پروژه کامل و جامع اجرای آزمون های آماری در نرم افزار مینی تب (Minitab)

پروژه کامل و جامع اجرای آزمون های آماری در نرم افزار مینی تب (Minitab)

پروژه کامل و جامع اجرای آزمون های آماری در نرم افزار مینی تب (Minitab)

شامل فایل word تعریف مجموعه سوالات و داده های تصادفی ایجاد شده می باشد که در نرم افزار Minitab مورد آزمون و تست آماری قرار می گیرند و نتایج کار در فایل گزارش می شود. هم چنین فایل های نرم افزار Minitab نیز ضمیمه شده است. توضیح روند آزمون در Minitab توضیح داده می شود به صورت آموزش کار با نرم افزار نیز ارائه شد. …. 100 داده تصادفی از یک توزیع نرمال با میانگین 80 و انحراف معیار 4 ایجاد کنید. فرض کنید داده های مذکور نمونه ایی از فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون است. مقدار آلفا را 1/0 در نظر بگیرید. 100 داده تصادفی دیگر از توزیع نرمال با میانگین 70 و انحراف معیار 3 ایجاد کنید. و فرض کنید که این

آموزش مکانیابی تسهیلات به همراه فایل word و پاورپوینت ارائه فارسی

آموزش مکانیابی تسهیلات به همراه فایل word و پاورپوینت ارائه فارسی

آموزش مکانیابی تسهیلات به همراه فایل word و پاورپوینت ارائه فارسی

این فایل شامل متن 543 صفحه ای انگلیسی جامع با موضوع مکانیابی تسهیلات، مفاهیم، مدلسازی، الگوریتم های حل و مطالعه های موردی (Facility Location) می باشد که به طور جامع مسائل FLP را تحت پوشش قرار داده است. همچنین یک فایل WORD در 5 صفحه و پاورپوینت فارسی 27 صفحه ای جهت ارائه مسأله P-center موجود می باشد که مرتبط با ارائه برای درس طرح ریزی واحدهای صنعتی می باشد.

مسأله انتخاب تامین کننده با استفاده از نرم افزار LINGO و روش محدودیت اپسیلون

مسأله انتخاب تامین کننده با استفاده از نرم افزار LINGO و روش محدودیت اپسیلون

مسأله انتخاب تامین کننده با استفاده از نرم افزار LINGO و روش محدودیت اپسیلون

این پروژه شامل فایل WORD توضیحات مدل مسأله انتخاب تامین کننده (روش های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان) و فایل مقاله اصلی مسأله انتخاب تامین کننده (Supplier Selection) و حل آن در نرم افزار LINGO به همراه فایل کدنویسی آن می باشد. که به همراه آن فایل آموزش نرم افزار LINGO نیز ضمیمه شده که براحتی می توانید گام به گام مراحل کدنویسی را از طریق آن یاد بگیرید. هم چنین از آنجاییکه مدل ارائه شده 3 هدفه می باشد از رویکرد محدودیت اپسیلون (اپسیلون محدودیت) استفاده شده است. اطلاعات مدل شامل: سه تامین کننده و یک ماده اولیه (سیمان سفید) که از تامین کنندگان تهیه میشود. مدل برنامه ریزی چند هدفه خطی شامل سه هدف هزینه های

کاربرد بهینه سازی استوار در حل مسأله زمانبندی (Scheduling) ماشین های موازی

کاربرد بهینه سازی استوار در حل مسأله زمانبندی (Scheduling) ماشین های موازی

کاربرد بهینه سازی استوار در حل مسأله زمانبندی (Scheduling) ماشین های موازی

فایل شامل گزارش مسأله، مدلسازی در حالت قطعی و مدلساری استوار ( برتسیماس و سیم )، بررسی روش های بهینه سازی استوار به صورت کامل، به همراه حل توسط نرم افزار GAMS و ارائه کد، و تحلیل نتایج حل به همراه آنالیز حساسیت پارامترهای مهم مدل ریاضی مسأله می باشد. در قالب فایل word و در 34 صفحه نگارش شده است.

طرح توجیهی توسعه واحد فرآوری میوه خشک و اسلایس (چیپس میوه) با استفاده از کامفار

طرح توجیهی توسعه واحد فرآوری میوه خشک و اسلایس (چیپس میوه) با استفاده از کامفار

طرح توجیهی توسعه واحد فرآوری میوه خشک و اسلایس (چیپس میوه) با استفاده از کامفار

این پروژه شامل یک فایل جامع و کامل 92 PDF و یک فایل خروجی نرم افزار کامفار شامل PDF 72 صفحه ای برای طرح توجیهی توسعه واحد فرآوری میوه خشک و اسلایس می باشد که شامل موارد زیر می باشد: کلیات اجرای طرح، معرفی طرح، هدف و ضرورت اجرای طرح، معرفی مجریان طرح و مجوزهای قانونی مربوطه، سوابق ثبتی شرکت، سرمایه و سهامداران و … و در مرحله نهایی محاسبات و برآورد هزینه و درآمد و …

حل مسأله حمل و نقل با استفاده از روش آزادسازی لاگرانژ در نرم افزار GAMS

حل مسأله حمل و نقل با استفاده از روش آزادسازی لاگرانژ در نرم افزار GAMS

حل مسأله حمل و نقل با استفاده از روش آزادسازی لاگرانژ در نرم افزار GAMS

این پروژه شامل ارائه الگوریتم آزادسازی لاگرانژ مورد استفاده در فایل یک مقاله ISI، گزارش مدل مساله حمل و نقل و یک روش ابتکاری برای محاسبه حد بالا در فایل word و به همراه توضیحات مختصرو مفید نحوه کدنویسی روش در GAMS می باشد. همچنین فایل نرم افزار GAMS مسأله که به صورت آزاد سازی لاگرانژ کد شده است ضمیمه شده است، مراحل مختلف آن در خود نرم افزار نیز مشخص شده است.

دو پروژه آماده شبیه سازی توسط نرم افزار ED

دو پروژه آماده شبیه سازی توسط نرم افزار ED

دو پروژه آماده شبیه سازی توسط نرم افزار ED

فایل شامل دو پروژه شبیه سازی برای مسأله فروشنده دوره گرد و مسأله نانوایی (در نظر گرفتن صف نانوایی برای مردان و زنان) می باشد، که همراه با فایل نرم افزار ED و گزارشی مختصر از دو مسأله در فایل WORD ارائه می شود.

توسعه مدل بهینه سازی استوار (روباست) برای حل مسأله مسیریابی موجودی (IRP)

توسعه مدل بهینه سازی استوار (روباست) برای حل مسأله مسیریابی موجودی (IRP)

توسعه مدل بهینه سازی استوار (روباست) برای حل مسأله مسیریابی موجودی (IRP)

در فایل ضمیمه شده مدلسازی استوار (روباست) برای حل مسأله مسیریابی موجودی (Inventory-Routing Problem) به همراه توضیحات کامل در مورد کلیه روشهای بهینه سازی استوار (Robust Optimization) به صورت مرور ادبیات در قالب فایل WORD شامل 16 صفحه گزارش ارائه می شود. مدلسازی مسأله مسیریابی- موجودی بر اساس رویکرد استوار برتسیماس و سیم ارائه شده است.

حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره های زمانی و دپوهای میانی

حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره های زمانی و دپوهای میانی

حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره های زمانی و دپوهای میانی

فایل ضمیمه شده شامل گزارش مدل ریاضی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره های زمانی و دپوهای میانی (چندین دپو) (Intermediate Depots)، حل توسط الگوریتم مورچگان با رویکرد MMAS (سیستم مورچگان بیشینه- کمینه) در نرم افزار متلب به همراه توضیحات کامل کدنویسی و کد الگوریتم که ضمیمه گشته، به همراه طراحی آزمایشات با تمامی توضیحات مرتبط راجع به الگوریتم و مدل ارائه شده در قالب فایل word و کل گزارش در 75 صفحه نگارش شده است. فایل در حد فصل 4 و 5 پایان نامه ارائه شده است.

روش نقطه داخلی (درونی) برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی درجه دوم با استفاده از متلب

روش نقطه داخلی (درونی) برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی درجه دوم با استفاده از متلب

روش نقطه داخلی (درونی) برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی درجه دوم با استفاده از متلب

این پژوهش شامل فایل WORD جامع و کامل 30 صفحه ای در مورد معرفی روش نقطه داخلی (Interior point) و بررسی کاربرد آن در حل مسائل خطی و غیرخطی می باشد. سپس 3 مثال در نرم افزار متلب با این روش کد نویسی می شود و نتایج بدست آمده به همراه کدهای متلب ارائه می شود. نحوه ارائه مطالب به صورت زیر است: چکیده مقدمه تفاوت روش سیمپلکس و روش نقاط داخلی روش های نقطه داخلی بررسی مسأله نمونه روش نقطه داخلی برای حل مسائل درجه دوم روش نقطه داخلی اولیه – دوگان برای حل مسائل بهینه سازی غیرخطی مقید

پروژه تحلیل دینامیک سیستم ترافیک شهری (تحلیل سیستم ترافیک شهری تهران)

پروژه تحلیل دینامیک سیستم ترافیک شهری (تحلیل سیستم ترافیک شهری تهران)

پروژه تحلیل دینامیک سیستم ترافیک شهری (تحلیل سیستم ترافیک شهری تهران)

این پروژه شامل فایل WORD با 130 صفحه به صورت ارائه کامل مفاهیم ترافیکی و تحلیل دینامیک آن متناسب با پروژه های مرتبط با درس تحلیل سیستم ها (System Dynamics) می باشد. فایل به صورت بسیار جامع و کامل همراه با ترسیم نمودار و توضیحات مرتبط ارائه شده است که به صورت ارائه طرح های ارائه شده و ارائه مدل های دینامیکی مطرح شده می باشد. فهرست مطالب 1بیان مسئله 1 مقدمه 2 تاریخچه 2.1 تاریخچه ترافیک 2.2 تاریخچه توسعه حمل و نقل شهری 3 مفاهیم ترافیک. 3.1 خصوصیات جریان ترافیک 3.2 ویژگیهای ترافیک 3.3 مدیریت ترافیک منطقه محلی 3.4 روش‌های شناخت جریان ترافیک

نمونه پروپزال کامل و جامع مدلسازی و حل مساله زمانبندی پروژه چند حالته چند مهارته

نمونه پروپزال کامل و جامع مدلسازی و حل مساله زمانبندی پروژه چند حالته چند مهارته

نمونه پروپزال کامل و جامع مدلسازی و حل مساله زمانبندی پروژه چند حالته چند مهارته

شامل فایل WORD هفده صفحه ای با رعایت مقدمه، تعریف مسأله، ادبیات موضوع، روش تحقیق و … می باشد که در مورد مسأله زمانبندی پروژه (Project Scheduling) با در نظر گرفتن فرضیات واقعی موجود هم چون محدودیت منابع (Resource constrained)، چند حالته (Multi-mode)، چند مهارته (Multi-skill) و…

آموزش کامل اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با مدل مفهومی و مثال تشریحی

آموزش کامل اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با مدل مفهومی و مثال تشریحی

آموزش کامل اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با مدل مفهومی و مثال تشریحی

فایل پروژه شامل یک پاور پوینت 81 صفحه ای شامل توصیف جامع روش AHP و معرفی مراحل اجرای آن به همراه ارائه مثال های تشریحی و حل گام به گام می باشد. یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد…

پروپوزال جامع اجرا و پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 در سازمان (ISO 9001:2015)

پروپوزال جامع اجرا و پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 در سازمان (ISO 9001:2015)

پروپوزال جامع اجرا و  پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 در سازمان (ISO 9001:2015)

این پروپزال بر اساس متدولوژي سيستم مديريت كيفيت Methodology for Quality Management System در 13 صفحه تدوین شده است. که به صورت ارائه مقدمه، معرفی سیستم مدیریت کیفیت، متدولوژی، فرآیندها، اجرای پروژه پیاده سازی ISO به صورت گام به گام می باشد. هم چنین متن استاندارد ISO 9001:2015 به دو زبان انگلیسی و فارسی نیز ضمیمه فایل شده است.

آموزش تدوین و تهیه طرح توجیهی تجاری (Business Plan) به صورت جامع و کامل

آموزش تدوین و تهیه طرح توجیهی تجاری (Business Plan) به صورت جامع و کامل

آموزش تدوین و تهیه طرح توجیهی تجاری (Business Plan) به صورت جامع و کامل

این فایل به در نرم افزار اکسل کد نویسی شده است که به صورت جامع و کامل در قالب تکمیل طرح توجیهی شامل بخش های زیر می باشد: بخش 1: عنوان کسب و کار، معرفی کننده، مشخصات متقاضی، و مکان اجرا بخش 2: معرفی طرح، مجوزها،مطالعات فنی و شناخت بازار بخش 3: درآمد فروش، مکان اجرای طرح و تاسیسات بخش 4: ماشین آلات و وسایل نقلیه موجود بخش 5: ماشین آلات و وسایل نقلیه مورد نیاز بخش 6: برآورد مخارج پیش از راه اندازی، هزینه مواد اولیه، و حقوق بخش 7: برآورد هزینه آب، برق و سوخت، اجاره، استهلاک و تعمیر و

استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (fuzzy ANP) در حل مسأله انتخاب تامین کننده

استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (fuzzy ANP) در حل مسأله انتخاب تامین کننده

استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (fuzzy ANP) در حل مسأله انتخاب تامین کننده

پروژه شامل مسأله تعریف شده به همراه ارائه تمامی اطلاعات مربوط به معیارهای تاثیر پذیر و تاثیرگذار می باشد، که با استفاده از رویکرد Fuzzy ANP جهت بررسی تامین کنندگان و امتیاز دهی به آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. تمامی تحلیل ها در نرم افزار Excel انجام شده است که فایل ها ضمیمه شده است. هم چنین فایل گزارش کار به همراه فایل آموزش روش Fuzzy ANP نیز ضمیمه پروژه می باشد.

نمونه پروپوزال با موضوع مدیریت زنجیره تامین خون در هنگام وقوع فجایع (Disaster)

نمونه پروپوزال با موضوع مدیریت زنجیره تامین خون در هنگام وقوع فجایع (Disaster)

نمونه پروپوزال با موضوع مدیریت زنجیره تامین خون در هنگام وقوع فجایع (Disaster)

شامل فایل WORD شش صفحه ای با رعایت قالب تعریف مسأله، ادبیات موضوع، روش تحقیق، نوآوری، مراجع و … و با رعایت تمامی فرمت های پروپزال نویسی می باشد که در مورد مدیریت زنجیره تامین خون در هنگام وقوع حوادث (Disaster) می باشد.

پروژه جامع و کامل مطالعه نقشه راه تکنولوژی در صنایع بزرگ و کشورهای پیشرفته

پروژه جامع و کامل مطالعه نقشه راه تکنولوژی در صنایع بزرگ و کشورهای پیشرفته

پروژه جامع و کامل مطالعه نقشه راه تکنولوژی در صنایع بزرگ و کشورهای پیشرفته

این پروژه شامل بررسی جامع و کامل نقشه راه تکنولوژی (Roadmap Technology) توسط سازمان ها و دولت های معتبر جهان می باشد که در قالب فایل word است و 91 صفحه می باشد. و در حد یک پایان نامه تدوین شده است. فایل در قالب گردآوری و ترجمه مقالات پایه و معتبر نقشه راه تکنولوژی می باشد. در مراجع تمامی استنادها موجود است.

مدلسازی مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار (CARP) مرتبط با جمع آوری زباله

مدلسازی مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار (CARP) مرتبط با جمع آوری زباله

مدلسازی مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار (CARP) مرتبط با جمع آوری زباله

فایل ضمیمه شامل فایل WORD مدلسازی ریاضی مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دارCARP (بخش تعریف مسأله) مرتبط با جمع آوری زباله به همراه توضیحات کامل مدل، و فایل حل آن توسط نرم افزار GAMS به همراه ترفندهای بکار رفته در نرم افزار GAMS برای حل آن می باشد. همچنین به همراه فایل چندین مقاله مرتبط چاپ شده در ژورنال های معتبر فارسی و انگلیسی ضمیمه شده است. چناچه درخواست دیگری در رابطه با مسأله مسیریابی کمان دارید با موسسه ارتباط برقرار کنید.

دسته بندی و بررسی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

دسته بندی و بررسی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

دسته بندی و بررسی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

این پروژه شامل یک فایل WORD به تعداد 135 صفحه می باشد که بیانگر توضیحات کامل تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می باشد. چکیده کار به صورت زیر است: چكيده: در اين تحقيق سعی بر اين است كه دسته بندی جديدی از تكنيك های تصميم گيری چند معياره گسسته (MADM) ارائه شود. در اين راستا ابتدا، مباحث مقياس دو قطبی فاصله ای‌، بی مقياس كردن، ارزيابی اوزان برای شاخص ها و MADM فازی بيان شده تا مطالب فصل های بعدی مفهوم تر شود. بر پايه اين مقدمات، تکنیک های MADM کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، دسته بندی ذكر شده در كتاب «تصميم گيری های چند معياره» تاليف دكتر اصغرپور مرور می شود كه بر اساس اين چشم انداز تكنيك های MADM کلاسیک

اجرای AHP و َANP با استفاده از نرم افزار Super decision

اجرای AHP و َANP با استفاده از نرم افزار Super decision

اجرای AHP و َANP با استفاده از نرم افزار Super decision

فایل شامل آموزش جامع روش های ANP و AHP به همراه ارائه یک مسأله تعریف شده کامل به همراه تعریف فاکتورها و معیارها و زیر معیارهای مورد نیاز و نتیجه تحلیل ANP بدست آمده در نرم افزار Super decision بر اساس ورودی های از پیش تعیین شده می باشد. هم چنین فایل دیگری جهت آموزش نرم افزار Super decision برای روش های AHP و ANP ضمیمه شده است.

نمونه پروپزال کامل مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته سبز (Green Closed loop SCM)

نمونه پروپزال کامل مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته سبز (Green Closed loop SCM)

نمونه پروپزال کامل مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته سبز (Green Closed loop SCM)

این پروپزال 20 صفحه ای نمونه ای کامل و جامع از یک پروپزال است که در فرمت دانشگاه آزاد اسلامی نوشته شده است. و موضوع اصلی آن ((بهینه سازی یک زنجیره تامین حلقه بسته سبز چند کالایی چند دوره ای)) می باشد. که شامل مباحث زنجیره تامین مستقیم، زنجیره تامین معکوس، زنجیره تامین سبز به صورت چند سطحی، چند کالایی، و چند دوره ای و در نهایت مبحث مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته سبزمی باشد. و تمامی فرضیات، نوآوری ها، ضرورت تحقیق، ادبیات موضوع، تعریف مسأله به طور کامل شرح داده شده است.