سالک

سالک

سالک

حمد و سپاس پرودگاري كه به اندك عمل بندگان راضي و از تقصير بسيار آنان مي گذرد و رحمتش از غضبش سبقت مي گيرد و انسان را به دوستي خود برمي گزيند. سلام و درود بر بندگان صالح و دوستانش كه همواره مردم را به زندگي برتر و مقام عالي و در خور شخصيت يك انسان دعوت مي كنند. آدمي همواره در پي رسيدن و به دست آوردن امتيازاتي است كه او را برتر از جايگاه كنوني اش قرار دهد تا احساس ارزش كند و براي اثبات و طرح ارزش هاي خود

فرقه های انحرافی

فرقه های انحرافی

فرقه های انحرافی

آنچه که به انسان در جهت آدم زیستن کمک می کند، برگزیدن دین و مذهب است. انسان بی دین و بی مذهب انسان نیست، بلکه موجودی است که با کمک علوم مختلف واندیشه اش توانایی چپاول بیشتر و کامروایی زیادتری را دارد. آنچه حائز اهمیت است، این است که باید کدام دیدن و کدام مذهب را برگزید، تا بتواند پاسخ همه نیازهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی را بدهد. کدام دین و مذهب است که می تواند انسان را به سعادت برساند. در این کتاب به بیان تاریخ پیدایش و توزیع جغرافیایی فرقه‌ها و مذاهب اسلامی پرداخته شده و براساس دیدگاه و منابع اهل سنت تدوین گردیده است. نویسنده در این نوشتار بر آن است که به شرح تاریخ پیدایش، تبیین عقاید، و توزیع جغرافیایی فرقه‌ها و مذاهب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تا عصر معاصر بپردازد.

ارتباط با ارواح

ارتباط با ارواح

ارتباط با ارواح

برای انسان بسیار جالب است که بتواند با عالمی غیر از این جهانی که زندگی میکند، ارتباط برقرار کند. مخصوصا اگر آن عالم بتواند سدی را که میان انسان و زمانهای گذشته و دوستان پیشین و پدر و مادر است را بردارد و از آن مهمتر او را در جریان حوادث آینده قرار دهد. سرفصل این کتاب جذاب و خواندنی عبارت است از : تاریخچه و سرچشمه عقیده تناسخ یا عود ارواح، انگیزه های تاریخی، نخستین دلیل بر ابطال عقیده تناسخ، نظریه یک فیلسوف مشهور، هر روح تنها با بدن خود میتواند زندگی کند، فراموشی مطلق برای ارواح ممکن نیست، ارواح بلاتکلیف و سرگردان، بازگشت به زندگی جدید از نظر قرآن، سرگرمی میز گرد! جلسه ارتباط با ارواح، مشاهدات من در جلسه ارتباط با ارواح، نقاط مشکوک در این ارتباطها، چرا میز گرد حرکت میکند؟،

اخبار امام صادق از رویدادهای آینده

اخبار امام صادق از رویدادهای آینده

اخبار امام صادق از رویدادهای آینده

چه بسیار حوادث و رویدادهائی که امام راجع به آنها سخن گفته و بعداً واقع شده اند و چه جریاناتی که امام درباره آنها صحبت فرموده و همانگونه شده اند که امام فرموده بود، چنانکه بطور مکرر پیرامون حکومت و سلطنت عباسیان سخن گفته است پیش از آنکه آنها قدرت را به دست بگیرند. ابومسلم خراسانی نزد امام آمد و در گوشی با امام صحبت کرد و اظهار داشت که مردم را به حکومت ایشان دعوت می کند و انبوهی از جمعیت هم پاسخ مثبت داده اند. امام صادق علیه السلام به او فرمود: آنچه تو به آن اشاره می کنی نشدنی است. حتماً بچه های عباس با حکومت بازی خواهند کرد. ابو مسلم نزد عبدالله بن حسن رفته او را دعوت کرد و عبدالله هم خانواده اش را گرد آورد و قیام کرد و امام صادق علیه السلام