کارت ویزیت لایه باز 04

کارت ویزیت لایه باز 04

کارت ویزیت لایه باز 04

کارت ویزیت لایه باز با فرمت psd ( نرم افزار فتوشاپ ) دارای لایه بندی جدا برای وارد کردن هر کدام از اطلاعات دارای پشت و رو size: 9cm * 5cm resolution : 300 color mode : cmyk color

کارت ویزیت لایه باز 03

کارت ویزیت لایه باز 03

کارت ویزیت لایه باز 03

کارت ویزیت لایه باز با فرمت psd ( نرم افزار فتوشاپ ) دارای لایه بندی جدا برای وارد کردن هر کدام از اطلاعات دارای پشت و رو مناسب برای سالن های زیبایی size: 9cm * 5cm resolution : 300 color mode : cmyk color

کارت ویزیت لایه باز 02

کارت ویزیت لایه باز 02

کارت ویزیت لایه باز 02

کارت ویزیت لایه باز با فرمت psd ( نرم افزار فتوشاپ ) دارای لایه بندی جدا برای وارد کردن هر کدام از اطلاعات دارای پشت و رو size: 9cm * 5cm resolution : 300 color mode : cmyk color

کارت ویزیت لایه باز 05

کارت ویزیت لایه باز 05

کارت ویزیت لایه باز 05

کارت ویزیت لایه باز با فرمت psd ( نرم افزار فتوشاپ ) دارای لایه بندی جدا برای وارد کردن هر کدام از اطلاعات دارای پشت و رو size: 9cm * 5cm resolution : 300 color mode : cmyk color

کارت ویزیت لایه باز 06

کارت ویزیت لایه باز 06

کارت ویزیت لایه باز 06

کارت ویزیت لایه باز با فرمت psd ( نرم افزار فتوشاپ ) دارای لایه بندی جدا برای وارد کردن هر کدام از اطلاعات دارای پشت و رو size: 9cm * 5cm resolution : 300 color mode : cmyk color