دانلود کتاب انسان خردمند اثر یووال نوح هراری

دانلود کتاب انسان خردمند اثر یووال نوح هراری

دانلود کتاب انسان خردمند اثر یووال نوح هراری

نام کتاب :انسان خرمند نام اصلی : (تاریخ مختصر بشر) קיצור תולדות האנושות نوشته : یووال نوح هراری ترجمه : محسن مینوخرد – نیک گرگین تاریخ انتشار : ۲۰۱۱ تعداد صفحات : 607 صفحه – نسخه رنگی تایپ شده فهرست : فصل اول : موجودی بی اهمیت فصل دوم : درخت دانش فصل سوم : یک روز از زندگی آدم و حوا فصل چهارم : طوفان بزرگ فصل پنجم : بزرگترین فریب تاریخ فصل ششم : ساختن اهرام فصل هفتم : اضافه بارِ حافظه فصل هشتم : در تاریخ عدالتی نیست فصل نهم : پیکان تاریخ فصل دهم : رایحه‌ی پول فصل یازدهم :بینش های