تحقیق تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها

تحقیق تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها

تحقیق تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها

دانلود فایل تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها 16 صفحه با فرمت WORD دید کلی خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌های راه‌سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته این مقدار در درجه اول بستگی به اندازه دانه‌های خاک دارد. هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته است. تشکیل خاک‌ها

تحقیق ارزيابي رفتار تنش كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل

تحقیق ارزيابي رفتار تنش كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل

تحقیق ارزيابي رفتار تنش كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل

دانلود فایل ارزيابي رفتار تنش كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل 33 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب چكيده…………………………………………………………………………………………………………. 1 رفتار شكننده و خميري…………………………………………………………………………………. 2 مفهوم اندركنش ماشين – نمونه (مفهوم ماشين ، نرم و سخت) ……………………………. 5 عامل مؤثر در شكست كنترل شده سنگها در ماشين آزمايش………………………………. 8 اصول و مباني دستگاههاي خود كنترل…………………………………………………………….. 16 خلاصه اي از مطالعات انجام شده و نتايج حاصل از آن توسط دستگاه خودكنترل

تحقیق زمین شناسی پزشکی

تحقیق زمین شناسی پزشکی

تحقیق زمین شناسی پزشکی

دانلود فایل زمین شناسی پزشکی 21 صفحه با فرمت WORD "زمين شناسي پزشکي" علمي است که به بررسي ارتباط بين عوامل زمين شناسي با سلامت انسان ها و جانوران و تأثير عوامل زيست محيطي بر پراکندگي جغرافيايي بيماري هاي مرتبط مي پردازد.بنابراين زمين شناسي پزشکي موضوعي گسترده و پيچيده است که براي شناسايي، کاهش يا حل مشکلات موجود نياز به ارتباط با رشته هاي مختلف علمي دارد. فلزات و نافلزات اگر به مقادير غيرطبيعي وارد بدن شوند منجر به بروز مشکلات قابل توجهي مي گردند. گروهي از فلزات براي سلامتي ما سودمند و گروهي ديگر مضر هستند. فعاليت هاي انساني (از هر نوع) باعث انتقال فلزات از جايگاه هايشان به مکان هايي مي شود که در آينده براي سلامت انسان ها و جانوران مشکلاتي را به وجود خواهند آورند. اين مشکلات در مکان

تحقیق نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد

تحقیق نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد

تحقیق نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد

دانلود فایل نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد – اردكان با استفاده از دور سنجي 51 صفحه با فرمت WORD مقدمه اين پروژه نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد – اردكان با استفاده از دور سنجي را مورد بررسي قرار داده است . با توجه به كمبود آب منطقه چه از لحاظ شرب و چه از لحاظ كشاورزي و نيز پائين بودن كيفيت آب در اكثر نقاط منطقه ، اهميت انجام اين پروژه به وضوح مشخص مي باشد . لذا اميد است انجام اين تحقيق ، در حل مسائل آبي منطقه كمكي هر چند ناچيز بكند . در انجام اين پروژه شركت آب منطقه اي يزد

تحقیق تعيين مشخصات خاك (ژئوتكنيك )

تحقیق تعيين مشخصات خاك (ژئوتكنيك )

تحقیق تعيين مشخصات خاك (ژئوتكنيك )

دانلود فایل تعيين مشخصات خاك (ژئوتكنيك ) 22 صفحه با فرمت WORD مقدمه در رشته مكانيك خاك و مهندسي پي يا ( ژئوتكنيك ) ، تعيين مشخصات خاك تعريفي از چگونگي رفتار و ويژگيهاي خاك از اهميت زيادي برخوردار است . در كارهاي عمومي كه غالباً با خاك سروكار داشته و مجبور به تصرف در وضعيت موجود آن هستيم ، لازم است توانايي خاك براي تحمل بارهاي وارده از سوي ما و نيز قابليت آن به عنوان يك مصالح در روبرو شدن با حالات و شرايط متفاوت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد . تمام اين مطالب ما را به تعريف آزمايشهايي براي تعيين خواص مكانيكي و مقاومتي خاك و نيز احياناً ويژگيهاي فيزيكي آن رهنمون مي سازد كشورهاي مختلف سعي كرده اند آزمايشهاي لازم را بصورتي ثابت تعريف كنند

تحقیق كاربرد ژئوفيزيك در صنعت نفت

تحقیق كاربرد ژئوفيزيك در صنعت نفت

تحقیق كاربرد ژئوفيزيك در صنعت نفت

دانلود فایل كاربرد ژئوفيزيك در صنعت نفت 27 صفحه با فرمت WORD ژئوفيزيك كاوش ژئوفيزيكي فن جستجوي ذخائر پنهان شده ئيدروكربورها ( نفت و گاز ) يا كانيهاي سودمند به كمك اندازه گيريهاي فيزيكي از سطح زمين است. معمولاً اين اندازه گيريها اطلاعاتي از خواص فيزيكي ماده داخل زمين به دست مي دهد كه چون بطور مناسب مناسب تعبير و تفسير شوند، مي توانند در تعيين محل ذخاير كانيها كه ارزش اقتصادي دارند، مورد استفاده قرار گيرند. براي اينكه اطلاعات جمع آوري شده از اندازه گيريهاي ژئوفيزيكي مفيد و موثر واقع شوند بايد با اصلاح و زبان زمين شناسي بيان گردند، به عبارت ديگر بايد از آنها تصويري ساخته شود كه زمين شناسي مي سازد. اعتبار تصويري كه بدين نحو به دست

تحقیق مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي

تحقیق مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي

تحقیق مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي

دانلود فایل مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي 78 صفحه با فرمت WORD مقدمه امروزه اساس و مبناي تحليل و طراحي‌هاي سازه‌هاي زيرزميني و حفرياتي همچون تونل بر پايه اطلاعات دقيق مكانيك سنگي و زمين شناسي بوده واستفاده از نرم‌افزارهاي مرتبط و تلفيق اين داده‌ها و لحاظ نمودن آن در طراحي جزء لاينفك و اساسي مي‌باشد. در اين پروژه كه به آناليز تونل امام زاده هاشم واقع در جاده هراز پرداخته‌ايم، سعي كرده‌ايم تا با جمع‌آوري اطلاعات كاربردي بر پايه مكانيك سنگ و برداشت‌هاي زمين‌شناسي و استفاده از نرم افزارهاي phases و unwedge به اين مهم دست يابيم.

تحقیق زمین لرزه های دستگاهی

تحقیق زمین لرزه های دستگاهی

تحقیق زمین لرزه های دستگاهی

دانلو فایل زمین لرزه های دستگاهی 30 صفحه با فرمت WORD 9 نوامبر 1904، كلات نادري ( M s =604 ) روزنامه ايران سلطاني ( سال 57- شماره 17 ) در تاريخ 14 رمضان 1322 قمري – 22 نوامبر 1904 ، در شرح حوادث ايالت خراسان و سيستان مي نويسد: روز چهار شنبه غره رمضان دو مرتبه زلزله شديدي حادث شد. ولي بحمدالله خرابي و خسارتي وارد نيامده است. اين جنر شرح اين زمينلرزه در مشهد است. Atlas اين زمينلرزه را در ساعت 03:28 (GMT ) با بزرگي 3.6 M و شدت I o =8-9 با او مركز 36.6N-59.43 در 38 كيلومتري شمال – شمال باختر مشهد حد فاصل مشهد و چناران ( با ذكر خطا) گزارش كرده است.

تحقیق كاربرد مواد معدني در صنايع

تحقیق كاربرد مواد معدني در صنايع

تحقیق كاربرد مواد معدني در صنايع

دانلود فایل كاربرد مواد معدني در صنايع 70 صفحه با فرمت WORD مقدمه كاربرد مواد معدني در صنايع بويژه بعد از جنگ جهاني دوم رشد سريع پيدا كرده است.امروزه تعداد زيادي از انواع گوناگون سنگ و كاني و تركيبت آنها در صنايع به كار برده مي شودكه بين آنها ذغال سنگ جايگاه مخصوص به خود را دارد،كه در حال حاضر حيات بسياري از صنايع در گرو اين ماده معدني است. در كشور ما كه اقتصادي وابسته به نفت داشته و دارد،بيشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنايع ديگر معدني رشد چنداني ننموده ويا به طور ناقص از اين صنايع بهره برداري گرديده است. در حال حاضر به دلايل زيادي نمي توان به صنايع غير نفتي

تحقیق زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند

تحقیق زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند

تحقیق زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند

دانلود فایل زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند 43 صفحه با فرمت WORD خلاصه طي 20 سال اخير، قوياً به واكنش ساختمان ها در مقابل پيچش هاي سختي كه در اثر حركات ناشي از زلزله به وجود مي آيند، رسيدگي شده است، اما اكثر تحقيقات انجام شده، تنها به مدل هاي ساده اي هم چون مدل تيرهاي برشي و ساختارهاي يك طبقه محدود شده اند. در اين مقاله، با استفاده از يك سري از ساختارهاي بتن هاي تقويت شده 1، 3و5 طبقه اي كه براي مقادير مختلفي از ناهنجاري هاي طبيعي و تصادفي طراحي شده اند، به اين مشكل پرداخته شده است. ايده آل سازي مواد پلاستيك اين ساختارها، جهت انجام يك سري تحقيقات پارامتريك پيرامون برخي حركات حقيقي

تحقیق سنگ تراشی

تحقیق سنگ تراشی

تحقیق سنگ تراشی

دانلود فایل سنگ تراشی 32 صفحه با فرمت WORD سنگتراشي‌ در ايران قرنها قبل از ميلاد مسيح، با تهيه لوازمي‌ جهت شکار حيوانات و وسايل‌‌اوليه زندگي‌ آغاز شده و بتدريج‌ به‌ اوج‌ رونق‌ و شکوفائي‌ خود رسيده است‌.‌ باز يافته هاي باستاني‌ از جمله اشيائي‌ که‌ از حفاريهاي تپه يحيي واقع‌ در کرمان بدست‌ آمده ‌مويد آن است‌ که‌ پيشينه اين‌ صنعت به‌ 4500 سال پيش از ميلاد مي‌رسد و کشف اين‌‌ظروف‌ نشانگر آن است‌ که‌ در آن ايام تراش اشيا مختلف مصرفي‌ و تزئيني از سنگ سبز در‌کرمان رواج داشته که‌ البته هنوز هم‌ اين‌ نوع سنگ استخراج و به‌ مشهد فرستاده‌ ميشود.‌بطور کلي بايد گفت که‌ سنگتراشي‌ در ايران قديم‌ بيشتر به‌ تهيه وسايل‌ کشاورزي‌ و آلات و‌ابزار شکار و کندن پوست‌ حيوانات اختصاص داشته و لوازم‌ سنگي

تحقیق طراحي و استخراج پارامترهاي طراحي معدن گل گهر

تحقیق طراحي و استخراج پارامترهاي طراحي معدن گل گهر

تحقیق طراحي و استخراج پارامترهاي طراحي معدن گل گهر

دانلود فایل طراحي و استخراج پارامترهاي طراحي معدن گل گهر 43 صفحه با فرمت WORD شيب ديواره زاويه شيب كلي ديواره معدن روباز اثرات تعيين كننده اي بر اقتصاد معدن مي گذارد. تلفيق كلي اطلاع زمين شناسي، شرايط، شيب و امتداد در زه ها و ناپيوستگي هاي محلي، آب زيرزميني و غيره منجر به طوالي شيب ديواره معدن مي شوند كه اين زاويه بطور مسقيم با خطر ريزش در ارتباط است. در صورتي كه اين مطالعات در مراحل اوليه انجام گيرد امجام محاسبات دقيق و حقيقي از شيب ديواره و تلفيق اطلاعات گفته شده در مراحل مقدماتي امكان پذير خواهد بود. به اين دليل يكسري مطالعات ژئتكنيكي در اثناي مرحله اكتشافات در منطقه صورت گرفته است. و نتايج اين مطالعات منجر به ايجاد يك سيستم طبقه بندي

تحقیق بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين

تحقیق بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين

تحقیق بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين

دانلود فایل بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين 21 صفحه با فرمت WORD چكيده پيچيدگي، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافيايي ازيك سو و توانايي‌هاي رايانه درعرصه اطلاعات ازسوي ديگر، فلسفه وجودي سيستم‌‌هاي اطلاعات جغرافيايي(جي‌آي‌اس) را تبيين مي‌كند. ازآنجاكه بخش عمده اطلاعات علوم زمين موجود در پايگاه‌هاي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، شامل اطلاعات مكاني وتشريحي است، مناسب ورود به سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي مي‌باشد و مي‌توان اين اطلاعات را آماده استفاده در اين سيستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با اين ديدگاه و با هدف بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين موجود در مركز انجام شده است. در

تحقیق روشهاي موجود فرآوري “كاني آلونيت” در گذشته و حال

تحقیق روشهاي موجود فرآوري “كاني آلونيت” در گذشته و حال

تحقیق روشهاي موجود فرآوري

دانلود فایل روشهاي موجود فرآوري "كاني آلونيت" در گذشته و حال 79 صفحه با فرمت WORD مقدمه از قرون و اعصار گذشته بشر در پي دستيابي به امكانات و ابزارهاي توسعه تلاشهاي فراواني را در راه كشف مجهولات وتازه‌ها انجام داده است. بي‌شك فلز درعصر حاضر به عنوان زير ساخت توسعه و فناوري همواره مورد توجه بوده و كشورهاي پيشرفتة جهان با علم به اين نكته سعي فراواني را در راه كشف وتوسعة‌ ذخاير و منابع فلزي خود انجام داده و هم اكنون نيز علاوه بر استفادة‌ بهينه از ذخاير و منابع خود چشم به بهره‌برداري از مواد و كاني‌هاي غني موجود در كرات ديگر و من جمله ماه دارند. بديهي است با توجه به بودن

تحقیق فلزات سنگین

تحقیق فلزات سنگین

تحقیق فلزات سنگین

دانلود فایل فلزات سنگین 20 صفحه با فرمت WORD فلزات سنگين در كتب و مراجع گوناگون تعاريف و تفسيرهاي مختلفي از فلزات سنگين به عمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگين، وزن مخصوص بالاتر از 6 گرم بر سانتيمتر مكعب مي‌باشد، كه اين فلزات دارا هستند. اين فلزات داراي نقاط ذوب و جوش بسيار متفاوتي مي‌باشند. به طوري كه در اين گروه جيوه Hg پائين‌ترين نقطه جوش يعني oc 87/38- و موليبدن (Mo) بالاترين نقطه جوش يعني c 0 4612 را دارا مي‌باشد. اكسيد فلزات سنگين در جدول تناوبي هرچه به طرف گازهاي نادر پيش برويم، در طبيعت پايدارتر است، و در سيستم بيولوژي با مولكول‌هاي آلي ايجاد كمپلكس‌هاي پايدار مي‌نمايد. حضور برخي از اين عناصر

تحقیق راه و ترابری

تحقیق راه و ترابری

تحقیق راه و ترابری

دانلود فایل راه و ترابری 50 صفحه با فرمت WORD تاريخچه : تاريخ ايجاد راه ترابري به سال هاي 1310 يعني حدود 70 سال پيش بر مي گردد يعني زماني كه براي اولين بار اداره طرق و شوارع در ايران تاسيس گرديد و همانطور كه گفته شد جهت احداث و نگهداري راهها مي بايستي عمل نمايد و پس از آن به وزارت راه و سپس به وزارت راه و ترابري با شاخه هاي مختلف كه شامل بنادر و كشتيراني – راه آهن – راه – هواپيمايي – حمل و نقل و شركتهاي وابسته بوجود آمده كه در حال حاضر هم به همين نام فعاليت و اسكان دارد كه در آينده نزديك نيز تغييراتي در آن بوجود آيد . يكي از علل تغيير نام و تكامل تا كنون با

تحقیق عناصر نادر خاکی

تحقیق عناصر نادر خاکی

تحقیق عناصر نادر خاکی

دانلود فایل عناصر نادر خاکی 14 صفحه با فرمت WORD مقدمه: عناصر فلزي شناخته شده با عنوان عناصر نادر خاكي با كلمه اختصاري REE نشان داده مي شوند. اصلاح مورد استفاده معمولاً براي نسبت 2 به 3 با اكسيژن RE 2 O 3 به كار برده مي شود، كه به طور شگفت انگيزي خواص شيميايي و فيزيكي مشابهي داشته و در عين حال به سختي قابل جدايش از يكديگر مي باشند. عناصر نادر خاكي همواره به صورت تجمعي و تركيبي با يكديگر در طبيعت يافت مي‌شوند. جداسازي و تفكيك اين عناصر نياز به فرآيندهاي زياد و بسيار پر هزينه دارد كه به علت شباهت زياد خواص فيزيكي و شيميايي تركيبات آنهاست.

تحقیق موقعيت جغرافيائي و شرايط جوي منطقه بافق و معدن اسفوردي

تحقیق موقعيت جغرافيائي و شرايط جوي منطقه بافق و معدن اسفوردي

تحقیق موقعيت جغرافيائي و شرايط جوي منطقه بافق و معدن اسفوردي

دانلود فایل موقعيت جغرافيائي و شرايط جوي منطقه بافق و معدن اسفوردي 56 صفحه با فرمت WORD شهرستان بافق به مركزيت شهر بافق با مساحتي حدود 17850 كيلو متر مربع، به فاصله 120 كيلومتري جنوبشرقي شهرستان يزد، در طول َ38، o 55 شرقي و عرض َ47، o 31 شمالي واقع شده است. اين شهرستان به وسيله راه آهن و راه آسفالته منشعب از يزد قابل دسترسي مي‌باشد. از ديگر راههاي ارتباطي مي‌توان به محورهاي بافق- بهاباد، بافق- شيطور و بافق- معدن چادرملو اشاره كرد. جاده ارتباطي معدن اسفوردي بطول 5/2 كيلومتر، از كيلومتر 25 جاده بافق- بهاباد منشعب مي‌گردد.

تحقیق يكي از بلندترين ساختارهاي تقويت شده باتركيبات زمين دراروپا

تحقیق يكي از بلندترين ساختارهاي تقويت شده باتركيبات زمين دراروپا

تحقیق يكي از بلندترين ساختارهاي تقويت شده باتركيبات زمين دراروپا

دانلود فایل يكي از بلندترين ساختارهاي تقويت شده باتركيبات زمين دراروپا 18 صفحه با فرمت WORD خلاصه: يك ساختمان تقويت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است. ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پايه داراي ابعادي به شرح ذيل مي باشد. ارتفاع 7/16 ، پهناي 2/11 محاسبات طراحي بوسيله صورت پذيرفته است. طراحي بنا بر صورت مي پذيرد. ديواره تكميل شده داراي زاويه شيب 80 درجه مي باشد اين مقاله نگرش طراحي و جزئيات ساخت را تشريح مي نمايد. اين موارد شامل زمان ساخت،‌نحوه نصب، جزئيات پيرامون ساختار سطح آن مي باشد.

تحقیق مراحل مختلف آزمايش خاك

تحقیق مراحل مختلف آزمايش خاك

تحقیق مراحل مختلف آزمايش خاك

دانلود فایل مراحل مختلف آزمايش خاك 32 صفحه با فرمت WORD آزمايش تحكيم : هدف از انجام آزمايش تحكيم، تشخيص شدت و ميزان نشت در خاك‌هاي رسي مي‌باشد. در اين آزمايش نمونة خاك در درون يك هستة فلزي و بين دو صفحة متخلخل قرار داده مي‌شود. و اين حلقه در آب غوطه ور مي گردد و بار بر نمونه اعمال مي‌گردد. تعيين در ارتفاع نمونه توسط يك عقربة مدرج اندازه گيري مي‌شود و هر 24 ساعت يك با فشار روي نمونه 2 برابر مي‌گردد سپس منحني زمان متغير براي بارگذاري‌هاي مختلف كشيده مي‌شود از روي اين منحني‌ها مي‌توان زمان تحكيم و مقدار نشت خاكها را بدست آورد. همچنين تغييرات تحكيم پوكي نمونه نسبت به فشار نيز بررسي مي‌شود كه در زير آورده شده است.

مقاله نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج

مقاله نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج

مقاله نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك  ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج

دانلود فایل نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج 116 صفحه با فرمت WORD فهرست فصل اول: كانسارهاي سرب و روي 1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………….. 1 2-1 ژئوشيمي و ميزالوژي سرب…………………………………………………………… 2 3-1 ژئوشيمي و ميزالوژي روي…………………………………………………………….. 2 4-1 انواع كانسارهاي سرب و روي……………………………………………………….. 3 1-4-1 اسكارن……………………………………………………………………………… 3 2-4-1 رگه‌اي……………………………………………………………………………….. 5

ترجمه مقاله الکترودهای میکروبی نانولوله کربنی برای بیوالکترو کاتالیزوری

ترجمه مقاله الکترودهای میکروبی نانولوله کربنی برای بیوالکترو کاتالیزوری

ترجمه مقاله الکترودهای میکروبی نانولوله کربنی برای بیوالکترو کاتالیزوری

ترجمه مقاله الکترودهای میکروبی نانولوله کربنی برای بیوالکترو کاتالیزوری عنوان لاتین : Carbon-nanotube-caged microbial electrodes for bioelectrocatalysis تعداد صفحات : 4 فرمت مقاله: PDF زبان مقاله : انگلیسی سال انتشار : 2018 نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است. هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود. ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. سفارش ترجمه این مقاله قیمت مقاله انگلیسی این مقاله 2000 تومان

اثرات درمان قلیایی لجن برگشتی بر کاهش لجن در فرآیند بی هوازی اکسید اکساسیون

اثرات درمان قلیایی لجن برگشتی بر کاهش لجن در فرآیند بی هوازی اکسید اکساسیون

اثرات درمان قلیایی لجن برگشتی بر کاهش لجن در فرآیند بی هوازی اکسید اکساسیون

ترجمه مقاله اثرات درمان قلیایی لجن برگشتی بر کاهش لجن در فرآیند بی هوازی اکسید اکساسیون آزمایشگاهی عنوان لاتین : Effects of return sludge alkaline treatment on sludge reduction in laboratory-scale anaerobic-anoxic-oxic process تعداد صفحات : 5 فرمت : PDF سال انتشار : 2018 نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است. هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود. ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. سفارش ترجمه این مقاله

تحقیق اطلاعات قنات و کاربردهای آن

تحقیق اطلاعات قنات و کاربردهای آن

تحقیق اطلاعات قنات و کاربردهای آن

دانلود فایل اطلاعات قنات و کاربردهای آن 13 صفحه با فرمت WORD چكيده طرح‌ بانك‌ اطلاعات‌ پروژه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و مدارك‌ علمي‌ آب‌ در سال‌ 1374 با هدف‌ آماده‌ سازي‌ 10000 مدرك‌ درموضوعات‌ آب‌، به‌ طور مشترك‌ بين‌ وزارت‌ نيرو و مركز اطلاعات‌ و مدارك‌ علمي‌ ايران‌ آغاز شد. اين‌ مجموعه‌ بااستفاده‌ از نرم‌ افزار CDS/ISIS و اصطلاحنامه‌هاي‌ معتبر جهاني‌ در موضوع‌ آب‌ تهيه‌ شده‌. در اين‌ مقاله‌ كه‌ با استفاده‌ ازبانك‌ مذكور نوشته‌ شده‌، با اشاره‌ به‌ آمار قنات‌هاي‌ كشور، وضع‌ آن‌ در سه‌ دهه‌ اخير بيان‌ شده‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌مطالعات‌ انجام‌ شده‌ مشخص‌ گرديده‌. ضمناً علل‌ آلودگي‌ آب‌ قنات‌ها و چگونگي‌ تغذية‌

تحقیق آتشفشان

تحقیق آتشفشان

تحقیق آتشفشان

دانلود فایل آتشفشان 25 صفحه با فرمت WORD هدف ما ازاين تحقيق اين است كه : با پديده هاي طبيعي كه خداوند آفريده آشنا شويم تا پي به عظمت خدا ببريم آتش فشان ها دهانه ها يا شكاف هاي مختلفي در پوسته‌ي زمين هستند كه سنگ مذاب گدازه، گاز. بخار، خاكستر و حتي سنگ جامد با فشار از آنها بيرون مي آيند و به سطح زمين مي رسند. شكل آتش فشان تا حدود زيادي به نوع ماده اي بستگي دارد كه از آن خارج مي شود.

تحقیق انواع سنگ های آذرین

تحقیق انواع سنگ های آذرین

تحقیق انواع سنگ های آذرین

دانلود فایل انواع سنگ های آذرین 38 صفحه با فرمت WORD دیدکلی چندین سیستم مختلف برای طبقه بندی سنگهای آذرین ارائه شده است. نکته مشترک تمامی این سیستمهای طبقه بندی این است که در جزئیات همگی جنبه‌ای اختیاری و مصنوعی داشته و متکی به پاره‌ای خواص هستند که نمی‌توان آنها را از روی نمونه دستی و یا در صحرا تعیین کرد. در طبقه بندی سنگهای آذرین بافت و ترکیب سنگهای آذرین از مهمترین مواردی هستند که باید در نظر گرفته شوند. در این نوع طبقه بندی نمودارهایی که در آنها نسبت سیلیکاتها در هر یک از سنگهای آذرین را نمایش می‌دهد کاربرد دارند.

تحقیق آشنایی با معدن چادرملو

تحقیق آشنایی با معدن چادرملو

تحقیق آشنایی با معدن چادرملو

دانلود فایل آشنایی با معدن چادرملو 33 صفحه با فرمت WORD مقدمه و تاريخچه معدن: کانسار چادرملو در سال 1319 توسط يک مهندس ايراني به نام آقاي مهندس سبحاني و تحت نظر زمين شناس آلماني بنام کومل شناسائي گرديد. پژوهشهاي اوليه زمين شناسي در خلال سالهاي 43-1342 با حفر تونلهاي اکتشافي انجام شد. اکتشافات کلي منطقه و مغناطيس سنجي هوائي که از سال 1347 در مساحتي به وسعت 40 هزار کيلومتر مربع آغاز شده بود منجر به ثبت ناهنجاري (Anomaly) مغناطيسي در کل منطقه بافق ساغند و زرند کرمان گرديد. اکتشافات تکميلي در سالهاي 1357-1352 انجام شد.

تحقیق زمین شناسی

تحقیق زمین شناسی

تحقیق زمین شناسی

دانلود فایل زمین شناسی 24 صفحه با فرمت WORD زمين شناسي علمي است كه درباره زمين و مسائل مختلف مربوط به ان از جمله طرز تشكيل زمين، ساختمان فيزيكي، شيميايي و شكل ظاهري آن، مواد مختلف تشكيل دهنده و همچنين از تحولات آن در گذشته و حال صحبت مي نمايد.

پایان نامه بررسي تجربي پاسخ ديناميكي خاك هاي رسي متراكم شده

پایان نامه بررسي تجربي پاسخ ديناميكي خاك هاي رسي متراكم شده

پایان نامه بررسي تجربي پاسخ ديناميكي خاك هاي رسي متراكم شده

دانلود فایل بررسي تجربي پاسخ ديناميكي خاك هاي رسي متراكم شده 90 صفحه با فرمت WORD چكيده: مطالعه اي جهت تعيين خواص ديناميكي خاك هاي رسي متراكم شده تحت ارتعاشات با دامنه كم، انجام شده است. آزمايش ها روي سه نوع خاك از پلاستيسته كم تا زياد، با استفاده از انرژي تراكم استاندارد و اصلاح شده، انجام شده است. به نمونه ها اجازه داده شد تا پس از متراكم شدن خشك شوند و سرعت امواج S,P، ضريب پواسون و مدول برشي نمونه ها، اندازه گيري شد. سرعت الاستيك امواج و مدول برشي ديناميكي با كاهش پلاستيسته خاك، افزايش يافت. با كاهش درجه اشباع در طول دوره خشك سازي، سرعت ها و مدول هاي برشي افزايش يافته و ضريب پواسون نيز كاهش

تحقیق بررسی های جدید زمین شناسی

تحقیق بررسی های جدید زمین شناسی

تحقیق بررسی های جدید زمین شناسی

دانلود فایل بررسی های جدید زمین شناسی 36 صفحه با فرمت WORD خلاصه مطالب: در این مقاله یک بررسی دقیق در زمینه زمین شناسی منطقه خوی (شمال غرب ایران) و افیولت های موجود در ان ارائه شده است همچنین نقشه زمین شناسی جدیدی از این منطقه به چاپ رسیده است. مهمترین نتیجه گیری حاصله اینست که در منطقه خوی یک کمپلکس افیولیتی وجود نداشته و دو کمپلکس افیولیتی موجود می باشد

تحقیق گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران

تحقیق گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران

تحقیق گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران

دانلود فایل گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران 81 صفحه با فرمت WORD مقدمه تماشاي يك كوه آتشفشاني و آثار ناشي از فعاليت آن در دوره هاي مختلف زمين شناسي، چشم انداز باشكوه يك دره كوهستاني، مشاهده فرانديهاي فرسايشي كه توسط رودخانه ها، يخچالهاي طبيعي و درياچه ها و درياها و آبهاي زيرزميني انجام مي گيرد و همچنين تغيير شكل هايي كه در پوسته زمين چون وجود چين ها، طاقديس ها و گسل ها و ناپيوستگي و كوهها و ايجاد گنبدهاي نمكي در قسمت هاي مختلف زمين و چون ايجاد سواحل سنگي و ماسه اي و جزاير مختلف همه از جمله مسائلي هستند كه زمين شناسان با آن سروكار دارند. گزارش از يك سفر شش روزه است كه ما تمام سعي و تلاش خود را براي رسيدن

تحقیق گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران

تحقیق گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران

تحقیق گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران

دانلود فایل گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران 81 صفحه با فرمت WORD مقدمه تماشاي يك كوه آتشفشاني و آثار ناشي از فعاليت آن در دوره هاي مختلف زمين شناسي، چشم انداز باشكوه يك دره كوهستاني، مشاهده فرانديهاي فرسايشي كه توسط رودخانه ها، يخچالهاي طبيعي و درياچه ها و درياها و آبهاي زيرزميني انجام مي گيرد و همچنين تغيير شكل هايي كه در پوسته زمين چون وجود چين ها، طاقديس ها و گسل ها و ناپيوستگي و كوهها و ايجاد گنبدهاي نمكي در قسمت هاي مختلف زمين و چون ايجاد سواحل سنگي و ماسه اي و جزاير مختلف همه از جمله مسائلي هستند كه زمين شناسان با آن سروكار دارند. گزارش از يك سفر شش روزه است كه ما تمام سعي و تلاش

پایان نامه گزارش بازديد از معدن آهن چغارت وفسفات اسفوردي

پایان نامه گزارش بازديد از معدن آهن چغارت وفسفات اسفوردي

پایان نامه گزارش بازديد از معدن آهن چغارت وفسفات اسفوردي

دانلود فایل گزارش بازديد از معدن آهن چغارت وفسفات اسفوردي 36 صفحه با فرمت WORD استان یزد در مرکز ایران در قلمرو سلسله جبال مرکزی ایران بین عرض های جغرافیایی 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و 30 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 52 درجه و 45 دقیقه تا 56 درجه و30 دقیقه شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. استان یزد از شمال و غرب به استان اصفهان از شمال شرقی به استان خراسان از جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود. استان یزد در حدود 72156 کیلومتر مربع وسعت داشته و تقریباً 37/4 درصد

تحقیق نگاهي به معادن سنگ آهن مركزي ايران بافق

تحقیق نگاهي به معادن سنگ آهن مركزي ايران بافق

تحقیق نگاهي به معادن سنگ آهن مركزي ايران بافق

دانلود فایل نگاهي به معادن سنگ آهن مركزي ايران – بافق 24 صفحه با فرمت WORD سنگ آهن چغارت ، چاه گز و سه چاهون ، منگنز ناريگان ، فسفات اسفوردي ، سرب و روي كوشك و معدن مرمريت بيشه در ، از مهمترين معادن بافق هستند. شركت سهامي خاص معادن سنگ آهن مركزي ايران در ‪ ۱۰كيلومتري شمال شرقي شهر بافق و در حاشيه مركزي ايران قرار دارد

تحقیق اورانيوم و كانسارهاي اورانيوم و كاربردهاي مختلف آن

تحقیق اورانيوم و كانسارهاي اورانيوم و كاربردهاي مختلف آن

تحقیق اورانيوم و كانسارهاي اورانيوم و كاربردهاي مختلف آن

دانود فایل اورانيوم و كانسارهاي اورانيوم و كاربردهاي مختلف آن 94 صفحه با فرمت WORD اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن ، U و عدد اتمی آن 92 می‌باشد. اورانیوم که یک عنصر سنگین ، سمی ، فلزی ، رادیواکتیو و براق به رنگ سفید مایل به نقره‌ای می‌باشد، به گروه آکتیندها تعلق داشته و ایزوتوپ 235 آن برای سوخت راکتورهای هسته‌ای و سلاحهای هسته‌ای استفاده می‌شود. معمولا اورانیوم در مقادیر بسیار ناچیز در صخره‌ها ، خاک ، آب ، گیاهان و جانوران از جمله انسان یافت می‌شود.

تحقیق بررسی وضعیت سنگ آهن در ایران و جهان

تحقیق بررسی وضعیت سنگ آهن در ایران و جهان

تحقیق بررسی وضعیت سنگ آهن در ایران و جهان

دانلود فایل بررسی وضعیت سنگ آهن در ایران و جهان 50 صفحه با فرمت WORD براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول و اعتبار، 98 درصد از سنگ آهن دنیا برای تولید آهن و فولاد بکار برده می شود، بطور میانگین برای تولید یک تن فولاد، حدود 1600 کیلوگرم سنگ آهن مورد نیاز می باشد. براساس برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تا پایان سال 1388 تولید فولاد ایران می بایست به 28 میلیون تن افزایش یابد که سرمایه گذاری های جدید در بخش معدن می بایست پاسخگوی این میزان تولید فولاد در کشور باشد. مجموع ذخائر و منابع سنگ آهن در ایران حدود 4/4 میلیارد تن ذخیره تثبیت شده و 4/6 میلیارد تن ذخیره احتمالی است که در دهه های آینده وارد چرخه مصرفی صنایع فولاد کشور خواهد

تحقیق فعالیت های آتشفشانی ایران

تحقیق فعالیت های آتشفشانی ایران

تحقیق فعالیت های آتشفشانی ایران

دانلود فایل فعالیت های آتشفشانی ایران 30 صفحه با فرمت WORD فعالیتهای آتشفشانی ایران بر دو امتداد قرار دارند یکی امتداد ایران شمالی یا البرز است که روی ان بطوری که دیدیم آتشفشانهای دماوند ، سهند ، سبلان ، آرارات کوچک و بزرگ قرار گرفته است و دیگری ، قوس ایران جنوبی یا زاگرس است که آتشفشانهای الوند و تفتان را دربر می‌گیرد. با توجه به این دو امتداد می‌توان گفت که امتدادهای مزبور در حقیقت امتداد نقاط ضعیف ایران هستند.

تحقیق چهارلایه زمین

تحقیق چهارلایه زمین

تحقیق چهارلایه زمین

دانلود فایل چهارلایه زمین 21 صفحه با فرمت WORD زمين از چهار لايه متفاوت تشكيل شده است. بسياري از زمين شناسان معتقدند كه زمين در مركز خود از مواد سنگينتر و با چگالي بيشتر تشكيل شده است و مواد سبكتر به سمت بالا حركت مي كنند. زيرا پوسته زمين غالبا از مواد سبكتر(سنگهاي بازالت و گرانيت) ساخته شده در حاليكه هسته آن شامل فلزات سنگين(نيكل و آهن) است.

تحقیق فسیل

تحقیق فسیل

تحقیق فسیل

دانلود فایل فسیل 17 صفحه با فرمت WORD واژه فسيل (سنگواره) از کلمه لاتينی فسيلس گرفته شده که به معنای درآوردن چيزی از طريق حفاری است. موضوعی که مورد مطالعه اين علم قرار می گيرد شامل بقايا يا نشانه های حيوانات و گياهانی است که زمانی بر روی کره زمين می زيسته اند.

تحقیق جایگاه زمین شناسی

تحقیق جایگاه زمین شناسی

تحقیق جایگاه زمین شناسی

دانلود فایل جایگاه زمین شناسی 65 صفحه با فرمت WORD در زمين‌شناسي ايران، ايران بخش مياني كوهزاد آلپ ـ هيماليا كه از باختر اروپا شروع پس از گذر از تركيه، ايران، افغانستان تا تبت و شايد تا نزديكي برمدو اندونزي ادامه دارد مي‌دانند. اين امر و جايگاه خاص اين سري كوه‌ها باعث شده تا ايران را در نظرية مهم بزرگ ناوديس تتيس و زمين ساخت ورقي مورد بحث قرار دهند.

تحقیق سولفات ها وکرومات ها

تحقیق سولفات ها وکرومات ها

تحقیق سولفات ها وکرومات ها

دانلود فایل سولفات ها وکرومات ها 48 صفحه با فرمت WORD در بحث ساختار کانیهای سولفیدی , دیدیم که گوگرد به صورت آنیون سولفیدی بزرگ دو ظرفیتی ظاهر می شود. این یون از پر شدن دو ظرفیت لایه الکترونی خارجی یا ظرفیتی به وسیله الکترونهای تسخیر شده ایجاد می شود . شش الکترونی که معمولا در این لایه وجود دارند , می توانند جدا شده و یک یون کوچک با بار مثبت زیاد و به شدت قطبنده را ایجاد کنند . این یون با اکسیژنهای اطراف خود , با همارایی چهاروجهی ظاهر می شود. پیوند گوگرد- اکسیژن در این گروه آنیونی بسیار قوی بوده و خواص آن کووالانسی است و گروههای در هم فشرده ای را به موجود می آورد که قادر به اشتراک گذاشتن اکسیژن نیستند .

تحقیق بهسازي خاك در مهندسي ژئوتكنيك

تحقیق بهسازي خاك در مهندسي ژئوتكنيك

تحقیق بهسازي خاك در مهندسي ژئوتكنيك

دانلود فایل بهسازي خاك در مهندسي ژئوتكنيك 41 صفحه با فرمت WORD چكيده : بهسازي خاك در مهندسي ژئوتكنيك از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در بسياري از موارد به علت اجبار در احداث سازه در يك محل مشخص و به دليل نامناسب بودن زمين از نظر خواص ژئوتكنيك بايد براي رفع مشكل چاره اي بيانديشيم. بهسازي خاك يكي از راه حلهاي عملي در جهت رفع اين مشكل است. امروزه روشهاي مختلفي جهت بهسازي خاك وجود دارد. كه از آن ميان مي توان به تثبيت خاك با آهك و تسليح خاك اشاره كرد. تثبيت خاك ها با آهك به علت سهولت اجرا و كسب تجربه طي ساليان متمادي ، يكي از روشهاي رايج و متداول مي باشد. ايده تسليح خاك نيز به نوعي از گذشته هاي دور مورد توجه بوده

تحقیق سنگ های رسوبی و آتشفشانی و آذرین

تحقیق سنگ های رسوبی و آتشفشانی و آذرین

تحقیق سنگ های رسوبی و آتشفشانی و آذرین

دانلود فایل سنگ های رسوبی و آتشفشانی و آذرین 63 صفحه با فرمت WORD سنگ‌هاي آذرين آندزيت سنگ‌هاي آذرين بيروني هستند كه از ماگما‌هاي آندزيتي ( بازيك ) توليد مي‌شوند. ماگما‌هاي آندزيتي معمولاً از آتشفشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هاي استراتوولكان به صورت گدازه با دماي بين نهصدتاهزاروصددرجه‌ي سانتيگراد خارج مي‌شوند و مي‌توانند منطقه‌اي در حدود چندين كيلومتر را بپوشانند. اين ماگماها مي‌توانند فوران‌هاي انفجاري بسيار قوي همراه با مقدار زيادي مواد پيروكلاستيك توليد نمايند.

تحقیق بیابان ها وکویرهای ایران

تحقیق بیابان ها وکویرهای ایران

تحقیق بیابان ها وکویرهای ایران

دانلود فایل بیابان ها وکویرهای ایران 21 صفحه با فرمت WORD الف) وضعيت بیابان های ایران قسمت اعظم سرزمين ايران تحت سلطة سلول هاي پرفشار مجاور حاره اي قرار دارد. استقرار اين سلول ها حاكميت كم آبي را در اين سرزمين توجيه مي كند. از طرفي حجم و ارتفاع كوهستان ها از جمله عواملي هستند كه يكپارچگي كمربند پرفشار را از هم گسيخته و اغلب نفوذ توده هاي هواي مرطوب غربي و نفوذ توده هاي سرد شمالي و يا گرم جنوبي را به داخل ايران ميسر مي سازد.

تحقیق سنگ

تحقیق سنگ

تحقیق سنگ

دانلود فایل سنگ 24 صفحه با فرمت WORD سنگ ‌ها سنگ‌ها ازجمله موادی هستند که در همه جای کره زمین وجود دارند. روی زمین، در رودخانه‌ها، کوه‌ها و کف دریاها و داخل زمین هم سنگ وجود دارد. سنگ‌ها انواع متفاوتی دارند. بعضی زبر و بعضی دیگر صاف هستند. بعضی درشت و برخی کوچک. بعضی از سنگ‌ها به علت استحکام فراوان، سال‌ها به شکل بناهای تاریخی باقی می‌مانند. سنگ‌های رسوبی۰: بعضی از سنگ‌ها بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می‌آیند. رودها مقدار زیادی مواد را با خود به دریاها و دریاچه‌ها می‌برند. این مواد به دلیل سنگینی به ته دریا می‌روند. روی هم قرار می‌گیرند و پس از سفت شدن سنگ‌هایی را به وجود می‌آورند که به آنها سنگ‌های رسوبی گفته می‌شود. سنگ‌های رسوبی لایه

تحقیق زمين شناسی دريچه ای به جهانی ديگر تاريخچه زمين

تحقیق زمين شناسی دريچه ای به جهانی ديگر تاريخچه زمين

تحقیق زمين شناسی دريچه ای به جهانی ديگر تاريخچه زمين

دانلود فایل زمين شناسی دريچه ای به جهانی ديگر تاريخچه زمين 24 صفحه با فرمت WORD مراحل آغازين شکل گرفتن زمين به دوره پره کامبرين يعنی در حدود ۶/۴ميليارد سال پيش باز می گردد. اولين موجوداتی که بر روی زمين بوجود آمدند تنها دارای يک سلول بودند وسپس ميليونها سال طول کشيد تا اولين گياهان و سپس اولين جانوران که دايناسورها بودند بوجود بيايند.اما اگر بخواهيم به ديد زمين شناسی نگاه کنيم انسان جزء موجودات جديدی است که

پاورپوینت سنگ ها

پاورپوینت سنگ ها

پاورپوینت سنگ ها

دانلود فایل سنگ ها با فرمت POWERPOINT سنگها یکی از قابل مطالعه ترین عناصر طبیعی می باشند که تقریباً برای تمام رشته های علوم مورد استفاده هستند . زیرا اگر این باور را داشته باشیم که عمر سنگ های موجود در کره زمین مساوی پیدایش کره زمین میباشد در این صورت این سنگها شاهد تمام تحولات کره زمینی بوده و بالاخره این سنگها مانند شناسنامه این کره خاکی هستند در این صورت مطالعه این سنگها برای باستان شناسان – فسیل شناسان – معدن شناسان – جغرافی دانان – کشاورزان و خیلی از علوم دیگر جالب میباشد . که هر کدام از این رشته ها نیاز به مطالعه وسیع و طولانی در شناخت سنگ و سایر مختصات آن از دیدگاه های خود را دارند . ولی از نظر مهندسین ساختمان مطالعه در سنگ بسیار

پاورپوینت طبقه بندی زمین

پاورپوینت طبقه بندی زمین

پاورپوینت طبقه بندی زمین

دانلود فایل طبقه بندی زمین با فرمت POWERPOINT oزمين هايي كه با خاك ريزي دستي پر شده است . oزمينهاي ماسه اي oزمينهاي دجي oزمينهاي رسي oزمينهاي سنگي oزمينهاي بي فايده

پاورپوینت پگماتیت

پاورپوینت پگماتیت

پاورپوینت پگماتیت

دانلود فایل پگماتیت با فرمت POWERPOINT محلولهایی را که در مراحل آخر سرد شدن و انجماد ماگما تولید می‌شوند، محلولهای گرمایی می‌نامند. از تبلور این محلولها سنگ آذرین بسیار درشت دانه‌ای موسوم به پگماتیت تشکیل می‌شود از واژه لاتین پگمات به معنی به هم بافته شده مشتق شده است. کوارتز و فلدسپات پتاسیم‌دار کانیهای اصلی حاصل از تبلور محلولهای گرمایی هستند. پگماتیتها صرفا بر مبنای اندازه‌های غیر عادی دانه‌های کانی موجود قابل تشخیص‌اند. در معدودی از پگماتیت‌ها دانه‌های فلدسپات پتاسیم و کوارتز رشد در هم داشته و اساسا یک واحد را تشکیل می‌دهند. در این پگماتیت‌ها کوارتز رنگی تیره تر از فلدسپات داشته و در نتیجه شکل کلی آن شبیه کتیبه‌های باستانی آشوری و بابلی است. به همین علت این نوع رشد در هم به ساختار گرافیک شهرت یافته

پاورپوینت ارزيابي مدل فرآيندي GUEST در برآورد ميزان فرسايش ب

پاورپوینت ارزيابي مدل فرآيندي GUEST در برآورد ميزان فرسايش ب

پاورپوینت ارزيابي مدل فرآيندي GUEST در برآورد ميزان فرسايش ب

دانلود فایل ارزيابي مدل فرآيندي GUEST در برآورد ميزان فرسايش با فرمت POWERPOINT فرسايش تشديدي خاك و به تبع آن تلفات عناصر غذايي ، ارتباط مهمي با كشاورزي پايدار و مديريت پايدار اراضي دارد. مطالعات پيش بيني شدت فرسايش خاك به منظور برنامه ريزي در تعيين كاربري اراضي . بررسي خطرات فرسايش و ارزيابي اثرات تغيير كاربري ها حائز اهميت مي باشد.