تحقیق نكاتي مفيد براي طراحي بيمارستان (ضوابط مقرراتي)

تحقیق نكاتي مفيد براي طراحي بيمارستان (ضوابط مقرراتي)

تحقیق نكاتي مفيد براي طراحي بيمارستان (ضوابط مقرراتي)

دانلود فایل نكاتي مفيد براي طراحي بيمارستان (ضوابط مقرراتي) 41 صفحه با فرمت WORD 1- طراحي مدولار : هم در USA و هم در UK براي تحت كنترل داشتن هزينه ها از سيستم طراحي مدولار استفاده مي شود. در بريتانيا DHHS هزينه طرحهاي استاندارد مربوط به همه بيمارستانها را تامين مي كند. 2- روش مهار حوزه دپارتمان براساس مدول طراحي معمولي m 15، كه براي تامين نيازهاي عملي لازم است، مي باشد. اين حوزه برحسب رابطه فونكسيوني صحيح جهت مهار كردن منطقه جوامع و خدمات گروه بندي شده است. 3- هسته از تكامل روش مهار حاصل مي شود.

یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی ‬‎

یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی ‬‎

یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی ‬‎

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است: 1- منحني دبي- اشل پاياب سد 2- اتصال تونل به مخزن 3- اتصال از شيب كم به زياد در شوت 4- وظيفه دندانه ها در حوضچه آرامش 5- طراحي يك حوضچه آرامش 6- مجراي تخليه رسوبات سد انحرافي 7- معادله محاسبه پروفيل سطح آب (روش گام استاندارد) 8- عمق جريان در پائين دست سرريز

یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان‬‎

یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان‬‎

یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان‬‎

در این پروژه یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است: 1- در تعمیر ستونهای بتنی 2- باعث کربونیزاسیون 3- احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها 4- در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها 5- ترکیبات اصلی سیمان 6- ایجاد زنگ آهن در بتن 7- حفره های پنهانی در سطوح

پاورپوینت مجوز کار Permit to Work

پاورپوینت مجوز کار Permit to Work

 پاورپوینت مجوز کار Permit to Work

در این پروژه پاورپوینت مجوز کار Permit to Work در 52 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر و جدول و نمودار و فرم های مربوطه طبق شرح زیر ارایه شده است: 1- تعریف سیستم مجوز کار 2- عوامل مسبب ناکارآمدی سيستم مجوز کار 3- برخی از اهداف سيستم مجوز کار 4- برای چه فعالیت هایی سيستم مجوز کار صادر می شود؟ 5- ساختار کلی سيستم مجوز کار شامل: 6- سيستم مجوز کار 7- فرایند صدور

پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out

پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out

پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out

در این پروژه پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و مراحل گام به گام اجرای LOTO طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- چرایی LOTO؟ 2- تعریفLOTO 3- چگونگی پیاده سازیLOTO 4- تشریح مسولیت هایLOTO 5- انواع قفل های ایمنی 6- فراوانی حوادث LOTO ……؟ 7- تفکرات ناخوب دربارهLOTO …….؟ 8- عوامل مسبب ناکارآمدی سيستم مجوز کار 9- LOTO چیست؟ 10-

پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست ‬‎

پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست ‬‎

پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست ‬‎

در این پروژه پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست در 124 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با جداول مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- هدف کلی 2- سرفصل مطالب 3- ارزیابی ، توسعه و انواع آن 4- توسعه و اثرات آن در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی 5- توسعه و اثرات آن در هوا 6- توسعه و اثرات آن در اکولوژی ومناظر زیبا 7- توسعه و اثرات آن در مناطق ساحلی و دریاها 8- موارد توسعه

پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ‬‎

پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ‬‎

پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ‬‎

در این پروژه پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در 103 اسلاید همراه با شکل و جدول و سایر توضیحات مطابق با موارد زیر ارایه شده است: 1- اهداف 2- ضوابط کلی 3- زمین ساختمان و نحوه استقرار بنا 4- اجزای ساختمان 5- فضاهای داخلی بنا 6- حداقل ارتفاع الزامی و غیرسرگیر فضاها 7- الزامات محیط داخلی به لحاظ تامین نور 8- الزامات محیط داخلی به لحاظ تامین تهویه

پاورپوینت درز انبساط در ساختمان ‬‎در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت درز انبساط در ساختمان ‬‎در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت درز انبساط در ساختمان ‬‎در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر توضیحات کامل مطابق با موارد زیر ارایه شده است: 1- درز انبساط در ساختمان 2- دلایل تعبیه درز انبساط 3- اصول اجرا 4- موارد پیش بینی 5- مصالح پرکننده درز انبساط 6- عایق کاری درز انبساط 7- اجرای بند انبساط در ساختمان های با اسکلت فلزی 8-

پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده ‬‎

پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده ‬‎

 پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده ‬‎

در این پروژه پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده در 39 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصویر ارایه شده است: 1- مفهوم پیش تنیدگی 2- تاریخچه ی پیش تنیدگی 3- معرفی سیستم پیش تنیدگی 4- مقایسه ی بتن پیش تنیده بابتن مسلح(آرمه) 5- روش های پیش تنیدگی 6- کاربردهای پیش تنیدگی 7- عمل تصحیح درمحاسبات 8- طراحی سازه 9- مزایای استفاده ازسیستم پیش تنیدگی 10- گالری تصاویر

پاورپوینت اصول مهندسی راه آهن Fundamentals of Railway

پاورپوینت اصول مهندسی راه آهن Fundamentals of Railway

پاورپوینت اصول مهندسی راه آهن Fundamentals of Railway

در این پروژه پاورپوینت اصول مهندسی راه آهن Fundamentals of Railway Engineering بخش دوم در 51 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- فصل اول – مبانی و کلیات 2- فصل دوم – خط و دستگاه خطوط 3- فصل سوم – مکانیک خط 4- فصل چهارم – طرح هندسی قوس ها در راه آهن

پاورپوینت ساندویچ پانل Sandwich panel ‬‎

پاورپوینت ساندویچ پانل Sandwich panel ‬‎

پاورپوینت ساندویچ پانل  Sandwich panel ‬‎

در این پروژه پاورپوینت ساندویچ پانل Sandwich panel در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- پیشگفتار 2- مشخصات پانل 3- مزایای استفاده از ساندویچ پانل 4- ساندویچ پانل با دو طرف پوشش فلزی 5- پانل ساخته شده از دو رو کاغذ 6- پوشش و دیوارکوب طرح سفال 7- مزایا و کارایی های پوشش طرح سفال 8- موارد استفاده 9- جدول مقایسه فنی 10- مشخصات محصول 11- پانل کامپوزیت آلومینیومی 12- پانل کامپوزیت آلومینیومی مقاوم در برابر آتش 13- پانل کامپوزیت فلزی 14- پانل کامپوزیت فلزی 15- سبکی و پردازش ساده 16- (GB 8624-1997-NO.20011776خصوصیات ضد

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی PKW ‬‎

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی PKW ‬‎

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی PKW ‬‎

در این پروژه پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی P.K.W و مقایسه آن با سرریزهای زیکزاگی با مقطع قوسی شکل در 42 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و جدول و تصویر و روابط مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- فهرست مطالب 2- •مقدمه و اهداف 3- پیشینه تحقیق 4- مواد و روش‌ها 5- نتایج و بحث 6- نتیجه‏ گیری 7- پیشنهادات 8- •تقسیم بندی سرریزها بر اساس طول تاج 9- سرریزهای زیگزاگی 10- معرفی سرریزهای زیگزاگی 11- اجزای ویژه در ساختمان هیدرولیکی 12- کاربرد سرریزهای زیگزاگی 13- ضرورت پژوهش 14- اهداف پژوهش 15- پیشینه تحقیق 16- آنالیز ابعادی 17- طراحی آزمایش‏ها 18- تعیین مقدار

تحقیق قابليت كشش در تيرهاي مقاوم سازي شده بتن مسلح

تحقیق قابليت كشش در تيرهاي مقاوم سازي شده بتن مسلح

تحقیق قابليت كشش در تيرهاي مقاوم سازي شده بتن مسلح

دانلود فایل قابليت كشش در تيرهاي مقاوم سازي شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه هاي (CFRP ) در 11 صفحه با فرمت WORD اين تحقيق علمي به بررسي رفتارهاي خمشي تيرهاي كربني در مقاومت تيرها پرداخته است، زماني كه باعث بهبود وضعيت لنگرگاه مي شود. فعاليتها و تحقيقات علمي شامل تست كردن خطاهاي هشت تكيه گاه ساده در بخش گوشه اتصال مي باشد كه دو تا از آنها كنترل كننده تيرها مي باشند، چهار تا از آنها مقاوم سازي توسط نوارهاي كربني شده اند و دو تاي ديگر بعد از اتصال بر روي تيرها مي باشند كه توسط فيبرهاي كربني پيچيده شده اند. نتايج آزمايش نشان داد كه دو تا از نمونه هاي مقاوم سازي اثر قابل توجهي بر روي نمونه هاي

تحقیق بلوكهاي سيماني

تحقیق بلوكهاي سيماني

تحقیق بلوكهاي سيماني

دانلود فایل بلوكهاي سيماني 16 صفحه با فرمت WORD موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شواريعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظائف و هدفهاي موسسه عبارتست از: (تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي ، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارآيي صنايع در جهت خودكفائي كشور – ترويج استاندارندهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از

مقاله بررسي عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي

مقاله بررسي عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي

مقاله بررسي عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي

دانلود فایل بررسي عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي 66 صفحه با فرمت WORD مقدمه دو عامل تعيين كننده در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي مانند سيستمهاي مهاربند،‌ديوارهاي برشي فولادي، قابهاي ممان گير، ديوارهاي برشي بتني و غيره سختي و مقاومت آنها ميباشد. كه به كمك دياگرام بار – تغيير مكان جانبي آنها تعيين ميگردد. در شكل 6-1 يك نمونه از اين دياگرامها در يك تصوير كلي نشان داده شده است. در دياگرام مذكور شيب خط OA سختي سيستم مقاوم ناميده مي شود و F u مقاومت و يا بار نهايي سيستم مذكور مي باشد. همانطور كه در شكل 6-1 b مشاهده ميگردد رابطه بين بار و تغيير مكان جانبي در محيط الاستيك

پاورپوینت روش های کنترل فرسایش بستر ‬‎

پاورپوینت روش های کنترل فرسایش بستر ‬‎

پاورپوینت روش های کنترل فرسایش بستر ‬‎

در این پروژه پاورپوینت روش های کنترل فرسایش بستر در 31 اسلاید کاملا قابل ویرایش کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و نمودارها و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است: 1- General bed erosion 2- کنترل فرسایش عمومی 3- روش های کنترل 4- مقاوم سازی بستر رودخانه 5- پوشش سنگی یا خشکه چین(Riprap) 6- گابیون 7-

پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی

پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی

 پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی

در این پروژه پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی در 54 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- مقدمه 2- اشکالات عمده در سازه های فولادی 3- اتصال ستون به پی 4- اتصال تیر به تیر و تیر به ستون 5- اتصال بادبند به ستون یا تیر 6- مسائلی که در اجرای اتصال ستون به پی ایجاد می شود 7-Connection Angle 8- نحوه اتصال ستون به صفحه ستون 9- ساختمان هاي نوع يك , قاب هاي با اتصالات صلب 10- ساختمان هاي نوع دو,قاب هاي ساده 11- ساختمان هاي نوع سه, اتصال نيمه گيردار 12- اتصالات ساده تير به ستون با نبشي جان 13- قاب خمشی از مقطع

تحقیق آئين نامه 2800

تحقیق آئين نامه 2800

تحقیق آئين نامه 2800

دانلود فایل آئين نامه 2800 در 16 صفحه با فرمت WORD زلزله كشور ايران در منطقة زلزله خيزي واقع شده است براساس نقشه هاي پهنه بندي موجود، قسمت اعظم كشور ما از نظر زلزله در پهنة با خطر بيني بالا قرار دارد. تاريخ زلزله هاي اخير كشورمان نشان مي دهد كه از اوايل قرن تقريباً هر 10 سال يك زلزلة مخرب داشته ايم كه منجر به تخريب گستردة منازل، مرگ ساكنين آن و خسارات عمدة‌اقتصادي شده است. آخرين زلزله مخرب در ايران زلزلة خرداد 1369 در منجيل بود كه دهها هزار نفر تلفات به بار آمد. مقابله با خسارات ناشي از زلزله از دو جنبه انجام مي شود: جنبه اول پيش بيني محل، شدت و زمان وقوع زلزله است در مورد اين جنبه پيشرفتهايي حاصل

تحقیق تشريح دخالت هاي مرمتي در عمارت چهل ستون قزوين

تحقیق تشريح دخالت هاي مرمتي در عمارت چهل ستون قزوين

تحقیق تشريح دخالت هاي مرمتي در عمارت چهل ستون قزوين

دانلود فایل تشريح دخالت هاي مرمتي در عمارت چهل ستون قزوين 35 صفحه با فرمت WORD كاخ چهل ستون قزوين از اين جهت كه تنها كاخ باقي مانده از مجموعه كاخ هاي سلطنتي اين شهر در زمان شكوفايي و رونق دوره صفويه است، همواره مورد توجه محققين تاريخ هنر و معماري و مردم اين شهر بوده است. و با رشد آهنگ توجه به سوي آثار تاريخي در مملكت، عمليات ويژه تعميراتي در اين بناي ارزشمند به اجرا در آمد و استمرار يافت. گرچه پيش از اين نيز در زمان قاجار در دست حكام و فرمانداران شهر مورد بهره برداري مستمر بود. در اين گزارش سعي شده، تا با توجه به مدارك موجود، سلسله تعميرات و دخالت هايي كه به منظور حفظ اين عمارت به انجام رسيده، با در نظر گيري اهداف و سياست

تحقیق مهندسی عمران

تحقیق مهندسی عمران

تحقیق مهندسی عمران

دانلود فایل مهندسی عمران 25 صفحه با فرمت WORD 1- مقدمه مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یكی از رشته­های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته­های آزمون سراسری است كه داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می­تواند آن را انتخاب كند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یك طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می­نماید تا با یك برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امكانات موجود در جامعه ، گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود. 2-

پاورپوینت لاتین اصول جریان آب های زیرزمینی Basis of Groundwater Flow‬‎

پاورپوینت لاتین اصول جریان آب های زیرزمینی Basis of Groundwater Flow‬‎

 پاورپوینت لاتین اصول جریان آب های زیرزمینی Basis of Groundwater Flow‬‎

در این پروژه پاورپوینت لاتین اصول جریان آب های زیرزمینی Basis of Groundwater Flow در 54 اسلاید همراه با شکل و تصاویر و جداول و نمودارها و فرمول های مربوطه به صورت کاربردی شده است.

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی انواع لودر و کاربردهای آن ‬‎

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی انواع لودر و کاربردهای آن ‬‎

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی انواع لودر و کاربردهای آن ‬‎

در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی انواع لودر و کاربردهای آن در 52 اسلاید کاملا قابل ویرایش کاربردی همراه با شکل و تصاویر به طور جامع و کامل طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- انواع لودر و کاربرد آن به همراه تصاویر 2- فلوچارت لودر 3- تعریف لودر به همراه تصاویر 4- توانایی های لودر به همراه تصاویر 5- تسطیح 6- موارد استفاده 7- بازوی ليفتراک به همراه تصاویر 8- قسمتهاي اصلي ماشين به همراه تصاویر 9- انواع جام به همراه تصاویر 10- انواع لودر به همراه تصاویر 11- عملكرد ماشين در انواع خاك و سنگ به همراه تصاویر 12- کارخانه های سازنده به همراه جداول مربوطه 13- تصاویر

پاورپوینت سقف کاذب‬‎

پاورپوینت سقف کاذب‬‎

 پاورپوینت سقف کاذب‬‎

در این پروژه پاورپوینت سقف کاذب در 72 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر اجرایی و توضیحات طبق شرح زیر ارایه شده است: 1- سقف کاذب چیست 2- دلایل استفاده از سقف کاذب 3- اجرای سقف کاذب 4- رابیتس 5- سقف کاذب اسپیس فریم 6- تاریخچه دامپا 7- سقف کاذب گریلیوم 8- سقف کاذب ترکیبی 9- تایل 10- سقف کاذب لوکسالون

پاورپوینت میراگرها در 26 اسلاید به طور کامل و کاربردی

پاورپوینت میراگرها در 26 اسلاید به طور کامل و کاربردی

پاورپوینت میراگرها در 26 اسلاید به طور کامل و کاربردی

در این پروژه پاورپوینت میراگرها در 26 اسلاید به طور کامل و کاربردی همراه با تصاویر طبق شرح زیر بیان شده است: 1- مقدمه 2- جداسازی لرزه ای همراه با تصاویر 3- جداسازی به روش میرایی در پی همراه با تصاویر 4- سیستم ثقلی همراه با تصاویر 5- سیستم ویسکوالاستیک همراه با تصاویر 6- سیستم فنری همراه با تصاویر 7- سیستم هسته مرکزی همراه با تصاویر 8- میراگر ویسکوز همراه با تصاویر 9- میراگر اصطکاکی همراه با تصاویر

پاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت U BOOT ‬‎

پاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت U BOOT ‬‎

پاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت U BOOT ‬‎

در این پروژه پاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت U BOOT در 25 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی به طور کامل و جامع طیق شرح زیر بیان شده است: 1- عنوان : مصالح ساختمانی یوبوت 2- سیستم U-Boot 3- تاریخچه یوبوت: 4- معرفی سقف نوبن(nobon u-boot slab): 5- مشخصات مصالح مورد استفاده در این سیستم: 6- مبانی طراحی دال مجوف دوپوش U-Boot 7- مراحل اجرا 8- مزایای استفاده از دال های مجوف دوپوش 9- مقایسه سقف یوبوت با سقف پیش‌تنیده 10- مقایسه سقف یوبوت با سقف تیرچه بلوک 11- توضیحات 12- منابع

یک سری نمونه سوال امتحان پايان ترم هیدرولیک پیشرفته

یک سری نمونه سوال امتحان پايان ترم هیدرولیک پیشرفته

یک سری نمونه سوال امتحان پايان ترم هیدرولیک پیشرفته

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحان پايان ترم "هیدرولیک پیشرفته " در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است: 1- جريان حول اجسام 2- بيشترين نيروي دراگ 3- جريان سه بعدي تابع جريان ψ 4- توزيع سرعت در لوله 5- معادلات ناوير-استوكس 6- تنش هاي متلاطم در معادلات ناوير-استوكس 7- نقطه جدائي 8- تغييرات ارتفاع سطح آب 9- معادله توزيع سرعت را در لايه مرزي ورقه اي 10- دبي جريان، سرعت متوسط جريان ، تنش برشي در ديواره لوله 11- جريان ورقه اي ماندگار 12- گشتاور مورد نياز براي چرخاندن استوانه

جزوه درسی دانشگاهی “هیدرولیک رسوب “

جزوه درسی دانشگاهی “هیدرولیک رسوب ”

 جزوه درسی دانشگاهی

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی "هیدرولیک رسوب " به صورت فایل pdf در 54 صفحه طبق شرح زیر بیان شده است: 1- فصل اول :خصوصیات ذرات رسوب 2- فصل دوم :مسایل آبشستگی و فرسایش 3- فصل سوم :انتقال رسوب 4- فصل چهارم :بار معلق 5- فصل پنجم :تعیین حجم و توزیع رسوب در مخازن سدها

پاورپوینت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا

پاورپوینت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا

پاورپوینت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا

در این پروژه پاورپوینت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا در 42 اسلاید به طور کامل و جامع طبق موارد زیر توضیح داده شده است: 1- ایمنی 2- حادثه ناشی از کار 3- مسیولیت ایمنی 4- افسر ایمنی 5- ایمنی عابران و مجاوران 6- جلوگیری از سقوط افراد 7- جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی 8- مایعات قابل اشتعال 9- پخت قیر و آسفالت 10- برش و جوشکاری با گاز و برق 11- مراقبت و نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار 12- خطوط انتقال نیروی برق 13- کمک های اولیه 14- تسهیلات بهداشتی و رفاهی 15- وسایل حفاظت فردی 16- وسایل وسازه های حفاظتی 17- وسایل، تجهیزات و

تحقیق مهندسي ارزش در اجراي مديريت پروژه

تحقیق مهندسي ارزش در اجراي مديريت پروژه

تحقیق مهندسي ارزش در اجراي مديريت پروژه

دانلود فایل مهندسي ارزش در اجراي مديريت پروژه 17 صفحه با فرمت WORD اين مقاله ، مديريت/ مهندسي ارزش را به عنوان يك سبك مديريت در اجراي پروژه­ها بيان مي­دارد و در كل سعي شده است. با بررسي يك سري تحقيقاتي كه توسط محققان زبده در اين زمينه انجام گرفته و تحليل نتايج آنها به يك نتيجه­گيري كلي در مورد چگونكي تداخل مديريت ارزش و اجراي پروژه­ها دست يابيم.

تحقیق عوامل مؤثر در طرح روسازي

تحقیق عوامل مؤثر در طرح روسازي

تحقیق عوامل مؤثر در طرح روسازي

دانلود فایل عوامل مؤثر در طرح روسازي 5 صفحه با فرمت WORD روسازيها معمولاً تحت تأثير عوامل زيادي قرار دارند و از اين نظر طرح آنها در مقايسه با طرح پلها و ساختمانها و ساير ابنيه فني از پيچيدگي بيشتري برخوردار است. يكي از اشكالات مهم در طرح روسازيها متغير بودن عواملي است كه در طرح روسازي مؤثرند. به علت طول زياد يك راه يا محوطه يك فرودگاه و با توجه به اين امر كه شرايط جوي، خصوصيات خاك زمين طبيعي و نوع و تعداد وسائل نقليه در طول راه متغير است، مهندس طراح با عواملي كه به شدت در طول راه تغيير مي كند، روبرو است.

تحقیق اداره فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور

تحقیق اداره فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور

تحقیق اداره فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور

دانلود فایل اداره فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور 40 صفحه با فرمت WORD اين اداره از ادارات شركت فرودگاههاي كشور و تحت نظارت سازمان هواپيمايي كشوري وابسته به وازت راه و ترابري مي باشد ، شركت فرودگاههاي كشور شامل ادارات ديگري از جمله اداره تشريفات ، اداره تداركات و ساير ادارات مربوطه مي شود . اداره فني و تجهيزات فرودگاههاي كشور در ضلع شمالي فرودگاه مهر آباد قرار گرفته است و داراي يك محوطه جداگانه از فرودگاه مي باشد .

تحقیق ننوتكنولوژي و صنعت سيمان و كربن ننوتيوبها

تحقیق ننوتكنولوژي و صنعت سيمان و كربن ننوتيوبها

تحقیق ننوتكنولوژي و صنعت سيمان و كربن ننوتيوبها

دانلود فایل ننوتكنولوژي و صنعت سيمان و كربن ننوتيوبها 6 صفحه با فرمت WORD چكيده در مقاله حاضر ابتدا به پديده هزاره سوم – ننوتكنولوژي- بطور اجمالي پرداخته خواهد شد، پس از معرفي و آشنايي با اين پديده و اشاره مختصر به كاربردهاي آن در كليه علوم و فنون، منحصراً زمينه‌هاي كاربردي آن در صنعت سيمان بررسي خواهد شد. يكي از مهمترين مباحث روز در مورد سيمان و ننوتكنولوژي، مسئله كامپوزيتهاي سيمان و كربن ننوتيوبها مي‌باشد. در مجموعه تحقيق حاضر پس از معرفي اين پديده و ذكر مختصر كاربردهاي آن در كليه زمينه‌هاي مختلف موجود و زمينه‌هايي كه كاربردهاي آن هنوز در حد بحث و بررسي مي‌باشد، كربن، كربن ننوفايبرز و كربن ننوتيوبها و طيف وسيع كاربردهاي آن بخصوص در صنعت سيمان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

تحقیق همايش بين‌المللي سيمان 1383

تحقیق همايش بين‌المللي سيمان 1383

تحقیق همايش بين‌المللي سيمان 1383

دانلود فایل همايش بين‌المللي سيمان 1383 8 صفحه با فرمت WORD بطور كلي سروصدا شايعترين عامل زيان‌آور فيزيكي در محيط كار مي‌باشد. تقريباً در تمام صنايع سروصدا را مي‌توان يافت و كاهش شنوائي شغلي ناشي از صدا جزو قديمي‌ترين بيماريهاي شغلي مي‌باشد چنانچه در قرن 18 ميلادي رامازيني اين بيماري شغلي را شناخته و به جامعه معرفي نمود.

تحقیق طراحی فرودگاه

تحقیق طراحی فرودگاه

تحقیق طراحی فرودگاه

دانلود فایل طراحی فرودگاه 29 صفحه با فرمت WORD دريافت از راه دور و تكنولوژي اطلاعات فضايي، جهت كاهش در تاخير، بهبود نگهداري ساختارهاي زيربنايي و مديريت در سرويس و نگهداري صحيح از مخترعين و ارزشيابي سرمايه ها ايجاد تنوع در ابزارهاي جديد را پيشنهاد مي كند. درخواست تكنولوژي دريافت از راه دور پتانسيل خوبي جهت بررسي نواحي غير پيشرفته براي آزاد كردن دارد كه با دقت بيشتر و روشهايي با هزينه كمتر جهت تشخيص دارايي ها و ثبت موقعيت و ميزان سرمايه هاي محلي و منطقه اي و يافتن محلهايي كه در آن سرويسهاي حمل و نقل حذف شود (احتياجي به حمل و نقل نباشد)، اهميت دارد.

تحقیق مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

تحقیق مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

تحقیق  مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

دانلود فایل مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر 60 صفحه با فرمت WORD فهرست مندرجات شرح مطالب

سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی

سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی

 سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی به صورت فایل word در 10 صفحه طبق موارد زیر طراحی شده است: 1- سد تنظيمي 2- كنترل پايداري لغزش در سدهاي مخزنی وزني 3- منحني دبي- اشل پاياب سد 4- اتصال از شيب كم به زياد در شوت 5- سطوح صاف پتانسيل كاويتاسيون 6- وظيفه دندانه ها در حوضچه آرامش 7- سرريز كالورت 8- Slug Flow 9- رابطه سرريز 10- طول مؤثر سرريز 11- معادله روش گام استاندارد براي محاسبه پروفيل سطح آب را در شوت 12- سازه هيدروليكي 13- حجم حوضچه فرود فواره (حوضچه استغراق) 14- شيب كف افقي 15- طول

یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی پايان ترم “آبیاری و زهکشی

یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی پايان ترم “آبیاری و زهکشی

یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی پايان ترم

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی پايان ترم "آبیاری و زهکشی " در قالب فایل word در 6 صفحه طبق موارد زیر طرح شده است: 1- ظرفيت آبي مزرعه 2- درصد رطوبت، چگالي خشك، تخلخل و درجه اشباع خاك 3- جريان ماندگار 4- دبي 100 ساله رودخانه 5- هيدروگراف واحد 6- دبي چاه 7- پديده آبشستگي داخلي Piping 8- فاصله پرتاب 9- حوضچه آرامش 10- حوضچه ترسيب 11- ذره رسوب معلق در حال ته نشيني 12- طراحي سيفون معكوس 13- پروفيل سطح آب در رودخانه 14- محاسبه افت انرژي در کانال 15- محاسبه افت انرژي در لوله ها 16- پروفيل سطح آب را در كانال اصلي 17- مقدار

جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway)

جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway)

 جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway)

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در 93 صفحه بیان شده است: 1- مقدمه 2- محل سرریز 3- طراحی هیدورلیکی و سازه ای 4- سرریز اضطراری(Urgent Spillway) 5- سرریز روگذر (Overflow Spillway) 6- طراحی تاج سرریز 7- عرض تاج سرریز 8- محاسبه ضریب C سرریز در حالت کلی 9- اثر عمق جریان تقرب به سرریز 10- جدول : ضریب سرریز C برای سرریز روگذر بار آبی طرح 11- طول موثر سرریز 12- تاج سرریز کنترل شده 13- منحنی تاج سرریز آزاد 14- سرریز شوت (Chute Spillway) 15- کانال تقرب و ورودی سرریز 16- عرض شوت 17- سرعت و پروفیل سطح

پاورپوینت لاتین اتصال یا تلاقی رودخانه ها River Confluences

پاورپوینت لاتین اتصال یا تلاقی رودخانه ها River Confluences

 پاورپوینت لاتین اتصال یا تلاقی رودخانه ها River Confluences

در این پروژه پاورپوینت لاتین اتصال یا تلاقی رودخانه ها "River Confluences" در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- Definition/Objective 2- Physical Processes 3- Physical Relationships 4- Confluence Formation 5- Confluence Migration 6- Mississippi confluence with the Red 7- Amazon River 8- Amazon Confluences 9- Flow diagram at a 90 river confluence 10- Mixing Zones 11- Numerical Simulations 12- ( Iso-concentration curves(left figure), Dispersion (right

پاورپوینت کتاب هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی

پاورپوینت کتاب هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی

پاورپوینت کتاب هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی

در این پروژه پاورپوینت کتاب "هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی "نویسنده : دیویدبی مک رتر،دانیل کی،سونادا ترجمه: دکترمحمود شریعتمدارطالقانی در296 اسلاید طبق سرفصل های زیر ارایه شده است: 1- مقدمه 2- ذخیره و تامین آبهای زیرزمینی 3- قانون دارسی و معادله های دیفرانسیل پایه 4- هیدرولیک آبهای زیرزمینی پایا 5- هیدرولیک آبهای زیرزمینی ناپایا 6- روش های تفاضل متناهی 7- پیوست ها

یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس “سیستم های انتقال آب

یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس “سیستم های انتقال آب

 یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس

در این پروژه یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس "سیستم های انتقال آب " دکتر سامانی در قالب فایل word در 6 صفحه طبق شرح زیر مطرح شده است: 1- ارتفاع لوله مكش پمپ 2- سرعت موج C در ضربه قوچ 3- اثر ضربه قوچ را در خط لوله 4- رابطه منحني سيستم پمپ 5- سرعت اقتصادي خط لوله 6- كاويتاسيون 7- مكانيزم عمل محفظه هوا 8- روش خطوط مشخصه 9- تحليل شبكه آبرساني 10- شبكه حلقوي 11- قطر مخزن 12- ايستگاه پمپاژ 13- عمق جريان 14- توان پمپ

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی

پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی

در این پروژه پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی PKW و مقایسه آن با سرریزهای زیکزاگی با مقطع مستطیلی شکل RLW در 43 اسلاید مطابق موارد زیر به طور کامل تشریح شده است: 1- •مقدمه و اهداف 2- •تقسیم بندی سرریزها بر اساس طول تاج 3- اجزای ویژه در سرریزهای زیگزاگی از نظر ساختمان هیدرولیکی 4- سرریزهای کلید پیانویی 5- شرایط هیدرولیکی جریان در سرریزهای زیگزاگی و کلید پیانویی 6- مرحله چسبندگی 7- مرحله هوادهی کامل 8- مرحله هوادهی جزئی 9- مرحله خفگی 10- ضرورت پژوهش 11- اهداف پژوهش 12- آنالیز ابعادی 13- طراحی آزمایش‏ها 14- تعیین مقدار پارامترهای مؤثر در طراحی و ساخت مدل فیزیکی سرریزها 15- آماده

تحقیق بتن آرمه

تحقیق بتن آرمه

تحقیق بتن آرمه

دانلود فایل بتن آرمه 46 صفحه با فرمت WORD فصل اول 1-2- بتن آرمه مصالح ساختماني گوناگوني ازديرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است. در اين ميان شايد بتوان از چوب، سنگ وفولاد و بتن به عنوان پر مصرف ترين مصالح ساختماني نام برد. بتن كه در حقيقت يك نوع سنگ ساخته دست بشر است. فصل دوم آشنايي با محل كارآموزي محل كارآموزي اينجانب شركت عمران پرديس يزد بود. كه در منطقه صفايه بلوار شهيدان اشرف چهار راه پژوهش قرار دارد و فعاليت خود را با ساخت يكي از بزرگ ترين پروژه هاي عمراني شهر، استان يزد به نام مركز تجاري تفريحي بزرگ شهر آغاز كرده است.

تحقیق تقویت دیوارها

تحقیق تقویت دیوارها

تحقیق تقویت دیوارها

دانلود فایل تقویت دیوارها 15 صفحه با فرمت WORD اين مقاله يك برنامه آزمايشي را ارائه مي دهد كه به موضوع تقويت برشي به وسيله سيستم هاي FRP ديوارهاي URM ساخته شده با واحدهاي رسي مي پردازد. پنج پانل بنايي رسي با تركيب FRP به شكل ورقه ها و ميله ها تقويت شده و به منظور لحاظ كردن عملكرد برش آنها در طول قطر ديوار بارگذاري شدند. ابعاد پلانهاي بنايي m22/1*22/1 و به ضخامت mm120 بودند. از تكنيكهاي گزارش شده ساختماني براي ميله ها استفاده مي شود. اين تكنيك شامل قراردادن ميله هاي FRP در مفصل هاي بستر بنايي است. از سوي ديگر، براي ورقه ها از تكنيك قراردادن دستي استفاده مي شود. نتايج، كارآيي عملكرد برش در حال افزايش ديوارهاي چينه URN را برحسب ظرفيت و شكل پذيري ظاهري نشان مي دهند.

تحقیق تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم

تحقیق تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم

تحقیق تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم

دانلود فایل تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم 18 صفحه با فرمت WORD زلزله يكى ازمخرب ترين نيروهاى طبيعت است که در قرن گذشته جان ميليون ها نغر از مرد م جهان را گرفته و خرابیهاى زیادى به بار آورده است . در ساليان گذشته اين پديده ويرانگر در کشور ما نيز خسارت جانى و مالى و همحنين تاثيرات منفى اجتماعى و اقتصادى بسيارى را به جا گذاشته است . بنابراين در اين مقاله سعى شده است با مشخص نمودن جزييات کامل عوامل تخريب سازه هاى اسكلت فلزى ، بتن آرمه و همچنين بنايى به همراه تصاوير مربوط به آن ها کاهش تلفات زلزله در مناطق زلزله خيز کشور را به دنبال داشته باشد.

تحقیق اجرای ساختمان بتن

تحقیق اجرای ساختمان بتن

تحقیق اجرای ساختمان بتن

دانلود فایل اجرای ساختمان بتن 10 صفحه با فرمت WORD دیوار چینی 1- ديواري كه از آجر فشاري يا با سنگ مخلوط و يا با مصالح ديگر با ملات ماسه سيمان يا ماسه آهك ويا ملات باتارد چيده شده . 2- نماي ديوار را مي توان از ابتدا با نما سازي خارجي پيوسته ساخته و به تدريج بالا ببرد بطوري كه هر رگ آجر چيني قسمت جلوي كار آجر تراشيده گذارده و پشت آنرا از آجر فشاري يا مصالح ديگر مي چينند.كه ضخامت و مقاومت هر ديوار بستگي به نوع كار بري آن دارد .كه در اين ساختمان بيشتر ديوار چيني هابه وسيله آجر لفتون و آجر فشاري انجام گرفته.

تحقیق بتن و سیمان ضدآب

تحقیق بتن و سیمان ضدآب

تحقیق بتن و سیمان ضدآب

دانلود فایل بتن و سیمان ضدآب 39 صفحه با فرمت WORD از گذشته ها تاکنون دیوارهای بتونی و سنگی و شالوده های ساختمان می بایست دارای جدار ضد آب باشند تا از نفوذ آب به داخل آن تاحد امکان بتوان جلوگیری کرد چراکه همانطور که می دانیم نم و رطوبت می تواند خسارات جبران ناپذیری را به ساختمان وارد کند.

تحقیق اشنایی با المانهای ساندویچ پانل

تحقیق اشنایی با المانهای ساندویچ پانل

تحقیق اشنایی با المانهای ساندویچ پانل

دانلود فایل اشنایی با المانهای ساندویچ پانل 18 صفحه با فرمت WORD با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین لازم است روشهای ساختمان سازی متناسب با ویژگیهای خاص منطقه ای تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین لازم است روشهای ساختمان سازی متناسب با ویژگیهای خاص منطقه ای تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود . نظر به اینکه این کشور روی یکی از کمربندهای فعال زمین لرزه در جهان قرار دارد لذا ایجاد سازه های مقاوم و امن از اولویت خاصی برخوردار است . بررسی نیاز کشور به واحدهای مسکونی نشان می دهد که با توجه به بافت جوان نیروی انسانی هر ساله

تحقیق اصول اجراي ساختمان هاي بتني

تحقیق اصول اجراي ساختمان هاي بتني

تحقیق اصول اجراي ساختمان هاي بتني

دانلود فایل اصول اجراي ساختمان هاي بتني 60 صفحه با فرمت WORD عمليات اجرايي ساختمان هاي بتن آرمه هم، مانند عمليات اجرايي هر نوع ساختماني ديگر، به هر شكل كه صورت بگيرند، خواه اماني خواه تحت پيمان مديريت اجراء، خواه به صورت پيمان هاي كوچك مستقل از هم با پيمانكاران جزء و خواه به شكل پيمانكاري كامل، با آشنايي با طرح و محل اجراي آن آغاز مي شوند و با تنظيم برنامه زمانبندي اجرا، اجراي كار طبق برنامه و كنترل و به روز درآوردن برنامه ادامه مي يابند و ضمن انجام كار بايد، كنترل كيفيت و تأمين ايمني و بهداشت كار نيز مورد توجه قرار مي گيرند.