سوالات عملی گرافیک رنگی همراه با جواب

سوالات عملی گرافیک رنگی همراه با جواب

سوالات عملی گرافیک رنگی همراه با جواب

گرافیک رنگی – یک چرخه رنگ از رنگهای اصلی ایجاد نمایید. – رنگ ارغوانی را در چرخه رنگ به نمایش بگذارید. – چرخه رنگ را رسم کرده و رنگها را در جایگاه خود قرار دهید؟ – رنگهای ثانویه (درجه دوم) ورنگهای ثالثیه را در چرخه رنگ به اجرا بگذارید. – دو رنگ مکمل را در کنار هم قرار دهید. – با ترکیب رنگهای درجه یک و درجه دو، رنگهای درجه سه را بدست بیاورید؟ به طور مثال برای رنگ نارنجی سه کادر 2 در 2 بکشید و در وسط نارنجی اصلی و دو کادر دیگر آن را (یکی نارنجی زرد و دیگری نارنجی قرمز بدست بیاورید) مجموع 9

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

بر اساس ماده 11 شيوه نامه اجرايي اولين آزمون جامع و بيست و دومين آزمون ادواري استانداردهاي مهارت آموزي در سال تحصيلي 97-1398 آزمونگر مجاز است در طرح سؤال آزمون عملي از مهارت آموزان از نمونه سوالات ارسالي دفترآموزش بهره گيرد. و چنانچه سطح سؤالات عملي آزمونگر از سطح سؤالات عملي ارسال دفتر آموزش نازلتر و آسانتر نباشد آزمونگر مي تواند از سؤالات طراحي شده خود استفاده نمايد. نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب 1- با استفاده از خطوط (منحنی و افقی ) با ضخامت های متفاوت حداقل 3 ضخامت در یک کادر 15.15 مفهوم آرامش را نشان دهید؟ 2- با استفاده از خطوط (منحنی و افقی و مورب و عمودی ) با ضخامت های متفاوت حداقل سه ضخامت در یک کادر 15.15 حجم مجازی

جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه

 جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه جواب 100 سوال عملی کار بر رایانه – برای آزمون 31 خرداد 1398 سوالات عملي مهارت كاربر رايانه یک پوشه با نام خود روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید سپس سه پوشه با نام های 1 و2 و3 در آن ایجاد نمایید. یک پوشه بر روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و از قسمت خصوصیات پوشه تعداد فایل ها و پوشه های داخل آن را نمایش دهید یک پوشه روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و با استفاده از کلید میانبر