستگي به سوء مصرف الكل…………………………………………………………………….. علائم مسموميت با الكل……………………………………………………………………………..

مقاله بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس

مقاله بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس

مقاله بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس

دانلود فایل بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان 248 صفحه با فرمت WORD مقدمه انسان در زندگي روزمره خود با استرس ها و فشارهاي متعدد ي روبرو است. دوران نوجواني كه ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زايش دوباره ياد كرده اند يكي از حوادث پراسترس زندگي هر فردي است. نوجوان در اين دوره از طرفي با گذر از دوره كودكي به بزرگسالي با تغييرات وسيع جسماني و رشد شناختي مواجه بوده و از طرف ديگر با مسائلي همچون رشد هويت، دستيابي به استقلال از خانواده در عين حفظ ارتباط با آن، پذيرفتن نقش‌هاي اجتماعي در ارتباط با گروه همسالان و تصميم‌گيري درباره آينده و شغل روبرو است. دوران نوجواني زمان كشف

تحقیق كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي

تحقیق كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي

تحقیق كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي

دانلود فایل كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي 46 صفحه با فرمت WORD بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه ريزي فيزيكي: تعيين برنامه ريزي كالبدي و سايت: برنامه ريزي كالبدي مركز مورد نظر مبتني بر جهات سه گانه زير است: الف- استانداردها و معيارهاي مربوطه تازه بودن زاويه نگرش طرح هايي از قبيل پروژه كنوني از يك سو و ويژگي تركيبي اين گونه پروژه ها (كه در دل خود، طيفي از عناصر و كاركردهاي مختلف از قبيل اداري، آموزشي، مسكوني و… را دارند) از سوي ديگر، باعث گرديده تا در دل مراجع مطرح ساختمان سازي موجود، استانداردها و ضوابطي كه دقيقاً مجموعه هايي اين چنين را مد نظر قرار داده باشند، وجود نداشته باشد.

تحقیق بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی

تحقیق بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی

تحقیق بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی

دانلود فایل بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی 44 صفحه با فرمت WORD خلاصه اختلالات خلق دربرگیرنده گروه بزرگی از اختلالات روانی هستند که حالات خلقی پاتولوژیک ( خلق بالاتر و پایین تر از حد طبیعی)، اعمال نباتی وابسته به آنها و دیگر اختلالات روان حرکتی تصویر بالینی اصلی آنها را تشکیل می دهد. در این بین انواع افسردگی اختلالات خلق، خصوصا افسردگی اساسی، گروه بزرگی را شامل می شوند که ممکن است به صورت اپیزودهای منفرد و یا اپیزودهای راجعه متظاهر شوند. بیمارانی که خلق افسرده دارند با کاهش انرژی و علاقه به کار، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی، احساس بی ارزشی یا گناه و افکار مرگ و خودکشی مواجه می شوند که این امر باعث اضمحلال بخش عمده ای از قوای فکری و نیروی کارآمد

تحقیق شباهت و تفاوت شیطانی

تحقیق شباهت و تفاوت شیطانی

تحقیق شباهت و تفاوت شیطانی

دانلود فایل شباهت و تفاوت شیطانی 37 صفحه با فرمت WORD همان گونه كه گفته شد فرآيند ناميدن در جهت هر چه دقيق كردن طبقه بدي هاست آنان كه به هم شبيه ترند در يك دسته قرار مي‌گيرند و باز با لحاظ كردن مجدد شباهت هاي ريزتر، دسته هاو طبقات ديگر از اين طبقه جدا مي‌شوند اما اين دقت تا كجا پيش مي‌رود تا زماني كه به خويش باز گردد يعني به توده اي مملو از تفاوت ها نوعي بازگشت به تفاوت ها رسيدن به چيزهايي كه شبيه تر از خودبه خودند رسيدن به دنياي وانمايي ها. با شدت بخشيدن به فرآيند ها ناميدن به نوعي بي شكلي پيشيني و ما قبل طبقه بندي بر مي گرديم. تفاوت ها بر مبناي گون (مزيت) ساخته مي‌شوند. هر تفاوتي نوعي جلوگيري از

تحقیق قرص هاي شادي آور و هيجان‌زا (اكستازي)

تحقیق قرص هاي شادي آور و هيجان‌زا (اكستازي)

تحقیق قرص هاي شادي آور و هيجان‌زا  (اكستازي)

دانلود فایل قرصهاي شادي آور و هيجان‌زا (اكستازي) 38 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

تحقیق مداخله متمركز بر هيجان

تحقیق مداخله متمركز بر هيجان

تحقیق مداخله متمركز بر هيجان

دانلود فایل مداخله متمركز بر هيجان 30 صفحه با فرمت WORD طرح مساله از بطن درمان خانوادگي درمان زوجين بعنوان يك رويكرد يا شيوة جديد نگريستن به مشكلات رواني پديدار شده است. يكي از اين مدل هاي مهم ، درمان متمركز بر هيجان (EFT) است. درمان EFT شامل سه مرحله و 9 گام است: مرحله اول 4 گام را در بردارد و با ارزيابي و مشخص كردن چرخه دشوار و نيز تحليل حالتهاي هيجاني همراه آن سروكار دارد. در پايان اين مرحله زوج قفل را از چرخه هاي منفي و تثبيت روابط منفي باز مي كنند و به اين نتيجه مي رسند كه به جاي اينكه يكديگر را متهم بدانند بر چرخه تعامل متمركز شوند. مرحله دوم شامل گامهاي 5 تا 7 است، ديگر زوجها

تحقیق بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر )

تحقیق بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر )

تحقیق بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر )

دانلود فایل بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر ) 62 صفحه با فرمت WORD عنوان

تحقیق نظريه‌هاي گرسنگي و تشنگي

تحقیق نظريه‌هاي گرسنگي و تشنگي

تحقیق نظريه‌هاي  گرسنگي و تشنگي

دانلود فایل نظريه‌هاي گرسنگي و تشنگي 32 صفحه با فرمت WORD اما پينل 1997 گزارش مي كند ساير پژوهشها دريافته اند كه رفتار خوردن اغلب حتي با تزريق زياد گلوكز تأثير نمي پذيرد. نظريه‌ي ليپواستاتيك گرسنگي مي تواند با كاهش سطوح گلوكز ايجاد مي گردد. اين ماده يكي از مواد اصلي غذايي است (موادي كه باعث تغذيه و قوت مي شود) اما اين مواد دو نوع مي‌باشند، ليپيدها يا اسيدهاي چربي، و اسيدهاي آمينه. برطبق فرضيه‌ي ليپواستاتيك (براي مثال نيسبت 1972)، رفتار خوردن زماني حاصل مي شود كه هيپوتالاموس اطلاعاتي را درباره‌ي پايين بودن سطوح ليپيدها يا چربي دريافت مي كند. اين گيرنده ها در كجا قرار دارند كه سطح پايين

تحقیق تواضع و فروتنی

تحقیق تواضع و فروتنی

تحقیق تواضع و فروتنی

دانلود فایل تواضع و فروتنی 12 صفحه با فرمت WORD ناگفته پيداست كه تواضع و فروتنى نقطه مقابل تكبر و فخرفروشى است و جدا سازى بحثهاى كامل اين دو از يكديگر مشكل يا غير ممكن است و لذا هم در آيات و روايات اسلامى و هم در كلمات بزرگان اخلاق اين دو به يكديگر آميخته شده است، نكوهش از يكى ملازم تمجيد و ستايش از ديگرى است و ستايش از يكى همراه با نكوهش از ديگرى مى‏باشد، درست مثل اينكه بحثهاى مربوط به ستايش و تمجيد از علم جداى از نكوهش از جهل نيست و نكوهش از جهل همراه ستايش علم است. با اين حال مفهوم اين سخن آن نيست كه ما بحثهاى مربوط به تواضع را ناديده گرفته و به آنچه در بحث زشتى تكبر و استكبار گفتيم بسنده

تحقیق انگیزش

تحقیق انگیزش

تحقیق انگیزش

دانلود فایل انگیزش 13 صفحه با فرمت WORD فرآيندي كه طي آن افراد شدت، جهت ، پافشاري در مورد تلاشهاي جهت دستيابي به يك هدف مي توان انگيزش را در قالب و برحسب رفتار عملي تعريف كرد. كساني كه تحريك شوند نسبت به كساني كه تحريك نشوند، تلاش بيشتري مي‌نمايند. انگيزش تمايل به انجام كار است و در گرو توانايي فرد، تا بدان وسيله نوعي نياز تأمين گردد. در اصطلاح فني ما ، نياز به معني نوعي كسر و كمبود رواني و فيزيولوژيك است كه ميتواند دستاورد خاصي را جذب نمايد. هر قدر تنش بيشتر باشد فعاليت بيشتري مي كنند تا از آن رهايي يابند. نخستين نظريه هاي انگيزش دهه 1950

مقاله تعيين ميزان اثر بخشي يك دوره فعاليت بدني منتخب بر توانائيهاي ادراكي

مقاله تعيين ميزان اثر بخشي يك دوره فعاليت بدني منتخب بر توانائيهاي ادراكي

مقاله  تعيين ميزان اثر بخشي يك دوره فعاليت بدني منتخب بر توانائيهاي ادراكي

دانلود فایل تعيين ميزان اثر بخشي يك دوره فعاليت بدني منتخب بر توانائيهاي ادراكي 79 صفحه با فرمت WORD فصل اول حركت مهمترين نشانه حيات انسان است . هر جا زندگي وجود دارد ، حركت نيز وجود دارد . زندگي بدون آن قابل تصور نيست. حركت در حيات انسان ، بيش از تولد آغاز و تا پايان حيات او ادامه دارد. انسان در نخستين سالهاي حيات خود ، تنها از طريق پديده حركت است كه مي تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار كند. چنين ارتباطي به انسان اين فرصت را مي دهد كه در تعامل با پديده هاي محيطي از آنها ،‌تجربيات معني داري كسب كند . بنابراين حركت شرايطي را براي كودك فراهم مي سازد كه بر اساس آن مي تواند به اكتشاف

تحقیق راههاي موفقيت (روانشناسي فردي)

تحقیق راههاي موفقيت (روانشناسي فردي)

تحقیق راههاي موفقيت (روانشناسي فردي)

دانلود فایل راههاي موفقيت (روانشناسي فردي) 17 صفحه با فرمت WORD به گفته روان شناسان موفقيت يك امر دروني و برداشت فردي مي باشد كه هر كس برداشت خاصي از موفقيت دارد بطور مثال: شايد كساني باشند كه تمام امكانات زندگي برايشان مهيا شده و احتياجاتشان برطرف ولي احساس خوشبختي نمي كنند. موفقيت از ديد فرد با توجه به سابقه شخصيتي و تيپ خانوادگي آن متفاوت مي باشد ممكن است شخصي احساس خاصي راجع به نوعي نگرش داشته باشد( واقعيت مهم نيست بلكه اين برداشت از واقعيت است كه مهم مي نمايد.)

مقاله اعتياد و مواد مخدر به روايت آمار و ارقام

مقاله اعتياد و مواد مخدر به روايت آمار و ارقام

مقاله اعتياد و مواد مخدر به روايت آمار و ارقام

دانلود فایل اعتياد و مواد مخدر به روايت آمار و ارقام 135 صفحه با فرمت WORD آمار كشفيات جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت اين نيرو هرماه پانزده تن مواد مخدر را كشف و ضبط مي‌كند. وي افزود كشفيات مواد مخدر در سال گذشته فقط شصت و پنج تن بوده، در حالي كه در شش ماه اول امسال ميزان كشفيات به سي‌وپنج تن رسيده‌است. (سياست روز 6/8/82) مأموران مبارزه با مواد مخدر رامسر توانستند بزرگترين باند تهيه و توزيع مواد مخدر را در غرب مازندران متلاشي كنند. اين كشف بزرگ در دهة گذشته بي‌سابقه بوده‌است. (كيهان – 6/8/82) فرمانده قرارگاه مرصاد گفت طي عمليات شعبان – 2 در استان‌هاي كرمان و سيستان و بلوچستان، هفت شرور كشته، 30 قاچاقچي دستگير و 211 كيلوگرم انواع مواد

تحقیق تحولات دوران کودکی

تحقیق تحولات دوران کودکی

تحقیق تحولات دوران کودکی

دانلود فایل تحولات دوران کودکی 21 صفحه با فرمت WORD زمان هاي انتقال در زمان عبور و گذر كودك در يك فعاليت، فعاليت بالاتر رخ مي دهد. ورود به مدرسه و ترك كردن آن زمان گذراست. رفتن به بستر خواب يك زمان گذر است و اين گونه از عصر دوچرخه به قرن هنر پاي مي گذارد. اكثر تحولات در حين گذر از گروه ها رخ مي دهد، مثلاً حركت از يك گروه بزرگ به يك گروه كوچك. اكثر معلمان كودكان را به فعاليت هايي طي روز وادار مي كنند. امروزه در اكثر مدارس بچه‌هاي جوان كار خود را جهت گذر از يك فعاليت به فعاليت ديگر انجام مي دهند و منتظر عبور زمان و دوره هاي عمر هستند. روش فعلي بهينه از انتظار و براي گذر عمر حمايت نمي كند. اين فرصت ها

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

چکیده: هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات روانی SCI- 90- R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 بود به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید . نتایج پژوهش نشان داد: واژه های کلیدی:اختلالات روانی- سبک های دفاعی – دانشجویان

تحقیق تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

تحقیق تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

تحقیق تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

دانلود فایل تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي 31 صفحه با فرمت WORD تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي راسل د. كلارك . دانشگاه ايالت فلوريدا النيل ها تفليد. دانشگاه هاوائي در مونوآ با توجه به نگرشات كليشه اي، فرهنگي مردان نسبت به زنان در زمينه روابط جنسي علاقمند تر هستند، احتمال اينكه زنان فعاليت جنسي را محدود سازند بيشتر است. در اين مقاله، به كار صاحب نظراني كه در حمايت از اين مسئله بحث كرده اند اشاره مي كنيم و به بررسي اطلاعات مصاحبه اي و ارتباطي كه اين موضوع مورد و بحث را مورد حمايت قرار مي دهند مي پردازيم. در پايان، به دو آزمايش تجربي از اين فرضيه رجوع مي كنيم.

تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان

تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان

تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان

دانلود فایل خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان 35 صفحه با فرمت WORD مقدمه دريافت تربيت حقي است براي فرزندان، و طبعا جهت ما تكليفي سنگين بهمراه دارد. آنها نياز دارند كه ساخته شوند و بعمل آيند، فردي مفيد بحال خود و جامعه و پيرو مكتب انديشيده‌اي باشند و بديهي است كه وصول بچنين مقصدي بدون ياري پدر مادر امكان‌پذير نيست و آنها برآورده شدن اين خواسته و رفع اين نياز را از پدر و مادر خود طلبكارند. بعنوان اينكه ما پدر يا مادريم تربيت فرزندان مهمترين وظيفه ماست و ما در قبال آن نزد خدا و مردم و نيز از خود طفل و وجدانمان مسوليت داريم. انجام اين مسوليت بوجهي نيكو مورد سازش عقل و سستي و سهل‌انگاري در آن عقوبت‌آور است.

تحقیق حافظه

تحقیق حافظه

تحقیق حافظه

دانلود فایل حافظه 97 صفحه با فرمت WORD حافظه حافظه شامل آن دسته از فعاليتهايي است كه بصورت حفظ، يادآوري، تشخيص و انجام آنچه در گذشته آموخته شده است ظاهر مي گردد. بعضي حافظه را يكي از اشكال يادگيري مي دانند. دسته اي آنرا نتيجه و دليل يادگيري فرض مي كنند. پاره اي از روانشناسان حافظه را فعاليتي مي دانند كه در عين ارتباط با يادگيري جدا از آن نيست.

تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری

تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری

تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری

دانلود فایل روابط بین تدریس و یادگیری 173 صفحه با فرمت WORD مي‌توان با عمل تدريس كميت و كيفيت و سرعت يادگيري را افزايش داد و يا شرايط را براي يادگيري اموري كه در شرايط معمولي امكان پذير نيت فراهم نمود. تفاوت بين تدريس و يادگيري: 1- يادگيري در همه جا و هميشه و فني بدون تدريس صورت خواهد گرفت يا در حالي كه هر تدريسي ياد داده نمي‌شود. 2- نظريه‌هاي ديگري، صرفاً به پديده‌هاي يادگيري توجه دارد و هميشه معطوف به شاگرد است؛ به عبارت ديگر، نظريه‌هاي يادگير، تبيين كننده‌ي چگونگي يادگيري و توصيف كننده‌ي شرايطي است كه با حصول آن‌ها يادگيري صورت مي‌گيردو در حالي كه نظريه‌هاي تدريس بايد به بيان كننده، پيش‌بيني كننده و كنترل كننده موقعيتي باشد كه در آن،

مقاله طراحی و برنامه ریزی یادگیری

مقاله طراحی و برنامه ریزی یادگیری

مقاله طراحی و برنامه ریزی یادگیری

دانلود فایل طراحی و برنامه ریزی یادگیری 53 صفحه با فرمت WORD بعد از خواندن اين فصل شما قادر خواهيد بود: 1- تدريس و يادگيري را شرح دهيد. 2- مراحل طراحي يك جلسه آموزشي را فهرست كنيد. 3- توسعه اهداف عملكردي را مورد بحث قرار دهيد. 4- سه بخش اهداف يادگيري mager را فهرست نموده و با استفاده از آنها هدف هايي را بنويسيد. 5- سه حيطه يادگيري را مقايسه نموده و هدف هايي را براي آنها بنويسيد. اين نظريه انجمن رژيم شناسان آمريكا (ADA) است كه تغذيه مناسب و فعاليت بدني مي تواند باعث سلامتي و كاهش خطر بيماريهاي مزمن شود.

مقاله اجرا و ارزشيابي يادگيري

مقاله اجرا و ارزشيابي يادگيري

مقاله اجرا و ارزشيابي يادگيري

دانلود فایل اجرا و ارزشيابي يادگيري 67 صفحه با فرمت WORD بعد از خواندن اين فصل شما قادر خواهيد بود: مزايا و معايب روشها و تكنيك هاي مختلف آموزشي را شرح دهيد. 2- دربارة روشها و تكنيك هاي متناسب با حيطه هاي ادراكي، عاطفي و روان حركتي بحث كنيد. 3- يك تجزيه و تحليل وظايف (شرح وظايف) تأليف كنيد. 4- روشهايي كه با آنها آموزش سازمان يافته و مداوم را فهرست كنيد. 5- اهداف ارزشيابي آموزشي را شناسايي كنيد. 6- انواع مختلف ارزشيابي را شرح دهيد. 7- يك طرح درس تهيه كنيد. 8- ارزشيابي كمي را با كيفي، ارزشيابي هنجار مرجع را با ارزشيابي معيار مرجع، روايي

تحقیق زبان خصوصی

تحقیق زبان خصوصی

تحقیق زبان خصوصی

دانلود فایل زبان خصوصی 26 صفحه با فرمت WORD اهميت مسئله « زبان خصوصي» و رابطه آن با نظريه « معني» مسئله زبان خصوصي يكي از مهمترين مباحث پژوهشهاي فلسفي است كه درباب آن نظريات مختلفي مطرح گرديده است. اكثر مفسران معتقدند كه ايدة عدم امكان « زبان خصوصي» محصول نظريه جديد ويتگنشتاين در باب معني و فهم آن است در پژوهشها معني به عنوان كاربرد معرفي مي شود به عبارت ديگر معني يك واژه عبادت است از كاربرد آن در حوزة عمل اجتماعي و در نتيجه اين معادل سازي، معيار و ملاك فهم معنا عبارت است از قابليت و توانايي كاربرد واژه و جملات بر مبناي « قواعد» كاربرد آنها در صورتهاي خاصي حيات اجتماعي. از نظر ويتگنشتاين تنها در صورتي مي توانيم بگوييم زباني را فرا

مقاله بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هوايي

مقاله بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هوايي

مقاله بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هوايي

دانود فایل بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هوايي 76 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب فصل اول : كليات تحقيق مقدمه بيان مسأله اهميت موضوع پژوهش اهداف و سؤالات تحقيق فصل دوم : بخش اول : ادبيات تحقيق تاريخچه مختصري از برنامه درس رويكردهاي برنامه درسي الگوهاي طراحي برنامه درسي ويژگيهاي اصولي طرح يا الگوي برنامه درسي نظريه برنامه درسي ديدگاههاي نظري در خصوص نظام / فرآيند برنامه

مقاله نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)

مقاله نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)

مقاله نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)

دانلود فایل نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر) 25 صفحه با فرمت WORD فهرست 1- چكيده مقاله…………………………………………………………………………………………….. 2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 3- تعريف روانشناسي و تاريخچة آن……………………………………………………………….. 4- روانشناسي و ادبيات………………………………………………………………………………….. 5- مفهوم هنر……………………………………………………………………………………………….. 6- رابطة ادبيات و روانشناسي………………………………………………………………………….. 7- روانشناسي هنر و ادبيات عرفاني است………………………………………………………….. 8- مثال روانشناسي در ادبيات و اشعار سهراب سپري ( شاعر معاصر) …………………….. 9- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………… 10- منابع …………………………………………………………………………………………………….

تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي

تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي

تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي

دانلود فایل مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي 64 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

تحقیق طرح درس

تحقیق طرح درس

تحقیق طرح درس

دانلود فایل طرح درس 21 صفحه با فرمت WORD طرح پنج درس براي زبان آموزان سطح متوسط به قرار زير است:‌ مدت زمان لازم براي ارائه هر درس 90 دقيقه در نظر گرفته شده است. هر درس شامل فعاليتهاي قبل از خواند به مدت 20 دقيقه، فعاليتهاي حين خواندن به مدت 40 دقيقه و فعاليتهاي پس از خواندن به مدت 30 دقيقه مي‌باشد. الف- فعاليتهاي قبل از خواندن (20) دقيقه هدف از فعاليتهاي اين مرحله فراهم كردن زمينه لازم براي درك متن، جلب توجه زبان آموزان به موضوع متن، فعال‌سازي دانش‌پيشين زبان‌آموزان و برانگيختن علاقه و انگيزه زبان‌آموزان و آماده شدن جهت يادگيري درس مي‌‌باشد. مثلاً در درس اول كه مربوط به دادگاه مي‌باشد، معلم فيلمي را كه قبلاً

تحقیق استرس شغلی بر رضایت شغلی

تحقیق استرس شغلی بر رضایت شغلی

تحقیق استرس شغلی بر رضایت شغلی

دانلود فایل استرس شغلی بر رضایت شغلی 40 صفحه با فرمت WORD مقدمه از آنجا كه بيشتر عمر ما در محيط كار سپري مي شود و بسياري از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل مي گيرد، مي توان از كار به عنوان بخش بسيار مهمي از زندگي ياد كرد. با توجه به اهميت ابعاد مختلف كار در زندگي انسانها ، مي توان گفت كه رضايت شغلي و تمايل به انجام كار نيز تأثير بسزايي در نحوه خشنودي انسانها از وضعيت زندگيشان دارد. از سوي ديگر، سلامت رواني انسانها نيز دز گرو همين رضايت شغلي است،چنانكه مي توان گفت انسانهايي كه دستخوش نارضايتي شغلي هستند، دچار استرسهاي شديدي در زندگي خانوادگي و اجتماعي مي شوند. بررسيهاي انجام گرفته، نشان مي دهد كه تقريباً در تمامي

تحقیق روش تدريس ايفاي نقش

تحقیق روش تدريس ايفاي نقش

تحقیق روش تدريس ايفاي نقش

دانلود فایل روش تدريس ايفاي نقش 15 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. هدف اساس…………………………………………………………………………………………………. مضموم نقش……………………………………………………………………………………………….. افرادي كه در روش ايفاي نقش شركت دارند…………………………………………………… مراحل اجراي روش تدريس ايفاي نقش…………………………………………………………. محاسن و محدوديتهاي روش ايفاي نقش……………………………………………………….. منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..

تحقیق عوامل موثر بر یادگیری

تحقیق عوامل موثر بر یادگیری

تحقیق عوامل موثر بر یادگیری

دانلود فایل عوامل موثر بر یادگیری 46 صفحه با فرمت WORD گفتيم كه هدف آموزش آسان كردن يادگيري است.يادگيري را ميتوان به راههاي گوناگون تعريف كرد.كسب اطلاعات و انديشه­هاي تازه، عادتهاي مختلف،مهارتهاي متنوع و راههاي گوناگون حل كردن مسائل همچنين يادگيريها ميتوان بصورت كسب رفتار و اعمال پسنديده يا حتي كسب رفتار و اعمال پسنديده يا حتي كسب رفتار و اعمال ناپسند نيز تعريف كرد ، پس يادگيري حوزي بسيار گسترده اي شامل مي شود . با اين حال معروفترين براي يادگيري اين است : يادگيري به فرايند ايجاد نسبتاً پايدار در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجربه است ، گفته مي شود و نمي توان آنرا به حالتهاي موقتي بدن مانند آنچه بر اثر بيماري ، خستگي ، يا داروها پديد مي آيد نسبت داد .

تحقیق روانشناسی (خودشناسی)

تحقیق روانشناسی (خودشناسی)

تحقیق روانشناسی (خودشناسی)

دانلود فایل روانشناسی (خودشناسی) 90 صفحه با فرمت WORD اگر بخواهم، همان گونه كه هستم خود را بپذيرم، پس بايد به اين راضي باشم كه ديگران را نيز، همانطور كه هستند بپذيرم. ما هميشه مي‌خواهيم كه والدينمان را مثل خودمان بپذيريم و تاكنون نيز نتوانسته‌ايم آنها را همانگونه كه هستند پذيرا باشيم. پذيرش، به خودمان و به ديگران اين توانايي را مي‌بخشد كه خودمان باشيم. اين خودخواهانه است كه براي ديگران سنجيده شود. ما مي‌توانيم فقط براي خودمان بسنجيم. و حتي از اين پس، مي‌خواهيم كه آنها بيشتر شبيه راهنما باشند تا سنجش. هر چه بيشتر بتوانيم خود پذيري را تمرين كنيم، عادت‌هايي را كه نمي‌توانند براي ما مفيد باشند، راحت‌تر از بين مي‌بريم. و براي ما ساده است كه در فضايي عاشقانه پرورش يافته و تغيير كنيم.

تحقیق تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل

تحقیق تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل

تحقیق تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل

دانلود فایل تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل 67 صفحه با فرمت WORD خلاصه انسان با توجه به پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي زندگي جهت رسيدن به رشد و پيشرفت در جنبه‌هاي گوناگون مي‌‌بايست از توانايي لازم و كافي جهت مقابله با موقعيتهاي دشوار زندگي و همچنين فراهم نمودن شرايط مناسب به منظور پيشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراين افراد موفق، تكامل يافته و داراي سلامت رواني كساني هستند كه توانايي و مهارت كافي را در برخورد با شرايط گوناگون زندگي دارند و همواره در صدد تغيير موقعيت خويش در جهت رشد و تكميل هستند. اين ويژگي‌ها نشانگر برخورداري اينگونه افراد از مهارتهاي زندگي مي‌باشد. در حال كه افراد ناموفق و كساني كه به رشد و پيشرفت متعادل در جنبه‌هاي گوناگون زندگي دست نيافته‌اند

مقاله رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

مقاله رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

مقاله رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

دانلود فایل رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار 37 صفحه با فرمت WORD فهرست تاريخچه……………………………………………………………………………………………… 1 مفاهيم بنيادي نظيرية رفتار درماني…………………………………………………………. 4 نظرية شخصيت……………………………………………………………………………………. 4 ماهيت انسان……………………………………………………………………………………….. 5 مفهوم اضطراب و بيماري رواني…………………………………………………………….. 7 ماهيت رواندرماني در رفتار درماني………………………………………………………… 8 فرآيند درمان………………………………………………………………………………………… 9 ارزيابي در رفتار درماني………………………………………………………………………… 13 تكنيكهاي رفتار درماني…………………………………………………………………………. روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي پاسخگر…………………………………….. 15 حساسيت زدايي منظم…………………………………………………………………………… 15 آموزش جرأت ورزي……………………………………………………………………………. 16 مواجهة تدريجي…………………………………………………………………………………… 18 غرقه سازي………………………………………………………………………………………….. 18 انزجار درماني……………………………………………………………………………………… 20 روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي

تحقیق تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري

تحقیق تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري

تحقیق تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري

دانلود فایل تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري 7 صفحه با فرمت WORD بر طبق متون تخصصي، روانشناسان طرفدار و هواخواه 1 يكي از دو نظريه روانكاوي يا يادگيري اجتماعي هستند كه بيان مي‌دارند دليل عشق بچه‌‌ها به مادرشان ارضاي نيازهاي نخستين گرسنگي و مكيدن است. به عبارت ديگر، آنها مي‌گويند كه « دلبستگي نوزاد به مادرش نشأت 2 گرفته از سايق‌هاي دروني است كه موجب راه‌اندازي فعاليت‌هايي مي‌شوند كه با تغذيه 3 از سينه مادر مرتبط‌اند اين اعتقاد فقط يكي از آنهايي بود كه اين دو گروه نظري مطرح كرده‌اند. » اينها عباراتي بود كه بيوه هري‌ هارلو به نقل از وي گفته است (هارلو، 4 1986 ).

تحقیق رضايت شغلي بخش فرهنگ اصفهان

تحقیق رضايت شغلي بخش فرهنگ اصفهان

تحقیق رضايت شغلي بخش فرهنگ اصفهان

دانلود فایل رضايت شغلي بخش فرهنگ اصفهان 47 صفحه با فرمت WORD مقدمه پيروزي انقلاب اسلامينويد بخش زندگي جديدي براي بشريت شد. زندگي كه مبتني بر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي و الهي است و جوابگوي نيازهاي انسان عصر حاضر نيز مي باشد چنين چشم انداري وجوه سياسي، اقتصادي انقلاب را تحت الشعاع قرار داد. با سست شدن شالوده فكري و فرهنگي ماركسيسم، ليبراليسبم و سرمايه داري ، وقوع انقلاب در ايران توجه و نظر مردم و متفكران را در كشورهاي گوناگون به خود معطوف نمود. به حركت در آوردن آن چنان جمعيتي از مردم، در فقدان احزاب و گروههاي سياسي كه توان بر مي باشد. بويژه آن كه گذشته پر تلاطم تاريخ كشور مان مانع از بوجود آمدن ثبات لازم براي شكل گيري فرايندهاي تحولي و

تحقیق مباني نظري و تجربي پژوهش

تحقیق مباني نظري و تجربي پژوهش

تحقیق مباني نظري و تجربي پژوهش

دانلود فایل مباني نظري و تجربي پژوهش 28 صفحه با فرمت WORD سلامت از آنجا كه سلامت مهم ترين و مناقشه برانگيزترين مفهوم اين تحقيق است، بررسي اجمالي فضاي مفهومي موجود در مورد آن اهميت زيادي دارد، به طور كلي تعاريف متعددي از مفهوم سلامت نزد محققان و انديشمندان رشته‌هاي پزشكي، بهداشت و جامعه شناسي وجود دارد. اين مسئله نشان مي‌دهد هيچ شيوة ساده و آساني براي ارائه تعريف از مفهوم سلامت وجود نداشته و دستيابي به تعريفي كه مورد قبول همگان باشد، براحتي ميسر نيست.

تحقیق اضطراب تعميم يافته

تحقیق اضطراب تعميم يافته

تحقیق اضطراب تعميم يافته

دانلود فایل اضطراب تعميم يافته 29 صفحه با فرمت WORD مقدمه قبل از اينكه بخواهيم به مساله اصلي ( اضطراب) بپردازيم جالب است بدانيم كه اضطراب يكي از شايعترين اختلالات در بين مراجعان به روانپزشكان و روانشناسان باليني وپزشكان مي‌باشد . و بنابراين توجه بسياري از متخصصان را بخود جلب كرده است . و بدنبال آن راههاي موفقيت‌آميزي نيز براي درمان اين اختلال ابداع شده است . يكي از اين روشهاي درماني، رفتار درماني شناختي مي‌باشد . كه به معرفي آن در اين مقاله مي‌پردازيم . البته نظريه‌هاي درماني ارائه شده در اين زمينه آورده خواهد شد. وراههاي تشخيص آنرا نيز بيان مي‌كنيم.