پاورپوینت مهارت کنترل خشم

پاورپوینت مهارت کنترل خشم

پاورپوینت مهارت کنترل خشم

پاورپوینت مهارت کنترل خشم برای آموزش این مهارت مناسب دانش آموزان پایه های پنجم و ششم و برزگسالان

اختراعات جدید بشر

اختراعات جدید بشر

اختراعات جدید بشر

پاورپوینت اختراعات جدید بشر برای ایجاد انگیزه ، افزایش اطلاعات و اعتماد به نفس دانش آموزان

مجموعه پاورپوینت مسابقات کلاسی

مجموعه پاورپوینت مسابقات کلاسی

مجموعه پاورپوینت مسابقات کلاسی

مجموعه پاورپوینت مسابقات کلاسی بسیار عالی برای کلاس و تنوع درسی و افزایش اطلاعات عمومی و بهره هوشی دانش آموزان

پاورپوینت خوراکی ها(سفیران سلامت)

پاورپوینت خوراکی ها(سفیران سلامت)

پاورپوینت خوراکی ها(سفیران سلامت)

پاورپوینت خوراکی ها(سفیران سلامت) با طراحی جذاب و زیبا با مطالب ساده و قابل فهم برای کودکان در ارتباط با خوراکی ها مناسب والدین و معلمان به ویژه معلمانی که رابط بهداشت مدارس هستند برای تدریس سفیران سلامت

پاورپوینت فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان

پاورپوینت فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان

پاورپوینت فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان

پاورپوینت فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان مناسب برای معلمان و والدین عزیز که اطلاعات و آگاهی بیشتری نسبت به این علم و فضای جدید داشته باشند