تزئینات در معماری

تزئینات در معماری

تزئینات در معماری

در این پاور پوینت شما با انواع تزئینات در معماری از جمله آجرکاری، کاشی کاری و … آشنا می شوید نمونه هایی از این تزئینات را در بنا های شاخص میبینید.