نوار آپلود و دانلود با html و css

نوار آپلود و دانلود با html و css

نوار آپلود و دانلود با html و css

در این بسته یک نوار آپلود و دانلود با html و css بدون دخالت java با انیمیشن زیبا قرار دارد

سرچ باکس زیبا با html و css

سرچ باکس زیبا با html و css

سرچ باکس زیبا با html و css

این فایل یک سرچ باکس html css در خود گنجانده است که با حرکت ماوس بر روی آن باز و بسته می شود.