معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان 272 اسلاید

معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان 272 اسلاید

معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان 272 اسلاید

معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان 272 اسلاید فهرست مقدمه………………………………………………………………………………………………….5 سالید سرفیس ……………………………………………………………………………………..6 بتن ضد آب…………………………………………………………………………………………..11 ساگاگلس…………………………………………………………………………………………..24 آجر مهند سی سبز………………………………………………………………………………..25 پلی کربنات(جایگزین شیشه در ساختمان)…………………………………………………….31 بتن جذ ب کننده آلودگی هوا……………………………………………………………………..45 بتن انتقال دهنده نور……………………………………………………………………………….47 Etfe چیست ……………………………………………………………………………………….56 بلوک شیشه