شبیه سازی فرآیند ککینگ تاخیری (delayed coking)

شبیه سازی فرآیند ککینگ تاخیری (delayed coking)

شبیه سازی فرآیند ککینگ تاخیری (delayed coking)

فرايند ككينگ تاخيري بر مبناي شكست گرمايي خوراك كه عمدتا باقيمانده هاي سنگين به خصوص ته ماند برج تقطير در خلا و تبديل آن به محصولات سبك تر و با ارزش تر و همچنين توليد كك با كيفيت مورد نظر است.فرايند ككينگ تاخيري در اصل نوعي از كراكينگ گرمايي است كه در آن نفت سنگين به عنوان خوراك به گازها، مايعات و جامد كربني كه كك ناميده مي شود تبديل مي گردد. مزیت محصول در این فایل شبیه سازی از راکتور delayed coker هایسیس استفاده شده است که دقت بالاتر و پیچیدگی بیشتری نسبت به شبیه سازی های ساده با استفاده راکتورهای تبدیلی دارد.