كارآموزي در شركت سيم و كابل

كارآموزي در شركت سيم و كابل

كارآموزي در شركت سيم و كابل

كارآموزي در شركت سيم و كابل در قالب ورد و قابل ویرایش در 90صفحه مجتمع صنعتی نورين د رسال 1371در زمین به مساحت 68000متر مربع مسقف و 54 هکتار فضاي آزاد توسط زنده یاد مهندس محمد حسین كلاهي تاسيس شد. واحدهاي زير مجموعه مجتمع صنعتي نورين عبارتند از: 1-شرکت سيم وكابل ابهر 2- شرکت ماشین سازي مجتمع صنعتی نورين 3- شركت آميزه های پليمري ابهر