پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت عبدالله خانی 

پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت عبدالله خانی 

پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت عبدالله خانی 

دانلود پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت عبدالله خانی ۴۴ اسلاید

پاورپوینت ساختار کشور فرانسه

پاورپوینت ساختار کشور فرانسه

 پاورپوینت ساختار کشور فرانسه

دانلود پاورپوینت ساختار کشور فرانسه ۶۵ اسلاید فهرست مطالب ریشه یابی واژه فرانسه شعار ملی جمهوری فرانسه ساختار سیاسی ساختارهای رفاهی-اجتماعی مرزهای سیاسی آب و هوا ساختار مذهبی ساختارسیاسی موقعیت جغرافیایی جمعیت مذاهب حکومت دولت الکترونیک سازمانهای بین المللی عضو اقتصاد بخش فناوری اطلاعات صادرات بخش ICT فرانسه مخابرات و ارتباطات تعلیم و تعلم فرانسویان در جهان

تاثیر نقش رقابت سالم سیاسی در امنيت ملي كشور ايران

تاثیر نقش رقابت سالم سیاسی در امنيت ملي كشور ايران

تاثیر نقش رقابت سالم سیاسی در امنيت ملي كشور ايران

رساله تاثیر نقش رقابت سالم سیاسی در امنيت ملي كشور ايران در 236 صفحه با فرمت WORD پژوهش حاضر شامل سه بخش است: بخش نخست دربرگيرنده كليات نظري و بررسي اجمالي است كه شامل هفت فصل مي‌گردد. در فصل اول طرح مسئله و سپس در فصل دوم مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي و اصطلاحي و الگوهاي رقابت سياسي بيان شده است. در فصل سوم بخش حاضر به ماهيت و چيستي رقابت سياسي كه تكثر سياسي و پلوراليسم و صور متفاوت تكثير سياسي چون تكثر سياسي متوازن، آزادي و آزادي فراقانوني، پيشگيري از استبداد اكثريت حاكميت مقتدر نهادمندي و مرزهاي وفاق سياسي است اشاره شده است و سپس در فصل چهارم به آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي در ايران كه با استدلال منتقدان تحليل شده و نبود و

بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک

بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک

 بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک

رساله بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک در 105 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب چكيده………………………………………. 1 مقدمه ……………………………………… 2 فصل اول كليات 1-1 بيان مساله ……………………………… 5 2-1 ضرورت انجام تحقيق………………………… 7 3-1 اهداف پژوهش ………………………….. 7 1-3-1 اهداف كلي …………………………. 7 2-3-1 اهداف جزئي…………………………….. 7 4-1 محدوده ي زماني و مكاني تحقيق………………. 7 5-1 پيشينۀ تحقيق…………………………….. 8 6-1 كليد واژه‌ها……………………………… 9 1-6-1 دموكراسي……………………………… 9 2-6-1 اقتدارگرايي…………………………..

مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران

مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران

مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران در 114 صفحه با فرمت WORD اصطلاح عدالت به عنوان يكي از مفاهيم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه هاي مختلف در فرهنگها و عرصه هاي معرفت فكري جوامع بشري از جهان ابتدا شامل گيري جوامع انساني تا كنون بوده است اين مفهوم به عنوان مفهومي كه به طور مستقيم با عقل و ادراكات عاليه انساني در حوزه فردي و همينطور حوزه احساسات عواطف سركار دارد و از سوي ديگر به عنوان بنيادي ترين عنصر جوامع بقاي جامعه از ان جا دهد گررد. توجه به اين مفهوم و ابعاد فلسفي كلامي جامعه شناختي ان در حوزه نظري subjective و ogjective عين هر عمق و بشر و هشياري را با عرصه هاي جديدي موقتي در ساخت هاي علوم انساني و