طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل دارای طرحی ساده برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند.