پروتکل شناخت درمانی هستی نگر

پروتکل شناخت درمانی هستی نگر

پروتکل شناخت درمانی هستی نگر

پروتکل شناخت درمانی هستی نگر (بهمنی و همکاران، ١٣٨٩) متشکل از ١٠ جلسه درمانی و دو جلسه پیگیری که در قالب ٣ مرحله ي: آغازين (جلسه مقدماتی و ٢ جلسه مداخله)، مياني (٦ جلسه مداخله) و پایانی (٢ جلسه مداخله) می‌باشد. اهداف مرحله آغازین که شامل جلسه مقدماتی، جلسه اول و جلسه دوم می باشد. این پروتکل شامل ده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: بررسی تأثیر مداخلات انجام‌شده و تحریفات شناختی اصلاح شده، کمک به مواجهه فرد با تبعات عدم قبول مسئولیت و نادیده گرفتن اصل آزادی و انتخاب. تعداد جلسات: 10 تعداد صفحات: 8 نویسندگان: بهمنی و همکاران

پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی

پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی

پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی

پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی دید کلی : پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی توضیحات کامل : پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 6 صفحه نوع فایل: word عناوین هر جلسه: جلسه اول: در این جلسه، پس از برقراری ارتباط

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

یکی از درمان های شناختی، رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) است که در سال ١٩٩٣ توسط مارشال لینهان به وجود آمد و به شیوه شناختی رفتاری عمل می کند. این درمان در ابتدا برای درمان اختلال شخصیت مرزی استفاده شد که اثر بخشی آن برای درمان این اختلال از سوی انجمن روانپزشکی امریکا هم مورد تایید قرار گرفته است .در این درمان مجموعه ای از اصول بیان می شود که به شکلی موثر به دست اندرکاران حوزه های بالینی در پاسخ به رفتارهای چالش انگیز کمک می کند. DBT ، با ٥ دسته راهبرد وسیع، که تمامی آنها شامل دست کم یک جفت خرده راهبرد دیالکتیکی است، شامل می شود . این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آشنایی با مفهوم ذهن آگاهی و سه

پروتکل درمانی مدیریت خشم

پروتکل درمانی مدیریت خشم

پروتکل درمانی مدیریت خشم

این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: مفاهیم اساسی مدیریت خشم، آموزش جرئت ورزی، دوره پرخاشگری، وقایع برانگیزاننده خشم و نشانه های خشم. تعداد جلسات: 12 تعداد صفحات: 14

پروتکل درمانی ماتریکس

پروتکل درمانی ماتریکس

پروتکل درمانی ماتریکس

تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 2 صفحه نوع فایل: word توضیحات: روش اجرا : با حضور در یک مرکز ترک اعتیاد در شهر … (که خود دانشجو محقق درآن مشغول به کاراست) ابتداپرسشنامه رفتارهای پرخطرجنسی زارعی و همکاران به افراد معتاد داده خواهد شد. ملاک های درنظر گرفته اینکه فرد معتاد باشد و نمره بالاتر از میانگین را در پرسشنامه رفتارهای پرخطر زارعی و همکاران کسب کنند سپس افراد معتاد دارای رفتار پرخطرجنسی در2 گروه آزمایش وگروه کنترل گمارش می شوند و برای گروه آزمایش، 8 جلسه

پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی

پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی

پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی

دانلود پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی مشخصات « پروتکل جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی » تعداد جلسات آموزشی: 12 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 2 صفحه نوع فایل: word توضیحات: اول آشنایی با رواندرمانی حمایتی و اهمیت آن. معرفی اعضا و اجرای پیش ازمون. دوم آشنایی با اصول گروه، آشنایی بیشتر اعضا با هم و شنید داستان سرطان فرزند هر یک از اعضا. سوم آشنایی بیشتر اعضا با بیماری، روش های تشخیصی و درمانی.

مبانی نظری تحقیق روان درمانی معنوی

مبانی نظری تحقیق روان درمانی معنوی

مبانی نظری تحقیق روان درمانی معنوی

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری تحقیق روان درمانی معنوی دارای 17 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری:: فهرست مطالب: معنویت چیست تجربه های مذهبی و معنوی و عرفانی (تجربه های تسلی بخش) معنویت تا چه حد سلامت مدار است. درمان و معنویت معنویت در رویکردهای مختلف درمانی روان

پیشینه و مبانی نظری مسأله بازی و بازی درمانی و پرخاشگری

پیشینه و مبانی نظری مسأله بازی و بازی درمانی و پرخاشگری

پیشینه و مبانی نظری مسأله بازی و بازی درمانی و پرخاشگری

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری مسأله بازی و بازی درمانی و پرخاشگری دارای 31 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری:: مبانی نظری وپیشینه تحقیق مسأله بازی و بازی درمانی وپرخاشگری فصل دوم 2-1بازی 2-2 مسأله بازی 2-3 اهمیت بازی 2-4 تبیین بازی 2-5 بازی درمانی 2-6

پیشینه و مبانی نظری مراجع محوری ، روان درمانی و خود پنداره

پیشینه و مبانی نظری مراجع محوری ، روان درمانی و خود پنداره

پیشینه و مبانی نظری مراجع محوری ، روان درمانی و خود پنداره

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری مراجع محوری ، روان درمانی و خود پنداره دارای 38 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری:: مبانی نظری وپیشینه تحقیق مراجع محوری، روان درمانی وخود پنداره نظریه های مراجع محوری رویکرد مراجع محوری به مفاهیم روانشناسی انسانی وابسته است.فرضیات کلی این

پاورپوینت نظام بهداشتی درمانی تطبیقی

پاورپوینت نظام بهداشتی درمانی تطبیقی

پاورپوینت نظام بهداشتی درمانی تطبیقی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : پاورپوینت نظام بهداشتی درمانی تطبیقی.ppt( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد اسلاید 18 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بسمه تعالی نظام بهداشتی درمانی تطبیقی معرفی ابعاد مختلف کشور ژاپن استاد ارجمند :جناب آقای دکتر سید مجتبی حسینی دانشجو: شهین ذوالفقاری نیمسال اول:95-94 * ژاپن ،شرقی ترین کشور جهان با بیش از 128میلیون نفر جمعیت ،مساحت 377,873 کیلومتر مربع ودارای47منطقه و3268شهرداری است. مجمع الجزایر ژاپن شامل6800جزیره می باشد که بیشتر آنها بسیارکوچک و تنها340 جزیره بیش از یک کیلومتر وسعت دارد.98 % مساحت ژاپن را 4جزیره هوکایدو،هونشو، شیکوکو وکیوشو تشکیل میدهد .توکیو، پایتخت ژاپن دارای 35میلیون نفر جمعیت می باشد. روسیه. چین و