مجتمع سینمایی سه طبقه

مجتمع سینمایی سه طبقه

مجتمع سینمایی سه طبقه

فایل پروژه مجتمع سینمایی که شامل: پلان همکف پلان طبقه اول پلان طبقه دوم پلان طبقه سوم پلان آکس بندی سایت پلان پلان محدوده 2 برش 4 نما ریز فضاها شامل: ورودی اطلاعات گالری سویت نگهبانی فروش بلیط کافی شاپ بلیط اینترنتی سالن نمایش کنترل اتاق نور و صدا اتاق گریم رختکن سرویس بهداشتی آقایان سرویس بهداشتی بانوان نمازخانه آقایان نمازخانه بانوان فظای انتضار فضای انتظار اداری اتاق نقد فیلم اتاق حراست آبدارخانه سرئیس بهداشتی اتاق کارکنان منشی اتاق ریاست