مقاله «ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم»

مقاله «ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم»

مقاله «ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم»

تحقیق رشته متالورژی (ریخته گری فلزات) عنوان تحقیق: ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم تعداد صفحات: 95 صفحه فرمت فایل: Word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول – آشنایی با آلومینیوم 1-1 – شناسایی آلومینیوم فصل دوم – استخراج و احیاء آلومینیوم 1-2 – استخراج آلومینیوم 2-2 – فرآیند بایر