جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه

 جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه جواب 100 سوال عملی کار بر رایانه – برای آزمون 31 خرداد 1398 سوالات عملي مهارت كاربر رايانه یک پوشه با نام خود روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید سپس سه پوشه با نام های 1 و2 و3 در آن ایجاد نمایید. یک پوشه بر روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و از قسمت خصوصیات پوشه تعداد فایل ها و پوشه های داخل آن را نمایش دهید یک پوشه روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و با استفاده از کلید میانبر

جواب سوالات عملی تایپ رایانه برای آزمون خردادماه 1398

جواب سوالات عملی تایپ رایانه برای آزمون خردادماه 1398

 جواب سوالات عملی تایپ رایانه برای آزمون خردادماه 1398

جواب 104سوال عملی تایپ رایانه برای آزمون خردادماه 1398