فیلتر اندیکاتور استوکاستیک

فیلتر اندیکاتور استوکاستیک

فیلتر اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در زمره اسیلاتورها قرار دارد و مناطق اشباع خرید ( بالای سطح 80 ) و اشباع فروش ( پایین سطح 20 ) را نشان میدهد . دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد. فیلتر استوکاستیک هر روز سهامهایی از بورس و فرابورس را شناسایی و معرفی میکند که خط K% روز معاملاتی قبل زیر سطح 20