نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات

نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات

نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر می باشد. دعای تقرب به خداوند متعال دعای طلب امور مهم نماز حاجت در روز شنبه دعایی بسیار مهم و کارگشا از پیامبر اکرم(ص) دعای عاقبت بخیری دعایی مهم از امام زمان برای برآورده شدن حاجات دعای توسل به امام زمان برای رفع گرفتاری ها دعای طلب خیر در سجده ختم آیه قل اللهم برای برآورده شدن

کلیدهای گشایش

کلیدهای گشایش

کلیدهای گشایش

مجموعه ای از دعاها و آیات برای گشایش کارها-این کتاب شامل اوراد و اذکار مذهبی است که شامل دعاهایی به منظور معالجه ترس، حفظ و نگهداری از دشمن، خلاصی از آزار و اذیت ارواح، دیدن خوابهای خوب، تقویت حافظه و… میباشد