نمونه سئوالات آزمون آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 12 ساعت کد 93600789

نمونه سئوالات آزمون آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 12 ساعت کد 93600789

نمونه سئوالات آزمون آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 12 ساعت کد 93600789

نمونه سئوالات آزمون آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس کد دوره: 93600789 مدت دوره: 12 ساعت تعداد سئوالات: 1384 سئوال فرمت فایل: PDF