کتاب هنر فریب

کتاب هنر فریب

کتاب هنر فریب

کتاب هنر فریب کتابی درباره امنیت و تست نفوذ است و در این کتاب بیشتر در رابطه با روش مهندسی اجتماعی صحبت شده و عزیزانی که میخواهند مطالب حرفه ای درباره تست نفوذ و امنیت بدانند یا در این حوزه تحصیل می کنند این کتاب بسیار مفید است ارزش این کتاب 20 هزار تومان است که برای شما 5 هزار تومان قرار داده شده است.